VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII

VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Emilia PARPALĂ 231

Brânduşa JUICĂ 233

Revista ,,LOGOS”, la primii săi paşi

The journal “LOGOS”, at its first steps

 

Dumitru MIHĂILESCU 237

Virgiliu Bradin, Iancu Bârneanu (1914-1996) – aspiraţie şi destin, Editura Promun, 2016, 476 p.

 

Mircea-Alexandru GLIGOR 241

CORNEL TATAI-BALTĂ, Artistic Kaleidoscope, ALTIP Editing House, Alba Iulia, 2013, 199 p

CORNEL TATAI-BALTĂ, Caleidoscop artistic, EDITURA ALTIP, Alba Iulia, 2013, 199 p.