Deutsche stilistik ein schwedisch – deutscher vergleich

Deutsche stilistik ein schwedisch – deutscher vergleich
Stilistica limbii germane comparaţie între limba suedeză şi limba germană

Asa APELVISK
Universitatea din Bucureşti

Abstract
This article focuses, from a stylistic point of view, on a comparison between German and Swedish writings. Different linguistic phenomena, such as for example the length of the sentence or the vocabulary (composed words, nominalizations) are studied in authentic German administrative texts, written within the European Commission, and their respective translations into Swedish. Also, the article deals with stylistics in general and points out the position of this discipline between literatures and linguistics.

Rezumat
Acest articol se concentrează asupra comparaţiei stilistice dintre scrieri în limba germană şi limba suedeză. Diverse fenomene lingvistice, ca de exemplu lungimea propoziţiei sau vocabularul (cuvinte compuse, nominalizări), sunt studiate în texte administrative în limba germană, scrise în cadrul Comisiei Europene, precum şi traducerile acestora in limba suedeză. Articolul tratează de asemenea stilistica în general şi indică poziţia acestei discipline între literatură şi lingvistică.

Keywords: Stylistic, German, Swedish, translation, style, nominalization, vocabulary, composed words.
Cuvinte cheie: Stilistică, limba germană, limba suedeză, traducere, nominalizare, vocabular, cuvinte compuse

Citeste articolul