Editia XIV

COMUNICĂRI STIINTIFICE
ALE CADRELOR DIDACTICE

Sectiunea I
MARl ANIVERSĂRI
Loc de desfasurare: Facultatea de Stiinte Umanist Crestine, Aula” Vasile Goldis’,
(str. Unirii, nr. 3)

Moderatori:
– Conf. univ. dr. Simona Stiger, Universitatea de Vest ‘Vasile Goldis’ Arad
– Lect. univ. drd. Stelean Boia, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
– Lect. univ. drd. Sorin Bulboaca, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Stefan cel Mare în literatura româna
Prof. univ. dr. Gheorghe Pop, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Stefan cel Mare si Sfânt, ctitor de manastiri si biserici
Prof. univ. dr. Marghitan Liviu, M.Titular, Divizia Istoria si Filosofia Stiintei a Academiei Române
Stefan cel Mare, aparator de tara si ctitor de lacasuri sfinte
Prof. Laura Gloria Iordache, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Chipul lui Avram Iancu oglindit în creatia populara din tara Zarandului
Lect. univ. Vasca Corina, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Învaatamântul liceal aradean în perioada interbelica
Prof. univ. dr. Alexandru Roz, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Repere ale unei mari civilizatii a indoeuropenilor
Conf. univ. dr. Grec loan Marius, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Locuintele culturii Cucuteni de pe teritoriul României
Asist. univ. drd. Vasile Cotiuga, Universitatea “Alexandru loan Cuza” Iasi
Acatiu Barcsai – ban al Lugojului si Caransebesului 1644-1658
Lect. univ. drd. Sorin Bulboaca, Universitatea de Vest “Vasile Goldis”Arad
Studiu comparativ. Bania Lugojului, Caransebesului si Bania Craiovei I
Lect. univ. drd. Sorin Bulboaca, Universitatea de Vest “‘Vasile Goldis” Arad
Evenimentele din Tara Româneasca din 1821
Prof. cercetator Giuck Eugen, Centrul de Studii Iudaice Arad
Aradul si nationalizarea în anii regimului comunist
Lect. univ. drd. loan Stelean Boia, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Studenti aradeni la universitatile din Europa sec XIX – începutul sec XXI
Lect. univ. drd. loan Stelean Boia, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Mitul în istorie
Conf. univ. dr. Simona Stiger, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Date din Arhiva Episcopiei Aradului, Ienopolei, Halmagiului si Hunedoarei privind participantii la primul razboi mondial
Diacon dr. Cornel Clepea – Episcopia Aradului lenopolei, Halmagiului si Hunedoarei
Doi fosti elevi ai Liceului “Moise Nicoara” din Arad, delegati la Adunarea Nationala de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918)
Prof. drd. Dan Demsea – Complexul Muzeal Arad
Abuzuri savârsite de trupele sovietice pe teritoriul judetului Arad, sept. – dec. 1944
Prof. Lucian Ienasescu, Liceul de Arta “Sabin Dragoi” Arad
Deportari de populatie din zona Satmarului în gulagurile din URSS, decembrie 1944-ianuarie 1945
Lect. univ. drd. Claudiu Porumbaceanu, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Manipularea opiniei publice prin televiziune
Lect. univ. drd. Virgiliu Jireghie, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Impactul relatiilor publice si relatiile intracomunitare
Prep.univ. Noemi Hagan, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Tipologia lui Dumitru Staniloaie în cop. textul spiritualitatii europene contemporane
Conf. univ. dr. Nicolae Iuga, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Reclama si paralelismul lingvistic in realizarea de reclame”
Lect. univ. drd. Ciprian Cucuiat, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Integrarea europeana în mass-media româneasca
Prof. Laura Gloria Iordache, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Sectiunea a III-a
LIMBILE MODERNE ÎN CONTEXTUL LIMBII CONTEMPORANE

Loc de desfasurare: Facultatea de Stiinte Umanist Crestine, sala 27, (str. Unirii, ora 3).
Moderatori:
– Lect. univ. dr. Nicolae Selage
– Lect. univ. drd. Marinela Cojocariu
– Asist. univ. Laza Stancuta

