Editia XIII


COMUNICĂRI STIINTIFICE ALE
CADRELOR DIDACTICE

SECTIUNEA I

85 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
Loc de desfasurare: Aula “Vasile Goldis”, Facultatea de Stiinte Umanist – Crestine, Str. Unirii, nr. 3, Vineri 16 mai, orele 15,00.
Moderatori:
Acad. Surdu Alexandru, Institutul de Filosofie si Psihologie “Constantin Radulescu Motru “Bucuresti”
Prof. univ.dr. Gh. Dumitrascu, Universitatea “Ovidius” Constanta
Conf. univ.dr. Simona Stiger, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Lect. univ. drct Sorin Bulboaca, Universitateade Vest “Vasile Goldis” Arad

Andrei Saguna despre unitatea românilor de pretudindeni
Acad. Surdu Alexandru, Institutul de Filosofie si Psihologie “Constantin Radulescu Motru” Bucuresti
Banatul si banatenii în preocuparile unui tânar cercetator – 1961-1966
Prof. univ.dr. Gheorghe Dumitrascu, Universitatea “Ovidius” Constanta
loan Flueras – un lider social-democrat, mort în închisorile comuniste
Prof. univ. dr. Alexandru Roz,Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad
Europenismul revolutiei române de la 1848
Conf. univ. dr. Simona Stiger, Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad
Consideratii privind conceptul de “nemurire” în lumea geto-dacica
Lect. univ. dr. Marius Grec, Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad
Steagurile geto-dace reprezentate într-o lucrare straina din 1752
Prof. Muresan Augustin, Muzeul Judetean Arad
Contributia cetatii Ziridava (Zarand) la civilizarea omenirii
Cercetator Ardelean Teodor
Contributii la istoria vietii unui om politic Columbian: ­Jorge Eliecer Gaitan (1903-1948)
Lect. univ. drd. Lavinia Dacia Dumitrascu, Universitatea ,,Andrei Saguna” Constanta
Unele elemente ale “Imaginii celuilalt” – Columbia ­România – Secolul XX
Lect. univ. drd. Lavinia Dacia Dumitrascu, Universitatea ,,Andrei Saguna” Constanta
Renasterea carolingiana în istoriografie
Lect. univ. drd. Sorin Bulboaca, Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad
Importanta semnarii “statutului organic” pentru dezvoltarea culturii in cadrul Episcopiei Aradului
Diacon dr. Cornel Clepea, Episcopia Ortodoxa Româna a Aradului, lenopolei, Halmagiului si Hunedoarei
Criptogramele în Evul Mediu românesc
Lect. univ. drd. Sorin Bulboaca, Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad
Rascoalele taranesti din satele judetului Arad in anul 1949
Lect. univ. drd. Stelean Boia, Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad
Relatiile internationale între moralitate si imoralitate la începutul secolului al XXI-lea
Lect. univ. drd. Stelian Boia, Universitatea de Vest” Vasile Goldis” Arad
O importanta personalitate a trecutului aradean: Sigismund Popovici
Prof. Eugen GWck, Centrul Eurdpean de Studii si Probleme Etnice si Comunicare Sociala al Academiei Române

SECTIUNEA a II-a
LlMBI MODERNE
Loc de desfasurare: Sala 3, Facultatea de Stiinte Umanist ­Crestine, Str. Unirii, nr.3, Vineri, 16 mai, orele 15,00.
Moderatori:
Prof.univ.dr. Peter Szaffk, Universitatea din Debrecen
Lect.univ.dr. Adriana Vizental, Universitatea de Vest “Vasile.Goldis” Arad
Lect.univ.dr. Nicolae Selage, Universitateade Vest “Vasile Goldis” Arad

The Use of Teaching Drama and Theatre in the University Curriculum
Prof. univ. dr. Peter Szaffk6 – Universitatea din Debrecen
Multimedia in the English Curriculum
Prof. univ. dr. Tibor Nagy – Universitatea din Debrecen
Linguistic Competence vs. Communicative Competence
Lect. univ. dr. Adriana Vizental, Universitatea de Vest “Vasile Goldis Arad
Polisemia semnului lingvistic
Lect. univ. dr. Nicolae Selage, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Structuri metaforice ân vorbirea cotidiana
Lect. univ. dr. Nicolae Selage, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Simbolismul animal in cutumele alimentare ale poporului român
Lect. univ. dr. Nicolae Selage, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Narrative Authority in “London Fields” by Martin Amis
Lect. univ. drd. Marinela Cojocariu ,Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Tales of the Unexpected il’ “Winesburg, Ohio” by Sherwood Anderson
Lect. univ. drd. Marinela Cojocariu ,Universitatea de Vest
“Vasile Goldis” Arad
Human Relationships in Iris Murdoch’s Novel
Lect. univ. drd; Marinela Cojocariu, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Comunicare, definitie si trasaturi
Lect. univ. drd. Angela Jireghie, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Mijloace nelingvistice folosite în situatii de comunicare în limbile româna si engleza
Lect. univ. drd. Angela Jireghie, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Communication in Television Texts
Lect. univ. drd. Angela Jireghie, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Perceptia ideii de “celalalt” in opera lui V.Nabokov si
J.Brodsky
Asist. univ. drd. Oana Corondan, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Olive Schreiner si Africa de Sud
Asist. univ. Narcisa Popa, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Parti1e de vorbire neflexibile în limbajul colocvial german din Arad
Asist. univ. drd. Rodica Biris, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Substantivul si articolul în limbajului colocvial german din Arad
Asist. univ. drd. Rodica Biris, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Scrisoarea comerciala în limba germana
Asist. univ. drd. Rodica Biris, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

