Editia X

SECTIUNEA a V- a

ANUL 2000 – ANUL EMINESCU

Locul de desfașurare: Sala nr. 27 – Facultatea de Știinte Umanist Creștine – Str.Unirii nr.3.

Moderatori: Prof.univ.dr. Lizica Mihut

Prof.univ.dr. Gheorghe Pop

Lector univ. Smaranda Szatmari

Eminescu la Arad?

Prof . univ. dr. Lizica Mihut – rector, Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad

Eminescu și limba literara româneasca

Prof.univ.dr. Gheorghe Pop – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” 1 Filiala Baia Mare.

Destinul societații românești în concepția lui Mihai Eminescu

Prof. univ.dr. Stefan Costea – prorector, Universitatea “Spiru Haret” Bucuresti

Geniul politic eminescian

Lect.univ. Felicia Roz – Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad

Mihai Eminescu – considerații inedite

Conf univ. dr. lulian Negrila – Universitatea de Vest” Vasile Goldș” Arad

Mihai Eminescu- tradus in limba engleza

Lect. univ. Smaranda Szatmari – Universitatea de Vest” Vasile Goldiș” Arad

publicistica lui Eminescu

Asist.univ. Augustin Cozmuta – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” , Filiala Baia Mare

Receptarea lui Eminescu

Asist. univ. Vasile Radu Ghenceanu – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș , Filiala Baia Mare

Mihai Eminescu – erori editoriale

Conf. univ. dr. lonel Funeriu – Universitatea “Tibiscus” Timișoara

Eminescu – poetul generatiei 2000

Lector univ. Anton Ilica- Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Principii, valori și instituții politice in publicistica eminesciana

Asist. univ. Augustin Cozmuța – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Filiala Baia Mare

Ccilatoria ca moment initiatic in nuvele eminesciene

Asist. univ. drd. Sorin D. Vintila Universitatea Tibiscus din Timișoara

Vasile Goldis despre Mihai Eminescu: “A fi eminescian inseamna a fi national”

Prof.univ.dr. Gheorghe Pop Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Filiala Baia Mare

Bcitalia pentru noile frontiere: Mihai Eminescu

Lector univ. Gheorghita Lupau – Universitatea de Vest “Vasile Goldș” Filiala Marghita

SECTIUNEA a VI-a

MASS-MEDIA ȘI RESPECTAREA

DREPTURILOR OMULUI ȘI A LlBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE IN LUMEACONTEMPORANA

Locul de desfaașurare: Aula “loan Slavici” – Facultatea de Știinte Umanist Creștine Str.Unirii nr.3

Moderatori: Prof.univ.dr. Sever Trifu

Prof.univ.dr. Ștefan Costea

Lector univ.dr. Simona Stiger

Lector univ.drd. Gabriela Groza

Globalizarea – Sfârșit al diversitații in evoluția societații contemporane?

Prof . univ. dr. Ștefan Costea – prorector, Universitatea “Spiru Haret”- Bucuresti

William Faulkner, un rebel alliteraturii

Prof.univ.dr. Sever Trifu – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Presa romaneasca din Transilvania și problema emanciparii feminine

Lect. univ. dr. Simona Stiger – Universitatea de Vest” Vasile Goldiș” Arad .

Mass-media și libertatea de exprimare (Protecția pozitiva a libertații de exprimare și de informare)

Lect. univ.drd. Gabriela Groza – Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad

Jurnalistul roman in perioada de tranzitie

Conf.univ.dr. loan Maxim Daneiu Universitatea “Babeș Boyai” Cluj-Napoea

Functia simbolica a personajelor in romanele lui Iris Murdoch

Lector univ. drd. Marinela Cojocariu – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Drepturile omului in perspectiva europeana.

Leet. univ. Cristian Moiseseu – Universitatea de Vest” Vasile Goldiș” Arad

Lumea cinematografica a lui Max Ophuls

Leet. univ. Virgil Jireghie – Universitatea de Vest” Vasile Goldiș” Arad

The classroom and the language learner

Lect .univ. Jireghie Angela – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Eufemisme în prezent – engleza de azi

Prep. univ. Laura Pop – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” A Filiala Baia Mare

Ecouri ale “Iuptei pentru limba” în nuvelistica și memorialistica lui loan Slavici

Lect. Univ. Jireghie Angela – Universitatea de Vest “Vasile Goldș” Arad

Influența engleza asupra vocabularului limbii române literare. Considerații literare. Câmpuri semantice

Lect.univ. Jireghie Angela Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Eclipsa vazuta prin ochelarii presei straine

Asist. univ. drd. Carmen Neamțu – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Certificate de calatorie ale cetațenilor români. Documente de trecere a frontierei

Colonel Emil Arbonie – Inspectoratul Județean de Poliție

D. M. Lawrence – Fii și îndragostiți

Lector univ. drd. Zoe Ghița – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad Filiala Baia Mare

Din istoria radiofoniei banatene

Lector univ. Veronica Balaj – Universitatea “Tibiscus” timisoara

Particularitati ale presei actuale

Conf. univ. dr. Mariana Cenicova – Universitatea “Tibiscus” Timișoara

Mass-media și alegerile

Prep. univ. Cirel Oaniel- Universitatea “Tibiscus” Timisoara

Titlu rezervat

Prof univ. dr. Crisu Dascalu – Universitatea “Tibiscus” Timisoara

Creativitatea dominanta a limbajului publicistic

Prof univ. dr. Doina Dascalu – Universitatea “Tibiscus” Timșoara

Considerații privind începuturile presei în limba româna

Conf. univ.dr. Vasile Dudaș Universitatea “Tibiscus” Timișoara

Cultura și normativitate

Prof. univ. dr. Cornel Haranguș – Universitatea ‘Tibiscus” Timișoara

Hugo Cratius, contemporanul nostru

Cont. univ. dr. Elisabeta Lelici – Universitatea “Tibiscus” Timișoara

La lettre de candidature spontanee, une methode de pour ne plus etre un demandeur d’emploi, mais un offreun de services

