A tribute to Denis Diderot – 300 years since he was born (the 5th of October, 1713) Rameau always the same or the pantomime of life. Staged by Denis Diderot.

  A tribute to Denis Diderot – 300 years since he was born (the 5th of October, 1713) Rameau always the same or the pantomime of life. Staged by Denis Diderot. Hommage à Denis Diderot – 300 ans après sa naissance (5 octobre 1713) Rameau toujours le même ou la pantomime de la vie. Mise […]

Read More

Poetry of the Eighties in Voivodina. Nicu Ciobanu

  Poetry of the Eighties in Voivodina. Nicu Ciobanu Poésie des années quatre-vingt en Voïvodine. Nicu Ciobanu Despre poezia unui optzecist din Voivodina. Nicu Ciobanu Virginia Popović Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi literatura română E-mail: virginiapopovic@yahoo.com Abstract An important representative of the eighties in Vojvodina, Nicu Ciobanu, focuses on […]

Read More

Religious freedom and religious fundamentalism in modernity

  Religious freedom and religious fundamentalism in modernity Liberté religieuse/Fundamentalisme religieux: effets du „désenchantement” du monde dans la société moderne Libertate religioasă / fundamentalism religios: efecte ale ”dezvrăjirii ” lumii în societatea modernă Camelia Burghele Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău Zalău, str. Unirii nr 9 E-mail: cameliaburghele@yahoo.com Abstract Modernity and globalisation allowed the […]

Read More

Image equivoque in Caiete by Emil Cioran

  Image equivoque in Caiete by Emil Cioran L’équivoque imagologique dans les Cahiers d’Émile Cioran Echivocul imagologic în Caietele lui Emil Cioran Bogdan Mihai DASCĂLU Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” Bucureşti, Calea 13 septembrie, nr. 13 E-mail: bmdascalu@yahoo.com Abstract The author studies the self-image (the self reflecting identity) and the hetero-images (the […]

Read More

Vasile Militaru – History and Poetry

  Vasile Militaru – History and Poetry Vasile Militaru – Histoire et Poésie Vasile Militaru-istorie şi poezie Corina Bejan Vaşca Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”Arad E-mail: macrinabejan@yahoo.com Abstract Having fought in World War II, in poetry Vasile Militaru exemplarily takes the step between history as experienced and history as imagined. History is seen heroically, rulers […]

Read More

Identity of Romanian Suburbia:”mahala”

  Identity of Romanian Suburbia:”mahala” L’identité de la ”mahala” Identitatea mahalalei Dana MATEI Universitatea din Petroşani, Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane Strada Universităţii nr. 20, Petroşani E-mail: mra_radu@yahoo.com Abstract This paper tries to define the elements that configurate the identity of a space situated on the outskirts of a town, that characterized in the past the […]

Read More

Changes in the system of demonstrative pronouns: from Latin to contemporary portuguese

  Changes in the system of demonstrative pronouns: from Latin to contemporary portuguese Changements dans le système de pronoms démonstratifs: du latin au portugais contemporain Schimbări în sistemul de pronume demonstrative: de la latină la portugheză contemporană Mudancas no sistema de demonstrativos: do latim ao português contemporâneo Wirla RODRIGUES CAER EA 854 – ED 355 […]

Read More

The German Language in Slovakian Economy

  The German Language in Slovakian Economy L’allemand dans l’économie de la Slovaquie Limba germană în economia Slovaciei Deutsch in der Wirtschaft der Slowakei Iveta Kontríková Institut der Managersysteme in Poprad, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica, Str. Francisciho, 058 01 Poprad E-mail: iveta.kontrikova@umb.sk Abstract In the paper we pay attention to the situation in Slovakia […]

Read More

“Communication” and “communicate” from the language point of view

  “Communication” and “communicate” from the language point of view «La communication» et comment «communiquer» de point de vue linguistique „Comunicarea“ şi “a comunica“ din punct de vedere lingvistic „Kommunikation“ und „kommunizieren“ unter sprachlichem Aspekt Rodica Teodora Biriş Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad E-mail: birisrodica@yahoo.com Abstract In […]

Read More

Textual functions of the colour words in the Bible from Bucharest (1688)

  Textual functions of the colour words in the Bible from Bucharest (1688) Fonctions textuelles des mots de couleur dans la Bible de Bucarest (1688) Funcţii textuale ale cuvintelor cromatice în Biblia de la Bucureşti (1688) Silvia Nicoleta Baltă Université „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi E-mail: silvia_balta@yahoo.com Abstract The article presents a model of analysis in […]