Tehnici de învatare a limbilor straine
Lect. univ. dr. Selage Nicolae, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Evaluarea competentelor lingvistice
Lect. univ. dr. Selage Nicolae, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Translation from John Foules in the Romanian Culture
Lect. univ. drd. Popa Narcisa, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Provocari iîn predarea limbilor straine pentru directii specifice la KJV C
Prof. Laszlo Mezei, Prof. Zita Meizeine Gaal, Colegiul Universitar” Kodolanyi Janos” din Szekesfehervar, Ungaria
Jocul în contextul predarii limbii franceze
Lect. univ. Vasca Corina, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Los Angeles – a stage of the angels or demons – the birth of a universe
Asist. univ. Laza Stancuta, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Los Angeles a city of angels or demons…;. the bitrh of a universe
Asist. univ. Laza Stancuta, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Los Angeles a city of angels or demons – treasures of a culture
Asist.univ. Laza Stancuta, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Los Angeles a city of angels or demons – magic and realism between the boundaries of a planet ­Hollywood
Asist. univ. Stancuta Laza, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Discours types
Lect. univ. drd. Angela Jireghie, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Benjamin Fundoianu versus Benjamin Fondane ­Metamorfoze identitare
Asist. univ. Speranta Sofia Milancovici
Education and thought in Virginia woolf’sto the lighthouse
Lect. univ. Smaranda Szatmari, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Adjectivul si numerarul limbajului colocvial din Arad
Asist. univ. drd. Rodica Biris, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Comanda, ca scrisoare comerciala în limba germana
Asist. univ. drd. Rodica Biris, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Particularitati ale limbajului colocvial german
Asist. univ. drd. Rodica Biris, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad

Sectiunea a IV-a
IUDAISM
Loc de desfasurare: Facultatea de Stiinte Umanist ­Crestine, Aula “loan Slavici”, (str. Unirii, nr. 3).
Moderatori:
– Prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrascu
– Conf. univ. dr. loan Marius Grec
– Prof. Dan Dumitru Costea

Istoria evreilor pâna la regalitate
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Jaques Elias – testamentul ieri, astazi, mâine
Prof. Dan Dumitru Costea, Academia Româna
Titlu rezervat
Ing. lonel Schlessinger, Comunitatea Evreilor din Arad
Titlu rezervat
Cercetator drd. Ana Maria Caloianu, Institutul de Studii ludaice Cluj-Napoca