Lector drd. Diana Ivan – Universitatea ‘Tibiscus” Timisoara

Costumes and linguistics

Prep. univ.dr. Tania Petcovici – Universitatea ‘Tibiscus” Timișoara

Despre comunicarea monolingvistica in mass-media

Prep. univ. dr. Adriana Sterle Universitatea “Tibiscus” Timișoara

Violența în filme și televiziune

Prep. univ. Olivera Viljoem-Ciosici – Universitatea ‘Tibiscus”Timișoara

Modalitatea -categorie formala sau categorie conceptuala?

Asist. univ. Ciprian-Marius Cucuiat Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Filiala Baia Mare

Dialogismul , postmodernism și feminism

Conf univ. dr. Constantin Chevereșan Timișoara

Comparatia sistemelor fonologice ale limbilor engleza româna – vocalele englezești și românești

Lector univ. drd. Ponta Monica – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș, Arad

Limbajul tehnic – prezentare generala – evolutia lui pe teren românesc

Lector univ. drd. Ponta Monica – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Limba – sistem obiectiv, impersonal, practic in societate pentru nevoile acesteia

Lector univ. drd. Ponta Monica – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Vocabularul de management și marketing

Lector univ.drd. Ponta Monica Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Stilul jurnalistic britanic – stilul jurnalistic românesc. Polemica sau asemanare?

Prep. univ. Claudia Petrescu – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Filiala Baia Mare

SECȚIUNEA a VII-a

ȘCOALA ROMANEASCĂ ÎN LUMINA REFORMEI

Locul desfașurarii: Sala nr.3 Facultatea de Științe Umanist

Creștine – Str.Unirii nr.3

Moderatori: Prof.univ.dr. Miron lonescu

Lector.univ.dr. Musata Bacoș

Conf.univ.dr. lulian Negrila

Orientari și tendințe în pedagogia învațamântului superior

Prof. univ. dr. Miron lonescu Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Pedagogia creativitații

Lector univ. dr. Musata Bacoș – Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoea

Dimensiunile stilului ecologic in psihologie

Prof. univ. dr. Mihai Kramar – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Literatura româna și literatura pentru copii în curricula Colegiului Universitar Pedagogic. Strategii de abordare în lumina didacticii moderne

Conf. univ.dr. lulian Negrila – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

SECTIUNEA a XXI – a

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Loc de desfașurare: Sala mare – Facultatea de Educație Fizica și Sport

Vineri, 19 mai, orele 830 – 930

Moderatori: Conf. univ. Radoslav Romeo

Conf. univ. Turcu Corneliu

Lector. univ. Marconi loan

Mecanisme cognitive implicate in adaptarea sportivilor la stress

Prof. dr. Kramar Mihai – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Considerații privind oportunitațile oferite de noua lege a educației fizice și sportului pentru dezvoltarea domeniilor specifice

Prof.univ.dr. Voicu Alexandru Virgil, Conf. univ.dr. Bogdan Constantin, Lector univ. Bitang Viorel, Asist. univ. Marconi Gabriel, Asist. univ. Mandache Emilia – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Efecte ale programului educativ de formare a omului nou

Lector univ. dr. Betea Lavinia Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Suplimente și ajutoare ergogenice folosite de catre atleti

Prof. univ. dr. Lupea Alfa Xenia Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Cai și mijloace privind pregatirea inotatorilor viteziști Juniori 2

Lector univ. Bitang Viorel – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Opinii asupra gimnasticii școlare gimnaziale cuprinse în aria curriculara a educației fizice și sportului

Lector univ. Cenusca Cezar, Asist. univ. Cenusca Lucian Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Cercetari privind conținutul regulamentului de joc al diferitelor jocuri sportive in relație cu sistemul de protectie a persoanei fizice și juridice

Prot. univ. dr. Alexandru Virgil Voicu, Conf. univ. dr. Bogdan Constantin, Conf. univ.dr. Turcu Constantin, Lector univ. dr. Demian Marius – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Portarul in jocul de handbal

Asist. univ. Emilia Mandache – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Lecția de Educație Fizica la studenții facultaților de neprofil ai Universitații de Vest “Vasile Goldiș” Arad.

Raționalizarea și standardizarea unor mijloace și metode in vederea eficientizarii predarii temelor din atletism la studenții din anul l

Cant. univ. Radoslav Romeo, Lector univ. Marconi loan Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Metodologia cercetarii în știința sportului

Conf. univ. Bogdan Constantin Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Retrospectiva asupra aparitiei alpinismului aradean

Asist.univ.drd. Tulucan Tiberiu Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Confederația Decanilor Facultatilor de Educație Fizica și Sport din țarile riverane Dunarii la 5 ani de existența

Lector univ. Marconi loan Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Lecții de educatie fizica cu mijloace din handbal în ciclul gimnazial. Conținut și eficiența

Conf. univ. Turcu Corneliu – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Sistem de referința privind evaluarea componenței motrice specifice la jucatorii de fotbal de 9 – 10 ani

Lect. univ. Demian Marius Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Beach – Volley – Ball, prezent și perspective

Lect. univ. Jarco Simion – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Clarificari terminologice în domeniul metodologic al știintei activitaților fizice

Lect. univ. Cirin Marius Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad