DIMENSIUNI ALE CREATIVITĂȚII PROFESORULUI AUREL ARDELEAN ÎN TEORIA ȘI PRACTICA EDUCAȚIEI ȘI ÎN DIDACTICA BIOLOGIEI

DIMENSIUNI ALE CREATIVITĂȚII PROFESORULUI AUREL ARDELEAN ÎN TEORIA ȘI PRACTICA EDUCAȚIEI ȘI ÎN DIDACTICA BIOLOGIEI

Prof. univ. dr. Marțian IOVAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

E-mail: iovanm@uvvg.ro

Read more…