Imaginea evreului în societatea româneasca
Conf. univ. dr. Simona Stiger, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Orizontul supravietuirii. Destinul unei familii prin lagarele naziste ale mortii
Conf. univ. dr. loan Marius Grec, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Antisemitismul din perspectiva dreptei crestine
Lect. univ. drd. Stelean loan Boia, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Pagini din Istoria României Moderne – comunitatea israelita din Constanta
Lect. univ. drd. Lavinia Dacia Dumitrascu, Prof.univ. dr. Gheorghe Dumitrascu, Universitatea “Ovidiu”Constanta
Aspecte ale conexiunilor dintre civilizatiile ebraica si româna în istoria Comunitatii Evreiesti din Timisoara
Prof. ec. Eva Nanu, Mariana Marcu, Comunitatea Evreilor Timisoara
Limba si literatura ebraica moderna. O paralela între Hain Nahman Vialik si Eliezer Ben lehuda
Prof. Juralist Lucian Freidmann, Compartimentul de Tineret al Federatiei Comunitatii Evreiesti Române pentru zona de Vest
Viata social-economica a evreilor aradeni 1790-1848
Prof. cercetator Giuck Eugen, Centrul de Studii ludaice Arad
Sarbatorile iudaice între traditie si modernitate
Bibliotecar Ioana Nistor, Biblioteca Facultatii de Stiinte Umanist Crestine
Poienile de Sub Munte (Maramures), 1945 mai 15 – O ultima pagina neagra din istoria Holocaustului
Lect. univ. dr. Ilie Gherhes, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Sectiunea a XVII-a
EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT
Loc de desfasurare: Facultatea de Educatie Fizica si Sport, sala 2, (Str. Praporgescu, nr. 1-3)
Moderatori:
– Prof. univ.dr. Kramar Mihai
– Conf. univ. drd. Romeo Radoslav
– Lect. univ. Bogdan Constantin
Organizarea si continutul activitatii la grupele speciale de cultura fizica medicala în rândul studentilor
Asist. univ. Chirculescu Nicolae Daniel – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad – Filiala Baia Mare
Capacitarea elevilor prin sarituri si salturi acrobatice la plasa
mare elastica
Lect. univ.dr. Tudusciuc Ion – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Aspecte actuale ale dinamicii motivatiei studentilor pentru educatie fizica si sport
Conf. univ. Turcu Comeliu – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Jocurile de miscare, instrumente ale educatiei
Asit. univ. Iacob Adrian Tiberiu – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Mijloace specifice jocului de fotbal integrate în lectia de educatie fizica
Prep. univ. Bulzan Claudiu – Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Propunere de evaluare obiectiva a valorii culturistilor competitivi – scala de evaluare cu pasi multipli
Asist. univ. Herlo Julien Narcis – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Psihologia activitatilor motrice. Importanta factorilor motivationali în învatarea motrica
Lect. univ. drd. Marconi Roberto-Gabriel – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Organizarea competitiei de gimnastica aerobica “Cupa 1 Iunie”
Asist. univ. Simonca Georgeta – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Lectia lui Geof Gleeson
Lect. univ. Bogdan Constantin – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Valentele educative ale educatiei fizice si sportului în randul elevilor prin deschiderea scolii catre parinti
Conf. univ.drd. Radoslav Romeo, Enache Viorica Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Contributii manageriale ale evaluarii activitatii unui antrenor
Conf. univ.dr. Bahner Ladislau, Gui Bahner Gabriela Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Escalada si catararea la frontiera dintre alpinism si o noua forma de gimnastica acrobatica
Lect. univ.dr. Tulucan N. Tiberiu, Lect. univ. dr. Tudusciuc Ion ­Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Programarea antrenamentului sportiv
Prep. univ. Fodor Angela Clara – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Sistem de evaluare a capacitatii de performanta a copiilor ce practica atletismul de 3-4 ani
Lect. univ. drd. Marconi loan – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Medicatia sustinatoare în efort si refacere
Asist. univ. Marcovici Cristina – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Reactiile adverse si starile patologice produse de medicamente
Asist. univ. Marcovici Cristina – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Medicatia dopanta în sportul de performanta
Asist. univ. Marcovici Cristina – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Contributii la definirea rolului educativ al jocurilor dinamice
Prof. Prazaru Vicu – Grup Scolar de Industrie Alimentara Craiova
Dopingul – un flagel al sportului contemporan
Prep. univ. Gheorghe Corina-Ramona – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Motivatie. Performanta
Prof. Dutu Radu – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Algoritmizarea pregatirii specifice în jocul de oina
Prep. univ. Lupei Octavian – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Viteza de deplasare si detenta la elevii claselor a IX-a
Lect. univ. Cirin Marius – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Studiu asupra tehnicii de executie la preluarea din serviciu si din atac la nivelul unei echipe de volei baieti, juniori, 17-18 ani
Prep. univ. Ispas Daniel – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Sectiunea a XVIII-a
EDUCATORUL SI EDUCATUL ÎN MILENIUL III

Loc de desfasurare: Facultatea de Stiinte Umanist-Crestine, Aula “Mihai Eminescu” (Str. Unirii, nr. 3).
Moderatori:
– Prof. univ.dr. lulian Negrila
– Lect. univ. dr. Gheorghita Lupau
– Prof. univ.dr. Gh. Pop

Lansarea cartii:
Pedagogia textului literar, de lulian Negrila. Prezinta: Prof. Tiberiu Marcian Mihail, cercetator principal la Institutul Stiintelor Educatiei Bucuresti

