Dr. Raluca Dinu, Jurisdicţiainternaţională. Realităţişi perspective, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 397 p.

Dr. Raluca Dinu, Jurisdicţiainternaţională. Realităţişi perspective, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 397 p.

Cezar Corneliu MANDA

Facultatea de Administraţie Publică

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

O lucrare de excepţie – Jurisdicţia internaţională. Realităţi şi perspective, a văzut de curând lumina tiparului, în editura Universul Juridic, sub semnătura d-rei RALUCA DINU, reputat jurist, consilier în cadrul Consiliului Legislativ, al cărei demers ştiinţific vizează prin excelenţă, ca obiect specific al cercetării întreprinse, problematica multiplicării jurisdicţiilor internaţionale şi construirea progresivă a sistemului acestora, în lumina contribuţiei decisive la creşterea rolului dreptului internaţional în societatea contemporană, precum şi la consolidarea ordinii juridice internaţionale

Rezultat al unei cercetări laborioase, derulate pe parcursul studiilor doctorale, încununate de succes, marcate de numeroase şi juste aprecieri, lucrarea d-rei RALUCA DINU, având la bază o amplă şi complexă documentare, atât din literatura juridică naţională, dar şi din cea străină, ca şi a numeroaselor reglementări şi documente juridice internaţionale, reprezintă un instrument util, atât pentru teoreticienii, cât şi pentru practicienii dreptului, ai tuturor celor care sunt animaţi de aprofundarea sub aspect conceptual a „jurisidicţiilor internaţionale”, dar şi de organizarea şi funcţionarea efectivă a acestor instanţe, în realitatea concretă a societăţii internaţionale de azi, dar şi a celei de mâine .În cadrul unui moment aparte, cu adânci rezonanţe ştiinţifice dedicate studiului acestor jurisdicţii internaţionale, ca expresie a unei alinieri necesare la practica europeană şi totodată, ca un răspuns firesc faţă de o creştere constantă, în România, a interesului faţă de jurisprudenţa internaţională, lucrarea, prin valoarea sa incontestabilă, se constituie într-un reper fundamental al doctrinei naţionale de profil, un autentic motor al procesului de dezvoltare a literaturii juridice în materie.

De altfel, valoarea sa intrinsecă, după cum şi interesul major pe care îl prezintă o astfel de lucrare ştiinţifică în lumea specialiştilor dreptului, a dreptului european în special, au determinat organizatorii Conferinţei Internaţionale „ Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”, desfăşurată la Bucureşti, în perioada 24- 25 oct. 2013, dedicată cetăţeniei europene, să ofere oportunitatea lansării acestei cărţi în cadrul acestei ample manifestări, ce s-a bucurat de largi ecouri ştiinţifice, plasate sub egida Societăţii Române de Drept European.

Read more