Editia XII

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ALE CADRELOR DIDACTICE

SECȚIUNEA I

FEMEIA MILENIULUI III
Loc de desfaașurare: FEDE – B-dul Revoluției nr. 85-87
Moderatori: Conf.univ.dr. Dorina Ardelean
Conf.univ.dr. Simona Stiger
Femeia implicata în procesul educației
Prof. Magdalena AIda, Inginer Dana Muntean, “Dona Prima” SRL-ANFDUR-FAPA
Femeia implicata in activitatea sociala
Prof. Tokay Rodica, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad – ANFDUR-FAPA
Femeia – sotie, mama, manager
Informatician Carmen Valeanu “ACCESO” SRL – ANFDUR­FAPA
Alimentatia raționala și sanatatea
Doctor Coralia Cotoraci, Conf.univ.dr. Dorina Ardelean, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad – ANFDUR-FAPA
O femeie frumoasa și îngrijita – O femeie de succes Ing. Dorina Roșu, DOLLA SRL – ANFDUR-FAPA
Anna de Noailles, Martha Bibescu, Elena Vacarescu ­Mesagere ale culturii europene
Lector univ. Speranța Milancovici, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad – ANFDUR-FAPA
Femeia din Est vizitând Europa de Vest
Prof. Marieta Gavra ANFDUR-FAPA
Importanta E-urilor în sanatatea femeii
Prof. Violeta Cureteanu ANFDUR-FAPA
Femeia și sanatatea
Prof. univ. dr. Maria Pușchița, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Antioxidantii și rolul lor în prevenirea îmbatrânirii
Asist.dr. Liana Moș, Asist.drd. Coralia Cotoraci, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Titlu rezervat
Prof.univ.dr. Maria Nutiu, președinte de onoare A NFDUR ­Timișoara
Titlu rezervat
Prof. Anca Augusta – Președinte ANFDUR- Timișoara

SECȚIUNEA a III-a

120 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI VASILE PÂRVAN
Loc de desfașurare: Sala 3
Str. Unirii nr. 3
Moderatori: Prof.univ.dr. Liviu Marghitan Lector univ.dr. Marius Grec Lector univ.drd. Sorin Bulboaca
Academicianul Roman Ciorogariu – 150 de ani de la naștere
Academician Liviu Marghitan, Academia Româna, București
Vasile Pârvan – omul de știința
Lector univ.dr. Marius Grec, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Vasile Parvan, aspecte din viața particulara
Lector univ.dr. Marius Grec, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Principii de organizare a castrului român
Lector univ.dr. Marius Grec, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Vasile Goldiș – secretar eparhial
Arhivist dr. Cornel Clepea, Episcopia Ortodoxa Român, Arad
Episcopii Aradului, promotori ai culturii românești Arhivist dr. Cornel Clepea, Episcopia Ortodoxa Româna
Activitatea publicistica a fruntașului național Victor Deleu între anii 1850-1910
Lector univ.dr. loan Ciocian, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Zalau
David Prodan (1902-1992) -cel mai mare istoric al Transilvaniei din secolul al XX-lea
Lector univ.dr. loan Ciocian, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Zalau
Memorandul salajenilor din anul 1861 înaintat împaratului Francisc Iosif de la Viena
Lector univ.dr. loan Ciocian, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Zalau
Locul populatiei care a trait și traiește în spațiul de astazi al României în istoria lumii și a Europei
Cercetator Teodor Ardelean
Activitatea parlamentara a lui Ștefan Cicio-Pop în preajma primului razboi mondial (1910-1914)
Cercetator Eugen Gluck, Academia Româna, București, Centrul European de Studii Tn Probleme de Etnie
Aspecte demogratice privind populația fostului comitat Arad între 1848-1870
Drd. Dan Demșa, Muzeul Județean Arad
Stemele județene reprezentate pe tiparul sigilar din 1840 al mitropolitului Nitor al II-lea al Țarii Românești
Drd. Augustin Mureșan, Muzeul Județean Arad
Gaspar Bekes și raporturile Transilvaniei cu Imperiul Habsburgic
Lector univ.drd. Sorin Bulboaca, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Materiale și instrumente de scris în Evul Mediu
Lector univ.drd. Sorin Bulboaca, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

SECȚIUNEA a IV-a

LlMBILE MODERNE Ș1 DISCURSUL MASS-MEDIA
Loc de desfașurare: Sala 24
Str. Unirii nr.3, Facultatea de Știinte Umanist Creștine
Moderatori:
Conf.univ.dr. Mathe Ilona, Șefa catedrei de limbi straine Tese din Samuel Foiskola Gazdasagi Foiskolai kar, Bekescsaba, Ungaria
Lector dr. Vizental Adriana – Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Lector univ. Speranța Milancovici Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Integrarea în structurile europene – învaațamânt și limba Conf.univ.dr. Mathe Ilona, Șefa catedrei de limbi straine Tese din Samuel Foiskola Gazdasagi Foiskolai kar, Bekescsaba, Ungaria
Publicitatea și manipularea fenomenului Deictic
Lector univ.dr. Adriana Vizental, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Acte lingvistice în publicitate
Lector univ.dr. Adriana Vizental, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad .
Efectele sonore și muzica în publicitate
Lector univ.dr. Adriana Vizental, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Cautare pentru identitate în “bani” de Martin Amis
Lector univ.drd. Cojocariu Marinela, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
David Lodge – nuvelist și critic
Lector univ.drd. Cojocariu Marinela, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
O perspectiva asupra filosofiei lui Iris Murdoch’s
Lector univ.drd. Cojocariu Marinela, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Lexical Phrases and Language Teaching
Lector univ. Angela Jireghie, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
News as a system of signs
Lector univ.Angela Jireghie, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Tendinte majore în romanul american al secolului XX Preparator univ.drd. Oana Corondan, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Tendințe majore în evoluția prozei post-moderne românești și americane din perioada 1963-1989
Preparator univ.drd. Oana Corondan, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Concepte fundamentale ale studiilor cultural contemporane aplicate la spațiul româno-britanic
Lector univ. Nagy Vizitiu Desdemona, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Anglicisme folosite pentru denumirea unor articole de îmbracaminte
Lector univ.dr. Ponta Monica, Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Limba “mijloc de comunicare” în timp
Lector univ.dr. Ponta Monica, Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Managementul – prezentarea generala a cuvântului Lector.univ.dr. Ponta Monica, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad
Metafora zoomorfa în expresia argotica a unor noțiuni verbale
Lector univ.drd. Selage Nicolae, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Modele și simboluri animale în jocurile tradiționale de copii
Lector univ.drd. Selage Nicolae, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Expresii vizuale și proverbe întâlnite la germanii din Arad
Asist.univ.drd. Biriș Rodica, Universitatea de Vest “Vasile
Goldiș” Arad
Calcari și neologisme de origine germana în limbajul economiei române
Asist.univ.drd. Biriș Rodica, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Particularitați ale limbajului colocvial german din municipiul Arad
Asist.univ.drd. Biriș Rodica, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Utilizarea filmului în învațarea unei limbi straine
Lector Oaad Germania UPT Timișoara Becker Tanya
Utilizarea mijloacelor audio, video și a calculatorului în procesul de învațare a limbilor moderne
Lector Oaad Germania UPT Timișoara Schwagerl Martin
Maiestria de dramaturg a lui “Ion Luca Caragiale”
Prof. univ. dr. Gheorghe Pop, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Baia Mare
Scurte consideratii asupra polisemiei și sinonimiei” în franceza zilelor noastre
Lector univ. Mihaela Munteanu, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare
Comicul, umorul și absurdulla Alphonse Allais
Conf. univ. dr. Adrian Istrate, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare
Stilul publicistic în sistemul stilistic al limbii române Asist.univ.dr. Neamțu Carmen, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Istoria westernului și versiunea ei hollywoodiana
Lector univ.drd. Jireghie Virgil, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Breves considerations sur la polysemie et la synonymie dans Ie francais de nos jours
Asist.univ.drd. Mihaela Munteanu, Universitatea de Nord Baia Mare
Comicul, umorul și absurdulla Alphonse Allais
Conf.univ.dr. Adrian Istrate, Universitatea de Nord Baia Mare
Mit și realitate în “Noaptea de Sânziene” de Mircea Eliade
Prof.univ.dr. Gheorghe Goldeanu, Universitatea de Nord Baia Mare
Referința, acordul, referința procesuala și teoria reprezentarilor moderne
Lector univ.dr. Olimpia lacob, Universitatea de Nord Baia Mare
Parabola. Repere teoretice pentru definirea conceptului Lector univ.drd. Alexandru Zotta, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare

