Editia XI

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ALE CADRELORDIDACTICE

ANUL 2001

ANUL EUROPEAN AL LIMBILOR (A.E.L.)

ANUL BRÂNCUȘI

SECȚIUNEA a II-a

MASS-MEDIA, TEORIA POLITICĂ, ETNIE ȘI CONFESIONALITATE

Loc de desfașurare: Aula “Vasile Goldiș” Str. Unirii nr. 3

Moderatori: Prof.univ.dr. Liviu Marghitan

Lector.univ.dr. Lavinia Betea

Lector univ.dr. Dumitru Marcu

Lector univ. drd. loan Stelian Boia

Octavian Goga și Aradul (120 de ani de la nașterea poetului)

Prof. univ. Liviu Marghitan Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Octavian Goga și George Coșbuc – afinitați spirituale

Lector univ. Felicia Roz Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

“Pagini literare” – la opt decenii și jumatate

Prof. univ. dr. lulian Negrila Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Paradoxurile comunicarii

Lector univ. Dumitru Marcuș Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Impactul lnternet-ului asupra tineretului

Asist.univ. Antoanela Naaji Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Preoții din eparhia Aradului și primul razboi mondial

Diacon dr. Cornel Clepe – Episcopia Aradului, lenopolei, Halmagiului și Hunedoarei

Biserica și școala în Lipova – secolul al XVIII – lea și începutul secolului al XIX – lea

Lector univ. drd. loan Stelian Boia Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Catolicismul in Banat in a doua jumatate a sec. al XVI lea

Asist.univ.drd.Sorin Bulboaca Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Structura confesionala a populației din depresiunea Zarand

Asist. univ. drd. Oancea Marius Claudiu Universitatea deVest “Vasile Goldiș” Arad

Darwinism și comunism în secolul XX

Lector univ.drd. Maior Corneliu Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Corectitudine politica sau tirania minoritaților

Lector univ. Cristian Moisescu Universitatea de Vest “Vasile

Conditii particulare ale postcomunismului românesc

Lector univ. Lavinia Betea Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Civilizatia materiala a Europei centrale. Țara Zarandului Ardelean Teodor Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Scriitori romani de limba franceza – lIarie Voronca – un moment al avangardei Europene

Lector univ. Speranța Milancovici Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Publicitatea și promovarea produsului

Lector univ. drd. Adriana Vizental Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Trasaturi ale limbajului publicitar

Lector univ. drd. Adriana Vizental Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

The Brithis novel afterwords war tow

Lector univ.drd. Marinela Cojocaru Universitatea de V~st

“Vasile Goldiș” Arad

The angry young men movement

Lector univ.drd. Marinela Cojocaru Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Goog an evil in Anthony Burgess’s “A clockwork orange”

Lector univ. drd. Marinela Cojocaru Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

English word formation

Lect. univ. Jireghie Angela Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

SECTIUNEA a XIII-a

EDUCATORUL ȘI EDUCATUL ÎN MILENIUL AL III-LEA

Loc de desfaașurare: Sala 22 Str. Unirii nr.3

Moderatori: Prof.univ.dr. Ștefan Costea

Prof.univ.dr. Miron lonescu

Prof. univ. dr. lulian Negrila

Conf.univ.dr. Victor Zepca

Coordonate psihosociale ale unitaților și sistemelor educaționale contemporane

Prof. univ. dr. Ștefan Costea Universitatea “Spiru Haret București

Titlu rezervat

Prot. univ. dr. Miron lonescu Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Opinia elevilor școlilor din municipiul Chișinau referitor la consumul de droguri

Cont. Univ. dr. Zepca Victor Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova

Discomfortul studenților anului I catre procesul de instruire

Zepca Victor, Angela Marcoci, Zepca lulia Universitatea de Stat din Tiraspol , Republica Moldova

Titlu rezervat

Prof. univ. dr. Grozdanka Gojkov Rectorul Academiei Pedagogice de Educatoare Vârset – Serbia

Titlu rezervat

Conf. univ. dr. Ileana Magda Academia Pedagogica de Educatoare Varset Serbia

Itemi de evaluare

Prof. Mihai Godinac, Prof. Romeo Trifa Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad Departament invatamant preuniversitar

Organizarea contțnutului învațamântului în discipline integrale

Lector univ. drd. Anton Ilica Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Educatia interdisciplinara ca model pedagogic

Lector univ. drd. Anton Ilica Universitatea de Vest “Vasile Goldș” Arad

Succesul in comunicare.