Read More

Means of Expressivity in the Technical Text

  Means of Expressivity in the Technical Text Moyens d’expressivité dans letextetechnique Mijloace de expresivitate în textul tehnic Irina-Ana DROBOT Technical University of Civil Engineering Bucharest Department of Foreign Languages and Communication 124 Lacul Tei Blvd., sector 2, Bucureşti E-mail: anadrobot@yahoo.com Abstract The purpose of this paper is to look at means of expressivity in […]

Read More

Linguistic patterns in online marketing communications

  Linguistic patterns in online marketing communications Modèles linguistiques dans la communication de marketing on-line Modele lingvistice în comunicarea de marketing în mediul online Adriana Teodorescu „Dimitrie Cantemir” Christian University, Constanta E-mail : ada_teodorescu@yahoo.com Abstract This paper aims to examine linguistic patterns in online marketing communications and observe if subtle wording changes may affect consumers’ perception […]

Read More

A Plurilinguistic Society as Exemplified by the Foreign Language Needs within the Czech Economy

  A Plurilinguistic Society as Exemplified by the Foreign Language Needs within the Czech Economy Une société plurilinguistique en tant qu’exemplifiée par les besoins de langues étrangères dans l’économie tchèque O societate plurilingvistă exemplificată de nevoia de limbi străine în cadrul economiei cehe Silke Gester Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií nám. T.G. […]

Read More

The Morphological Adaptation of English-origin Neologisms (Letter E) to the Romanian Language

  The Morphological Adaptation of English-origin Neologisms (Letter E) to the Romanian Language L’adaptation morphologique des néologismes d’origine anglaise (lettre E) à la langue roumaine Adaptarea morfologică a neologismelor de origine engleză (litera E) în limba română Oana Badea University of Medicine and Pharmacy, Craiova Department of Modern Languages Petru Rareş Street, No. 2-4, Craiova, […]

Read More

Le Cœur et la raison (Gaudy Night) by Dorothy L. Sayers, Presses Universitaires du Septentrion, 2012. Translated into French by Daniel Verheyde, introduced by Suzanne Bray

Le Cœur et la raison (Gaudy Night) by Dorothy L. Sayers, Presses Universitaires du Septentrion, 2012.   Translated into French by Daniel Verheyde, introduced by Suzanne Bray Delphine Cingal Associate Professor Paris 2-Panthéon-Assas Published in 1935, Gaudy Night is a turning point both in the careers of Dorothy Sayers and in the lives of her […]

Read More

Dr. Raluca Dinu, Jurisdicţiainternaţională. Realităţişi perspective, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 397 p.

Dr. Raluca Dinu, Jurisdicţiainternaţională. Realităţişi perspective, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 397 p. Cezar Corneliu MANDA Facultatea de Administraţie Publică Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative O lucrare de excepţie – Jurisdicţia internaţională. Realităţi şi perspective, a văzut de curând lumina tiparului, în editura Universul Juridic, sub semnătura d-rei RALUCA DINU, reputat jurist, consilier […]

Read More

Alexandru Cistelecan, 11 Dialoguri (aproape teologice), Colecţia Aletheia (8), Ediţie îngrijită de Pr. Silviu Hodiş, Editura Galaxia Gutemberg, Târgu-Lăpuş, 2003, 158 p.

  Alexandru Cistelecan, 11 Dialoguri (aproape teologice), Colecţia Aletheia (8), Ediţie îngrijită de Pr. Silviu Hodiş, Editura Galaxia Gutemberg, Târgu-Lăpuş, 2003, 158 p. Cristina SAVA „Petru Maior” University of Târgu-Mureş E-mail: cristinasava61@yahoo.com Alexandru Cistelecan este critic şi istoric literar contemporan, doctor în filologie (cu teza „Ion Pillat şi pillatismul”, în anul 2000, la Universitatea „Babeş-Bolyai” […]

Read More

Anca Elisabeta Tatay – Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) (Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 500) [Dalla storia e l’arte del libro rumeno antico: Le incisioni di Buda (1780-1830)]

  Anca Elisabeta Tatay – Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) (Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 500) [Dalla storia e l’arte del libro rumeno antico: Le incisioni di Buda (1780-1830)] Mircea-Alexandru Gligor Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad La storica dell’arte, Anca Tatay, tratta nel suo libro, Din […]

Read More

Gheorghe Petruşan – Cercetător neobosit al românismului în Ungaria Gheorghe Petruşan – Relentless Researcher of the Cultural Sense of Romanian Spirit in Hungary

Gheorghe Petruşan – Cercetător neobosit al românismului în Ungaria Gheorghe Petruşan – Relentless Researcher of the Cultural Sense of Romanian Spirit in Hungary Alexandru BLAGA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E-mail: acm_blaga@yahoo.com Abstract The volume of Gheorghe Petruşan “Iosif Vulcan and the Magazine Family” published in Szeged in 1992 by the Union of […]

Read More