DESPRE AŞEZĂRILE ŞI CONSTRUCŢIILE ENEOLITICULUI TIMPURIU PE TERITORIUL ROMÂNIEI

ABOUT THE SETTLEMENTS AND BUILDINGS OF EARLY ENEOLITHIC
ON THE TERRITORY OF ROMANIA

DESPRE AŞEZĂRILE ŞI CONSTRUCŢIILE ENEOLITICULUI TIMPURIU
PE TERITORIUL ROMÂNIEI

 

Abstract
The present research will refer to the period of the Early Eneolithic, the first Eneolithic phase. On the territory of Romania, the Eneolithic comes, on the whole, with important changes regarding the progress made by the human communities: a real science of territorial organization will be applied to the placement of houses, but also in their construction; the placement of houses according to a specific plan indicates the existence of an authority, the inhabited areas being arranged according to a specific hierarchy. In the period specific to the beginnings of Eneolithic, important transformations had already been recorded in the human habitat, the houses reflected the increase of fights between tribes, as a consequence of the accumulation of goods, a specific feature now was the appearance and increase of the number of strengthened locations. The sanctuary buildings of Early Eneolithic (from Căscioarele) prove the level of spiritual life, the sacred space was delimited and cult scene were practiced. We will register the specificity of the locations and of the buildings of each Early Eneolithic culture on the territory of our country, on their evolution towards the next phase – of the Developed Eneolithic.

Rezumat
Prezentul studiu se va opri la perioada Eneoliticului timpuriu, prima etapă eneolitică. Pe teritoriul României, Eneoliticul vine, în ansamblu, cu schimbări importante în privinţa progreselor comunităţilor umane: o adevărată ştiinţă a organizării teritoriale va fi aplicată în amplasarea caselor, dar şi în construcţia lor; iar dispunerea locuinţelor după un anumit plan indică existenţa unei autorităţi, aşezările fiind şi ele ierarhizate. În perioada în discuţie, cea a începuturilor Eneoliticului, transformări importante se înregistrează deja în habitatul omului, aşezările şi locuinţele reflectând înmulţirea luptelor intertribale, urmare a acumulărilor de bunuri, o trăsătură importantă acum fiind apariţia şi sporirea numărului aşezărilor fortificate. Iar construcţiile-sanctuar ale Eneoliticului timpuriu (Căscioarele) demonstrează nivelul vieţii spirituale, în care era delimitat spaţiul sacru şi se practicau scene de cult. Vom înregistra particularităţi ale aşezărilor şi ale construcţiilor fiecărei culturi eneolitice timpurii de pe teritoriul ţării noastre, în evoluţia lor spre etapa următoare – a Eneoliticului dezvoltat.

Keywords: Eneolithic, stockade, tell, sanctuary, payanda, engobe.

Cuvinte cheie: Eneolitic, palisadă, tell, sanctuar, paiantă, angobă.

Read more