Elemente lexicale sârbe în literatura bănăţeană

SERBIAN LEXICAL ELEMENTS IN LITERATURE FROM BANAT
REGION

DES ÉLÉMENTS LEXICAUX SERBE DANS LA LITTÉRATURE
ROUMAINE DU BANAT

ELEMENTE LEXICALE SÂRBE ÎN LITERATURA BĂNĂŢEANĂ

 

Abstract
There are mains factors such as geographical, historical and cultural proximity and others that have contributed to the relationship of two peoples (Serbs and Romanians) from the linguistic perspective. This relationship explains the dialectal reciprocity of the languages of these peoples and that of Banat (region). The works of the representatives of Banat literature contain words of Serb origin. The words of Serb origin have directly entered the language of Banat. Words of Turkish origin, as well as words of German origin have penetrated the language by means of the Serbian language.

RÉSUMÉ
Il y a plusierus facteurs qui ont contribué au rapproshement des deux peuples (serbe et roumain) sur le plan linguistique: la proximité géographique, historique, culturel et d’autres. Ce rapprochement donne l’explication de la réciprocité dialectale du langage des deux peuples et celui du Banat. Les serbismes ont pénétré directement dans le langage du Banat. Les turcismes ainsi que certains germanismes se sont infiltrés par l’’intérmediaire de la langue serbe. En examinant de plus proche les oeuvres littéraires, il est évident, qu’il ya des emprunts lexicaux dans la langue d’auteurs romain du Banat.

REZUMAT
Mai mulţi factori au contribuit la apropierea lingvistică a celor două popoare – cel sârb şi cel român. E vorba, mai întâi de toate, de vecinătatea geografică, istorică şi culturală a acestor popoare. Această apropiere şi explică interferenţele dialectale ale limbilor sârbă şi română. În operele scriitorilor bănăţeni se întrebuinţează multe elemente de origine sârbă, care se întâlnesc şi în subdialectul vorbit în această regiune, apropiată teritorial de Serbia. Sârbismele au intrat direct în subdialectul bănăţean, făcând deseori drum în el şi turcismelor şi germanismelor.

Key words: Serbian lexical elements, Romanian literature of Banat, Lexical borrowing

Mots-clés: les éléments lexicaux serbe, la littérature roumaine du Banat, l’enprunt

Cuvinte cheie: elemente lexicale sârbeşti, literatura română bănăţeană, împrumut

Read more