The Morphological Adaptation of English-origin Neologisms (Letter E) to the Romanian Language

 

The Morphological Adaptation of English-origin Neologisms

(Letter E) to the Romanian Language

L’adaptation morphologique des néologismes d’origine anglaise

(lettre E) à la langue roumaine

Adaptarea morfologică a neologismelor de origine engleză

(litera E) în limba română

Oana Badea

University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Department of Modern Languages

Petru Rareş Street, No. 2-4, Craiova, Romania

E-mail: o_voiculescu@yahoo.com

Abstract

The article presents a descriptive study upon the morphological adaptation of English-origin neologisms, selected from MDN (2008) – The Great Dictionary of Neologisms and DEX (2012) – The Explicative Dictionary of the Romanian Language, Letter E. The results of the study revealed the tendency to almost completely adapt English-origin words to the Romanian morphological and syntactical system, showing once more the fact that the Romanian language is capable of enriching itself without altering its inner structure, despite the so-called “threat” that English language seems to pose to the linguistic integrity of the Romanian language and its speakers, as well.

Résumé

Le article présente une étude descriptive sur l’adaptation morphologique d’origine anglaise neologisms, choisi de MDN (2008) – le Grand Dictionnaire de Neologisms et de DEX (2012) – le Dictionnaire Explicatif de la Langue Roumaine, la Lettre E. Les résultats de l’étude ont révélé que la tendance à adapte presque complètement des mots d’origine anglaise au système morphologique et syntaxique roumain, en montrant encore une fois le fait que la langue roumaine est capable du fait d’enrichir lui-même sans changer sa structure intérieure, malgré la soi-disant “menace” que la langue anglaise semble poser à l’intégrité linguistique de la langue roumaine et de ses haut-parleurs, aussi.

Rezumat

Articolul prezintă un studiu descriptiv efectuat asupra adaptării morpfologice a neologismelor de origine engleză, selectate din MDN (2008) – Marele Dicţionar de Neologisme, şi DEX (2012) – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Litera E. Rezultatele studiului au relevat tendinţa unei adaptări aproape complete a cuvintelor de origine engleză la sistemul morfosintactic al limbii române, încă o dată demonstrând faptul că limba română este capabilă să se îmbogăţească fără a-şi altera structura internă, în ciuda unei aşa-numite “ameninţări” pe care limba engleză ar putea să o aibă asupra integrităţii lingvistice atât a limbii române cât şi a vorbitorilor săi.

Read more