Didactic Creativity in Teaching Modern Languages

Didactic Creativity in Teaching Modern Languages

Didaktische kreativität im daf-unterricht

Creativitate didactică în predarea limbilor moderne

 

Silke GESTER

Universitatea Tomáše Bati ve Zlíně, Facultatea de Ştiinţe Umaniste

gester@fhs.utb.cz

 

Kreativität setzt Sensibilität voraus. Und Sensibilität basiert – einmal abgesehen von der Begabung – überwiegend auf Wissen. Je mehr Wissen, desto mehr Kreativität.

(Wolfgang Beinert)

 

Abstract

This article deals with creativity in teaching German as a foreign language. There are some notions concerning learner variables, the profile of teacher’s requirements, as well as teaching materials and teaching environment. The article shows some specific examples of creative work in teaching German and some recommended models. It is obvious that language teaching not only refers to terminological units and grammar structures, but it is also organized in an interesting and varied way.

Rezumat

În acest articol este analizată creativitatea didactică în predarea limbilor străine, în special a limbii germane ca limbă modernă. Pe lângă noţiunile teoretice despre variabila învăţării, despre cerinţele şi tendinţele actuale în predarea unei limbi străine, sunt prezentate şi analizate principalele instrumente de lucru. Autoarea aduce numeroase exemple concrete, care pot fi folosite cu succes de câtre fiecare cadru didactic.  Prin aceste exemple se arată că orele de limbi străine nu constă doar în învăţarea terminologiei şi a structurilor gramaticale, ci şi că aceste ore de curs trebuie să devină interesante şi plăcute.

 

Keywords: German as a foreign language, learner variables, foreign language didactics, creativity

Cuvinte cheie: germana ca limbă modernă, variabile, didactica predării limbilor moderne, creativitate

Citeste articolul