SECTIUNEA a VIII-a
TEORIE S1 METODE ÎN STIINTELE POLITICE

Loc de desfasurare: Castelul Macea
Sâmbata 17 mai orele 10,00
Moderatori:
Prof.univ.dr. Gabriela Coltescu, Universitatea Timisoara
Prof.univ.dr. Paul Wingrone, Universitatea Grenwich
Conf.univ.dr. Lavinia Betea, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Masa rotunda cu tema: Teorie si metode în stiintele politice
Participa:
Conf.univ.dr. Lavinia Betea, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Prof. univ. dr. Paul Wingrone, Universitatea Grenwich
Prof. univ. dr. Biris loan, Universitatea Timisoara .
Prof. univ. dr. Gabriela Coltescu, Universitatea Timisoara
Prof.univ. dr. Constantin Grecu, Universitatea Timisoara
Lect.univ.dr. Gheorghe Clitan, Universitatea Timisoara
Lect. univ. dr. Dana Jalobeanu, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Lect.univ.dr. Kevin Adamson, Irlanda
Prep. univ. drd. Coltun Cosmin, Universitatea de Vest “Vasile
Goldis” Arad
Prep. univ. Mandreanu Mihaela, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Prep univ. Cadariu Mihaela, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Prep. univ. Marcu Radiana Carmen, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

SECTIUNEA a IX-a
FEMINISM 2003
Loc de desfasurare: Sala festiva, B-dul Revolutiei nr. 78
Moderatori: Conf.univ.dr. Dorina Ardelean
Lector univ. Speranta Milancovici

Comunicarea – O veriga importanta în 1antul cunoasterii umane
Prof. Aida Magdalena – membra FAPA
Familia si educatia în mileniul lll
Conf.univ.dr. Dorina Ardelean – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Fenomenul delicventei juvenile în judetul Arad
Ing. Estera Bitis – mernbraa F.AP.A.
Femeia si protectia mediului înconjurator
Prof. Marieta Gav(q- Liceul”H. Coanda”
Femeia si protejarea sanatatii
Lector univ.dr. Liana Mos – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Femeia si implicarea sociala
Lector univ.dr. Coralia Cotoraci – Universitatea de Vest Vasile Goldis” Arad
Fenomenul numit “Iulian Hasdeu”
Lector univ. Speranta Milancovici: Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
“Art nouveau” in arhitectura aradeana
Ing. Dana Sas – membra F.A.P.A.
Personalitati feminine aradene: dr. Moga Cornelia
Prof. Rodica Herlo, Prof. Felicia Mir – membre F.A.P.A.
Copilul abuzat si neglijat în Romania
Lector univ. Rodica Tokay – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Importanta E-urilor în alimentatia femeii
Prof. Violeta Cureteanu – Liceul Economic Arad
Titlu rezervat
Prof. univ. dr. Lupea Alfa Xenia – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Feminism românesc si european. Aspecte comparative
Conf. univ. dr. Simona Stiger – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Prezente feminine în viata aradeana de odinioara
Farmacist primar Dascau Elena – membra F.A.P.A.
Terapia râsului împotriva stresului
Ing. Rosu Dorina, Jurca Eva- membre F.A.P.A.

SECTIUNEA a XVI-a

EDUCATORUL SI EDUCATUL
Loc de desfasurare: Facultatea de Stiinte Umanist Crestine Vineri ora 15.00
Moderatori: Prof.univ.dr. lulian Negrila
Prof.univ. Gheorghe Pop
Lector univ. Gheorghita Lupau
Lansarea cartii: Lecturi eminesciene, lulian Negrila,
Gheorghita Lupau si colaboratorii

Regimul zilei elevilor: aspecte comportamentale cu risc pentru sanatate
Prof.univ.dr. Victor Zepca – Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chisinau, Republica Moldova
Monitoring al comportamentului cu risc pentru sanatate la elevii claselor V-XII din Republica Moldova
V. Zepcal, Nina Darif, lulia Zepca, Raisa OU§4, M. Chigaf,
Saptefrati – 1 Chisinau, Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol; 2 CMP Criuleni; 3 Scoala de perfettionare a lucratorilor medicali cu studii medii; 4 Scoala medie: Hf1jdieni, Jud. Balti; 5 Caplani, Jud. Stefan Voda, 6 – oras Soldanesti, jud. Orhei

