IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/ TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/ TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/ TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/ TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Mirel ANGHEL 114

Raul PAŞCALĂU 115

The importance of communication in the translations world. Translator vs. interpreter

L’importance de la communication dans le monde des traductions. Traducteur vs interprete

Importanţa comunicării în lumea traducerilor. Traducător vs. Interpret

 

Mădălina Cerasela IACOB 121

The translation process approached from a linguistic, textual, pragmatic and cultural point of view

Procesul de traducere, abordat din punct de vedere lingvistic, textual, pragmatic, şi cultural