SECȚIUNEA a V-a
EDUCATORUL ȘI EDUCATUL ÎN MILENIUL AL III-LEA
Loc de desfașurare: Sala 22
Str. Unirii nr. 3, Facultatea de Știinte Umanist-Creștine
Moderatori: Prof.univ.dr. lulian Negrila
Prof.univ.dr. Gheorghe Pop
Conf.univ.dr. Victor Zepca
Lector univ. Gheorghița Lupau
Învațamântul particular la împlinirea unui deceniu de pluralism educativ în România
Prof.univ.dr. Gheorghe Felea, Universitatea “Dunarea de Jos” Galați, Ministerul Educației și Cercetarii
Titlu rezervat
Conf. univ.dr. Victor Zepca, Dr. lulia Zepca, Universitatea Chișinau, Republica Moldova
Investigarea comportamentului cu risc pentru sanatate la elevii claselor V-XII din Republica Moldova
Ileana Mireșteanu, Victor Zepca, M.Chigai, I. Șaptefrati, Raisa Ouș, Victoria Crețu, Liliana Raico, Elena Macarencova, lu. Blachitnai, Ludmila Macari, Natalia Untu, lulia Zepca, Institutul Sanatate Publica, Cluj-Napoca, Romania, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la ChiȘinau, Școala medie de cultura generala, Caplani, judetul Ștefan Voda, Soldanești, jud.Orhei, Hajdieni, jud. Balți
Ion Heliade Radulescu – lirica meditativa
Prof. univ. dr. lulian Negrila, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Ion Luca Caragiale – jurnalist
Prof. univ. dr. lulian Negrila, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Metode și procedee de corectare a vorbirii preșcolarilor
Institutor Marișca Rafila, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Biblioteca virtuala – O soluție pentru viața?
Bibliotecar Sef Cezara Lazarescu, Biblioteca Centrala Universitara, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Funcționarul public – vectorul cheie în reforma administrației publice
Conf. univ. dr. Teodor Popa, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Aspecte ale unei cercetari cu privire la abandonul școlar
Lector univ.drd. loan Chelemen, Lector univ. loan Sereș, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Marghita
Literatura pentru copii – receptare și conotații
Lector univ. Gheorghita Lupau, Lector univ. Francisc Bajko, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Marghita
Titlu rezervat
Prof.univ.dr. Grozdanka Gojkov, lugoslavia, Vârșet
Titlu rezervat Prof.univ.dr. Ileana Magda

Un posibil Ghid al învațamântului la distanța
Prof. Mihai Godinac, Prof. Romeo Trifa, Prof. Ing. Mihaela Crișan, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Valențe formative ale jocurilor didactice matematice
Înv. Anca-Liliana AIda, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Personalitatea dascalului și randamentul școlar al elevului
Lector univ. Teodor Patrauța, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Tendințe majore în evoluția prozei post-moderne românești și americane din perioada 1963-1989
Prep. univ. drd. Dana Corondan, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad

