ENGLEZA PENTRU TURISMUL INTERNAȚIONAL-MANUAL PENTRU STUDENȚII PRE-INTERMEDIARI, PEARSON EDUCATION LIMITED, ANGLIA

ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM PRE-

INTERMEDIATESTUDENTS’ BOOK, PEARSON EDUCATION
LIMITED, ENGLAND
L’ENGLAIS POUR LE TOURISME INTERNATIONAL-MANUEL
POUR LES ÉTUDIANTS PRE-INTERMÉDIAIRES, PEARSON
EDUCATION LIMITED, ANGLETERRE
ENGLEZA PENTRU TURISMUL INTERNAȚIONAL-MANUAL
PENTRU STUDENȚII PRE-INTERMEDIARI, PEARSON
EDUCATION LIMITED, ANGLIA

 

Abstract

English, as the lingua franca, is the universal language of travel. In order to improve students’ usage of travel terminology, teachers need to develop the career-oriented English course. English for international tourism pre-intermediate students’ book offers finely detailed insight into English for travel.

Résumé

Anglais, la lingua franca, est le langage universel de la voyage. Afin d’améliorer l’utilisation de la terminologie spécifique de voyagedes élèves, les enseignants ont besoin de développer le cours d’anglais axés sur l’orientation de carrière. English for international tourism pre-intermediatestudents’ bookoffre un aperçu finement détaillée en anglais pour voyage.

Rezumat

Engleza, drept lingua franca, este limbajul universal al călătoriei. Pentru a îmbunătăți folosirea terminologiei pentru călătorie, de către studenți, profesorii trebuie să dezvolte of cursul de orientare al carierei în engleză. Manualul de studiu pentru studenți pre-intermediari Engleza pentru turismul internațional oferă o viziune fin detaliată a limbii engleze pentru călătorie.

Keywords: professional English, course book, travel, travel terminology.

Mots-clés: anglais professionnel, livre de cours, voyage, terminologie de voyage.

Cuvinte cheie: engleza profesională, manual de studiu, călătorie, terminologia pentru călătorie.

Read more