Didactica în mileniul III. Noi abordari metodologice în istorie
Conf. univ. dr. Stiger Simona Rodica – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Consideratii teoretice si actiuni practice pentru formarea comportamentelor ecologice la prescolari
Asist. univ. Gagea Viorica-Marioara – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Sistemul de credite si programele educattonale la KJUC
Prof. univ. dr. Toth Aranka, Colegiul Universitar ” Kodolanyi Janos” din Szekesfehervar, Ungaria
Educarea limbajului si creativitatii la prescolari
Asist. univ. Chis Florica – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Mircea Eliade – proza fantastica
Prof. univ.dr. lulian Negrila – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Metoda proiectelor în sprijinul formarii institutorilor
Institutor dir. Rafila Marisca – Gradinita P.N. 17 Arad
Pregatirea prescolarilor pentru scoala. Delimitari conceptuale
Institutor educatoare Ivasiuc Jelmira Ecaterina – Coordonator practica pedagogica – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Strategia didactica – factor de stimulare a creativitatii elevilor
Lect. univ. drd. Patrauta Teodor – Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Euro-paradigma educationala actuala: profesionalizarea continua a formatorului
Cercetator principal Mihail Tiberiu Marian – lnstitutul de Stiinte ale educatiei
Euroregiunea Dunare-Cris-Mures- Tisa
Prof. Trifa Romeo – Departamentul Învatamânt preuniversitar

Instruirea cadrelor didactice din Republica Moldova în domeniul educatiei pentru sanatate
Conf. univ. dr. Victor Zepca, Dr. Iulia,Zepea, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chisinau
Aplicarea metodei proiect în învatamântul preuniversitar din Romania
Prof. dr. Carmen Ursu, Grup Scolar de Industrie Usoara, Alba-Iulia
Abordari didactice de stimulare a dezvoltarii autoreflexive si sociale
Prof. dr. Grozdanka Gojkov – Scoala Superioara pentru educatoare – Vârset
Abordarea literaturii germane din perspectiva constructivista
Mr. Aleksandra Gojkov – Rajic – Scoala Superioara pentru educatoare – Vârset
Prof. dr “Gligor Popi, legenda a culturii minoritatii române din Serbia si Muntenegru
Prof. dr. Ileana Magda – Scoala superioara pentru educatoare ­Vârset

Sectiunea a IX – a
PEDAGOGIA SECOLULUI XXI
Loc de desfasurare: Biblioteca “Tudor Arghezi”, Sala de expozitie “Doina si Barutu Arghezi”,(B-dul Revolutiei, nr. 85-87).

Moderatori:
– Prof. univ.dr. Vasile Popeanga
– Cercetator principal Tiberiu Mihail
– Lect. univ.drd. Teodor Patrauta

Lansare de carte: Kinergia de J.T. Arghezi Prezintp: Dr. C. Precup, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad

Lectia ca actiune de cunoastere si dezvoltare prin dialog
Prof. univ. dr. Vasile Popeanga, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Euro-paradigma educationala actuala: profesionalizarea continua a formatorului
Cercetator princial Tiberiu Mihail, Institutul de Stiinte ale Educatei
Strategia didactica-factor de dezvoltare a creativitatii elevilor
Lect. univ.drd. Teodor Patrauta, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Exercitii pedagogice locale izvorâte din interferente culturale româno-franceze
Delia Micurescu
Sursele virtuale de informare într-o biblioteca
Beatrice Chepetean, Alina Mos, Universitatea de Vest “Vasile Goldis’ Arad
Politica de achizitie de carte: fondul de carte juridici în anii ” 90
Bibliotecar Cezara Lazarescu, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Etapele evaluarii cunostintelor de matematica în clasele I-IV
Învatatoare Ana Aida, Grup Scolar “Mihai Viteazul” Ineu
Valentele educative ale evaluarii
Lect. univ. drd. Regis Roman, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad
Tratarea pedagogica a problemelor de comportament
Învatatoare Aurica Girgari, Scoala Generala nr. 22 Arad
Exercitii si jocuri de stimulare a creativitatii la copiii prescolari
Educatoare Elisabeta Cautus, Gradinita nr. 20 Arad