A szlovak nyelv es kulnira tanitasanak lehetosegei a bekescabai foiskolan
Prof. univ. dr. Uhrin Erzsebet – Universitatea Tessedik Samuel, Bekescsaba, Ungaria
Nichita Stanescu sau poezia poeziei
Prof. univ. dr. lulian Negrila – Universitatea de Vest “Vasile Goldia” Arad
Nichita Stanescu – comunicarea prin “necuvinte”
Asist. univ. Narcisa Popa – Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
A fi dascal modern
Prof. univ. dr. Gheorghe Pop – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad, Filiala Baia Mare
Ecumenismul crestin si unificarea europeana
Lector univ dr. Nicolae luga – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad, Filiala Baia Mare
Eterna memorie. Consideratii despre filmul de montaj
Lector univ.drd. Virgiliu Jireghie – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Timiditatea la adolescenti
Lector univ. drd. Simona Macarie – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Metodologii matematizate în pedagogia contemporana
Lector univ.drd. Teodor Patrauta – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Parabola si parodie în postmodernismul românesc
Lector univ.drd. Alexandru Zota – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad, Filiala Satu Mare
Text – context – intertext
Lector univ. Gheorghita Lupau – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Reclama ca editorial de moda
Prep. univ. Hagan Noemi – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad, Filiala Baia Mare
Contributia jocului didactic la educarea limbajului prescolarului
Institutor Rafila Marisca – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Catalogul cartilor vechi românesti aflate în fondul de carte al Bibliotecii Centrale Universitare “Tudor Arghezi”
Bibliotecar Sef Cezara Lazarescu, Bibliotecar loana Nistor ­Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Curriculum educational
Prof. Mihai Godinac, Prof. Romeo Trifa, Prof. Mihaela Crisan, Liceul Particular Nr. 1 Vasile Goldis Arad
SECTIUNEA a XVIII-a

PROBLEME ACTUALE ALE EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI IN ÎNVĂTĂMÂNTUL DE TOATE GRADELE
Loc de desfasurare: Sala Mare, Facultatea de Educatie Fizica si Sport. Str. Praporgescu, Nr. 1-3, Vineri, 16 mai, orele 15,00.
Moderatori: Conf.univ. Radoslav Romeo, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Lect.univ.dr. Jean Tirica, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Reflexii privind continutul enciclopedic al lucrarii “România la Jocurile Olimpice”
Conf. univ. Romeo Radoslav, Prep. univ. Radoslav Mihai Codrut – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Principalele principii metodologice generale în îndeplinirea activitatilor recreative si reabilitare
Prof. univ. dr. Radovan Vukovic, Prof.univ.dr. Zivkovic Jelena ­Faculty Sombor, Jugoslavia
Recrearile active organizate în cadrul centrelor recreative si de reabilitare
Prof. univ. dr. Radovan Vukovic, Prof.univ.dr. Zivkovic Jelena ­Faculty Sombor, lugoslavia
Modele ale recrearii sportive si activitatile sportive în centrele recreative si de reabilitare
Prof .univ .dr. Radovan Vukovic, Prof. univ. dr. Zivkovic Jelena ­Faculty Sombor, lugoslavia
Sportul extrem – O noua forma de manifestare a turismului specializat
Lect. univ. dr. Tulucan Tiberiu – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Puncte de vedere privind dialectica cercetarii activitatilor fizice
Lect. univ. Cirin Marius-Marcel – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Ameliorarea vitezei si explozivitatii. Prioritati actuale în fotbalul modern
Lect. univ. Galea loan “Universitatea”Aurel Vlaicu” Arad
Aspecte privind evidenta activitatii de educatie fizica în scoala
Lect. univ. Cirin Marius-Marcel – Universitatea de Vest “Vsile Goldis” Arad
Probe tehnice pentru evaluarea copiilor si juniorilor în fotbalul de performanta
Asist. univ. Herman loan Marin – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Reintegrarea sociala a persoanelor cu handicap
Asist.univ. lacob Adrian – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Organizarea competitiei
Prep. univ. Fodor Angela Clara – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Incidenta accidentelor si traumatismelor în sportul de performanta si joc sportiv: Fotbal, sport individual: Atletism)
Asist.univ. Marcovici Cristina – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Reintegrarea socio-profesionala post recuperatorie la persoanele cu handicap fizic
Asist. univ. Marcovici Cristina – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Medicina naturista în sprijinul perfomantei sportive
Asist. univ. Marcovici Cristina – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Selectia în atletism
Prep. univ. Gheorghe Corina-Ramona; Lector univ. Gheorghe Viorica – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Cresterea si dezvoltarea fiziologica, alta decât cea produsa sub influenta stimulului biologic ­antrenamentului specific de culturism
Asist.univ. Herlo Julien Narcis – Universitatea de Vest “Vasile Goldis”‘ Arad
Factorii implicati in dezvoltarea antogenetica a individului
Asist. univ. Herlo Julien Narcis – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Forme de organizare a activitatilor de educatie fizica si sport în învatamântul universitar
Asist. univ. Chirculescu Nicolae – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad