Knowledge and rebirth: some considerations on Johann Valentin Andreae’s “Christianopolis”

Knowledge and rebirth: some considerations on Johann Valentin Andreae’s “Christianopolis”
Cunoaştere şi renaştere: unele consideraţii asupra scrierii „Christianopolis” de Johann Valentin Andreae

Rodica BIRIS, Bogdan DEZNAN
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative,
E-mail: birisrodica@yahoo.com, E-mail: iocarioculian@yahoo.com

Abstract
Utopian writings in the seventeenth century were very often a curious combination between
literary fantasy and their authors’ design for an ideal social, scientific and religious order which
they considered to be necessary and imminent. These fictional depictions were generally conceived
as necessary complements to a more ample and consistent program for a religious, scientific and
social reform. In the following study we attempt to demonstrate just to what extent these
preliminary considerations apply to one of Johann Valentin Andreae’s best known works,
Christianopolis.

Rezumat
Scrierile utopice din secolul al XVIII – lea erau in majoritatea cazurilor o combinaţie interesantă dintre fantezie literară şi proiectul autorilor acestora pentru o ordine socială, ştiinţifică şi religioasă ideală pe care ei o considearu ca fiind necesară şi iminentă. Aceste descrieri fictive erau în general concepute ca fiind complementare unui program mult mai amplu şi consistent pentru o reformă religioasă, ştiinţifică şi socială. În studiul de faţă încercăm să demonstrăm exact în ce măsură aceste consideraţii preliminare se aplică uneia din cele mai cunoscute lucrări ale lui Johann Valentin Andreae – Christianopolis.

Key Words: utopia, Johann Valentin Andreae, knowledge, curiosity, Sacred Wedding
Cuvinte cheie: utopie, Johann Valentin Andreae, cunoaştere, curiozitate, Nunta sacră

Citeste articolul