The psychosocial implications in young exposure to aggressive verbal stimuli evidenced by the polygraph

The psychosocial implications in young exposure to aggressive verbal stimuli evidenced by the polygraph
Implicatiile psihologice ale expunerii tinerilor la stimuli verbali, evidenţiate cu ajutorul poligrafului

Mihai ANIŢEI, Mihaela CHRAIF, Claudiu PAPASTERI, Andrei NEACŞU
Universitatea din Bucureşti, B-dul Mihail Kogalniceanu
nr.36-46, sector 5, Bucureşti, mihai.anitei@unibuc.ro;mihaelapopa14@yahoo.com

Abstract
The objective of the study is to reveal the influence of aggressive words in physiological reactivity at polygraph.
The method: the participants were 48 students at the Faculty of Psychology and Educational Science, aged between 18 and 25 years (m=21.6, S.D.=1.8). Instruments: polygraph Lafayette LX 4000 Series; audio stimuli.
Results: The aggressive words had a strong impact in both galvanic skin response and hart rate recorded by polygraph.
Conclusion: The young exposed to aggressive stimuli register for a short period of time a high sensorial reactivity and after, suffer a radical desensitization.

Rezumat
Obiectivul studiului este relevarea influenţei cuvintelor agresive în reactivitatea psihologică evidenţiată cu ajutorul poligrafului.
Metoda: participanţii sunt 48 de studenţi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu vârste între 18 şi 25 de ani (m=21,6, S.D=1,8). Instrumente: poligraf Lafayette LX 4000 Series; audiostimuli.
Rezultate: Cuvintele agresive au un impact puternic atât în răspunsurile cutanate şi în cele ale bătăilor inimii evidenţiate cu ajutorul poligrafului.
Cocluzii: Expunerea tinerilor la stimuli verbali agresivi pentru o scurtă perioada de timp ce duce la reactivitate senzorială crescută şi mai apoi la radical desensibilizare.

Keywords: desensitization, aggressive stimuli, aggressive words
Cuvinte cheie: desensibilizare, stimuli agresivi, cuvinte agresive

Citeste articolul