SECȚIUNEA a XVI-a
EDUCAȚIE FIZICĂ Ș1 SPORT
Loc de desfașurare: Facultatea de Educație Fizica și Sport, sala festiva
Moderatori: Conf.univ.dr. Radoslav Romeo
Lector univ. drd. Marconi loan

Practica de antrenorat. Studentul receptor și beneficiar in perspectiva pregatirii sale de profil
Lector univ. Demian Marius Ilie, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Tendinte de dezvoltare și direcții a raportului de forțe pe plan mondial
Lector univ. Emilia Mandache, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Aspecte noi privind organizarea și desfașurarea practicii pedagogice a studenților din anii III – IV de la Facultatea de Educație Fizica și Sport, Arad
Conf. univ. Radoslav Romeo, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Modalitați de tratare diferențiata în cadrul unei echipe de gimnaști începatori
Lector univ. Cemușca Cezar, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Dinamica motivațional-opționala a studenților fața de exercițiul fizic
Conf. univ. dr. Ladislau Bachner, Universitatea de Vest “Vasile
Goldiș” Arad
Aportul de principii nutritive și performanța sportiva
Prof. univ.dr. Alfa Xenia Lupea, Lector univ. drd. loan Marconi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Studiu statistic comparativ al unor parametri de joc ai CSU Cluj-Napoca fața de echipele din rugbyul mondial
Prof.univ.dr. Bratucu L. Sorin, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Unele consideratii sociale privind activitatea de educație fizica și sport în școala
Prof. Duțu Radu, Liceul de Arta Sabin Dragoi, Arad
Forme și posibilitați de adaptare a forței de munca în domeniul educației fizice și sportului din România
Prof. univ. dr. Voicu Alexandru Virgil, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Capacitatea de efort aerob a studenților anului 1 de la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”
Asist.univ. lacob Adrian Tiberiu, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Incidenta acidentelor și traumatismelor în sportul de performanța (atletism, fotbal)
Asist univ. Marcovici Marieta Cristina, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Reintegrarea socio-profesionala a unor persoane cu handicap fizic motor
Asist univ. Marcovici Marieta Cristina, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
63
Contribuții privind metodica predarii exercițiilor de echilibru, orientare în spațiu și coordonare în condiții neobișnuite la gimnaștii de 8-9 ani
Lector. univ. Eugen Catean, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Alimentația tradiționala versus alimentația cu produse cu înalt grad de prelucrare industriala
Lector univ. Constantin Bogdan, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Circuitul în lectia de educație fizica cu obiective din atletism
Lector univ. Gheorghe Petronius, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Alimentatia traditionala versus alimentația cu produse cu înalt grad de prelucrare industriala
Prof. Univ. dr. Gheorghe Pacurariu, Lector univ. Constantin Bogdan, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Calitatea vietii, domeniul de cercetare al știintei activitaților fizice
Lector univ. Cirin Marius, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Importanta factorilor motivaționali în învațarea motrica
Asist. univ. drd. Marconi Gabriel, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Planul anual de pregatire pentru echipele de juniori in jocul de fotbal
Asist. univ. Herman loan Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Fitness-ul – sinteza a capacitații de mișjcare și influențele sale asupra organismului
Asist univ. Herlo Narcis, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad
Reintegrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitați
Asist univ: Herlo Narcis, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”
Arad
Forme și sisteme de aparare în jocul de handbal
Asist.univ. lonel Pacurariu, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare
Alergarea de garduri ca mijloc de dezvoltare al îndemânarii și coordonarii
Asist.univ. Gheorghe Fulop, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu-Mare
Studiu comparativ privind manifestarea detentei la elevii din mediul urban și rural – ciclul gimnazial
Lector. univ. drd. Prodan Gheorghe, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Satu Mare
Atletica grea. Legaturile luptelor greco-romane cu sporturile înrudite
Asist. univ. drd. Chirculescu Nicolae Daniel, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Filiala Baia-Mare