Lector univ. Nagy – Vizitiu Desdemona Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Optimizarea deprinderii de vorbire in limba engleza prin folosirea mijloacelor audio-vizuale

Lector univ. Nagy – Vizitiu Desdemona Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Valente umaniste ale poeziei argheziene

Prof.univ.dr.lulian Negrila Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Studiu llimbilor straine în era internetului

Lector univ.drd. Nicolae Selage Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, Arad

Reflecții pe marginea Anului European al Limbilor

Lector univ.drd. Nicolae Selage, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, Arad

indrumarea observarii de catre studentul practicant a procesului de predare-invatare a limbii engleze

Lector univ. Angela Jireghie Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Comunicarea și mijloacele moderne in procesul de

Invațamânt oral

Prep.univ. Fat Anca Nicoleta Universitatea de Vest “Vasile

Goldi§” Arad . Filiala Mare

Activitatea reuniunilor de invatatori romani pusa in slujba apararii culturii și ființei nationale romanești – așa cum este ea reflectata in revista “FAMILIA” – seria I (18651906)

Lector univ. Ilieș Moise Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad Filiala Marghita

Integrarea elementelor de istorie locala in lectia de istorie invatamant primar și gimnazial – mijloc de educație patriotica a elevilor.

Lector univ. Ilieș Moise Universitatea de Vest “Vasile Goldiș Arad

Lansare de carte: “Mitul poeziei”

Lupau Gheorghita, Bajko Francisc, Cormoș Victor

SECȚIUNEA a XIV-a

LOCUL EDUCAȚIEl FIZICE ȘI A SPORTULUI

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE TOATE GRADELE

ÎNALTA PERFORMANȚĂ ÎN SPORT

ACTIVITATI FIZICE ADAPT ATE

Loc de desfașurare: Facultatea de Educație. Fizica și Sport

Sala mare-Str. General Praporgescu Nr.1

Moderatori: Conf.univ. Romeo Radoslav

Lector univ. Marconi loan

Lector univ. Jarco Simion

Locul culturii fizice și a sportului in sistemul educativ instructiv din lugoslavia

Prof. univ. dr. Branko Krsmanovic Universitatea Novisa

Activitatea de educatie fizica și sport în Universitatea de Vest “Vasile GoldișArad. O componenta importanta în procesul instructiv – educativ al studenților

Conf. univ. Radoslav Romeo Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Tipuri de comunicare și functii ale acesteia in lectia de educatie fizica, antrenament și concurs

Prep. univ. Trifon Monica Adina – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Echilibrul hidric – factor decisiv in stabilirea

homeostaziei generale a organismului și în obținerea

performanței sportive

Prep. univ. Trifon Monica Adina Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Cunoașterea aspectelor dezvoltarii morfo-fiziologice și psiho-motrice la vârsta pubertara-condiție în obținerea performanțelor sportive

Prep. univ. Trifon Monica Adina Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Alimentatia și efortul fizic

Prof. univ. dr. Alfa Xenia Lupea, Lector univ. loan Marconi, Abed Gharibeh Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Supracompensarea §i ultracmpensarea in antrenamentul sportiv

Conf.univ. Constantin Bogdan Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Modelul gimnastului la inceput de mileniu

Lect. univ. Eugen Catean Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Ambidexterismul în pregatirea jucatorilor de volei

Lect.univ Jarco Simion Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Studiul mobilitații articulare ca element de prima importanța în vederea realizarii profilului motric la copiii înotatori – clasele I – IV din școlile cu profil special de înot

Lector univ. Bitang Viorel Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Importanta managerului în metodica dezvoltarii mobilitații Lector univ. drd. Cernusca Lucian, Lector univ. Cernusca Cezar Universitatea de Vest “Vasile Goldi§” Arad

Posibilitati de aplicare a leasingului in activitatea sportiva Lector univ. drd. Cernușca Lucian, lector univ. Cernșca Cezar Universitatea de Vest ‘Vasile Goldiș” Arad

Modelul campionului în handbal în raport de forțe existente pe plan mondial

Lector univ. Emilia Mandache Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

studiu comparativ al potentialului biomotric al elevilor din clasa a V-a cu cel al nivelului național

Lector univ. Gheorghe Petroniu Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Tehnica-perspective și implicații în procesul de pregatire Lector univ. Demian Marius Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Capacitatea de performanța în fotbal – factori obiectivi și subiectivi

Asist.univ.drd. Marconi Roberto Gabriel Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Corelatia dintre factorii antrenamentului (pregatirea tehnica, fizica, tactica, psihologica și teoretica în jocul de fotbal

Asist univ. loan Herman Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Dinamica efortului in antrenamentul anual al probelor de

mare fond categoria seniori și senioare .

Prep. univ. Marcovici Marieta Cristina Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

Respiratia tisulara

Prep. univ. Marcovici Marieta Cristina Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad