Personaje feminine la Miliorad Pavić

FEMALE CHARACTERS OF MILIORAD PAVIĆ

PERSONAJE FEMININE LA MILIORAD PAVIĆ

 

Abstract
A specific item of the comparatist writer Milorad Pavić is that real world and dream world it interferes with no faults or language. Female characters from the novels Landscape painted with tea, The Inner Side of the Wind, or a Novel about Hero and Leander, The Mantle of Stars and The Second Body show that shifting from male towards the female and vice versa does not create faults, but only an apparent confusion; she is dedicated to the reformation in the Baroque manner of postmodern-androgyne, of which becomes complete living, successively, both experiences, through a combination of Russian dolls, closed some others can exist independently, but incomplete. For Pavić seem to be awfully familiar forays into different spaces and times, keeping always a thread of Ariadne that links the cultural mosaic of its characters. The feminine and the masculine world intersect melting into the dream/reality, alternating with celestial telluric, submissive/magic word which draws from the past and of the future segments connected by strong emotions, inexhaustible.

REZUMAT
Un element specific al scrierilor comparatistului Milorad Pavić este acela că lumea reală şi cea a visului se interferează fără falii de imagine sau de limbaj. Personajele feminine din romanele Peisaj pictat în ceai, Partea lăuntrică a vântului sau roman despre Hero şi Leandru, Mantia de stele şi Celălalt trup arată că trecerea dinspre masculin spre feminin şi invers nu creează falii, ci doar o aparentă derută; ea este menită recompunerii, în manieră postmodern-barocă, a androginului, a fiinţei care devine completă trăind, succesiv, ambele experienţe, printr-o îmbinare de păpuşi ruseşti, închise unele în altele, putând exista şi independent, dar în mod incomplet. Lui Pavić par a-i fi extrem de familiare incursiunile în timpuri şi spaţii diferite, păstrând mereu un fir al Ariadnei care leagă mozaicul cultural al personajelor sale. Lumea feminină şi cea masculină se intersectează contopindu-se în alternanţa vis/realitate, celest/teluric, totul supus magiei cuvântului care atrage din trecut şi din viitor segmente conectate prin emoţii puternice, neepuizate.

Key words: literature, androgynous, mit, modernism, postmodernism.

Cuvinte cheie: Traducator, interpret, comunicare, traducere, intepretariat, diferenta, importanta

Read more