Medical Terminology Borrowed into Romanian from Latin through German

Medical Terminology Borrowed into Romanian from Latin through German

lateinische medizinische Entlehnungen, die in der rumänischen Sprache durch die deutsche Sprache eingedrungen sind

Împrumuturi latine din domeniul medical pătrunse  în limba română prin intermediul limbii germane

Rodica Teodora BIRIŞ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

E-mail: birisrodica@yahoo.com

Abstract

In this article, I have researched the Latin borrowings in medicine that have entered the Romanian language through German. These borrowings constitute a complex image of the linguistic interferences from the lexical – semantic field.

The Romanian language is a “hospitable” language, which easily assimilates borrowings from other languages, and one of its main features is the ease with which it absorbs Latin neologisms, especially at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries, when important sectors of literary Romanian’s vocabulary were enriched with Latin terms.

In this article we focused our attention on the Latin borrowings in the field of medicine.

Rezumat

În acest articol, am studiat împrumuturile latine din domeniul medical care au pătruns în limba română prin intermediul limbii germane. Aceste împrumuturi în limba română reprezintă un capitol important din domeniul împrumuturilor lexical-semantice.

Limba română este o limbă „ospitalieră”, care asimilează împtumuturile din alte limbi, în special din limba latină. O mare absorbţie de împrumuturi din limba latină a avut loc în secolele XVIII şi XIX, când importante sectoare ale vocabularului limbii române literare au fost îmbogăţite cu termeni de origine latină.

În acest articol, atenţia noastră se îndreaptă asupra împrumuturilor din limba latină din domeniul medical.

Key words: Romanian, English, borrowing, medicine, vocabulary, meaning,  influence

Cuvinte cheie: limba germană, limba română, împrumuturi, medicină, vocabular, semnificaţie, influenţă

Citeste articolul