I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

I. ROMANCE CULTURES-ROMANIAN CULTURE/CULTURES ROMANES-CULTURE ROUMAINE/CULTURI ROMANICE-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Ştefan GENCĂRĂU          9   Christine BRACQUENIER          11 The location of aspect in languages – comparative approaches La localisation de l’aspect dans les langues : approches comparatives Localizarea aspectului în diferite limbi: abordări comparative   Serguei SAKHNO     […]

Read More

LOCALIZAREA ASPECTULUI ÎN DIFERITE LIMBI: ABORDĂRI COMPARATIVE

THE LOCATION OF ASPECT IN LANGUAGES – COMPARATIVE APPROACHES LA LOCALISATION DE L’ASPECT DANS LES LANGUES :APPROCHES COMPARATIVES LOCALIZAREA ASPECTULUI ÎN DIFERITE LIMBI: ABORDĂRI COMPARATIVE   À la lumière des langues où l’aspect est une catégorie grammaticale bien définie, les recherches présentées ici ont pour objectif d’identifier les manifestations de l’aspect dans différentes langues au […]

Read More

FENOMENUL ASPECTUAL AL LIMBII RUSE COMPARAT CU CEL DIN LATINĂ ŞI URMELE VALORILOR ASPECTUALE LATINE ÎN LEXICUL LIMBILOR ROMANICE : FAÇON/VS/ CONFECTION, PRÉDICATION/VS/PREDICTION

THE PHENOMENON OF ASPECT IN RUSSIAN COMPARED TO LATIN FACTS AND THE TRACES OF LATIN ASPECTUAL VALUES IN THE LEXICONS OF ROMANCE LANGUAGES: FAÇON VERSUS CONFECTION, PRÉDICATION VERSUS PREDICTION LE PHENOMENE ASPECTUEL DU RUSSE COMPARE AUX FAITS DU LATIN ET LES TRACES DES VALEURS ASPECTUELLES LATINES DANS LE LEXIQUE DES LANGUES ROMANES : FAÇON VERSUS […]

Read More

DOUĂ TIPURI DE CONSTRUCŢIE ASPECTUALĂ IN LIMBA GOTICĂ. CONTRIBUŢIE LA O ABORDARE A ASPECTULUI ÎN LIMBILE GERMANICE

TWO TYPES OF ASPECTUAL CONSTRUCTION IN THE GOTHIC LANGUAGE. A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ASPECT IN GERMANIC LANGUAGES DEUX TYPES DE CONSTRUCTION ASPECTUELLE EN GOTIQUE. CONTRIBUTION A UNE ETUDE DE L’ASPECTDANS LES LANGUES GERMANIQUES DOUĂ TIPURI DE CONSTRUCŢIE ASPECTUALĂ IN LIMBA GOTICĂ. CONTRIBUŢIE LA O ABORDARE A ASPECTULUIÎN LIMBILE GERMANICE   Abstract In this […]

Read More

IMPLICAŢIILE ASPECTUALE, TEMPORALE ŞI MODALE ALE VIITORULUI ANTERIOR ÎN LIMBILE ROMANICE

THE ASPECTUAL, TEMPORAL AND MODAL IMPLICATIONS OF THE FUTURE PERFECT TENSE IN THE ROMANIC LANGUAGES LES IMPLICATIONS ASPECTUELLES, TEMPORELLES ET MODALES DU FUTUR ANTERIEUR DANS LES LANGUES ROMANES IMPLICAŢIILE ASPECTUALE, TEMPORALE ŞI MODALEALE VIITORULUI ANTERIOR ÎN LIMBILE ROMANICE   Abstract This article deals with the future perfect tense in the Romance languages. It focusses on […]

Read More

AMORSARE SUBMORFEMICĂ ȘI OPOZIȚII SISTEMICE: EXEMPLUL CASTILIANEI PROGRESIVE

SUBMORPHEMIC PRIMING AND SYSTEMIC OPPOSITIONS:THE EXAMPLE OF THE CASTILIAN PROGRESSIVE AMORÇAGE SUBMORPHEMIQUE ET OPPOSITIONS SYSTEMIQUES: L’EXEMPLE DU PROGRESSIF CASTILLAN AMORSARE SUBMORFEMICĂ ȘI OPOZIȚII SISTEMICE:EXEMPLUL CASTILIANEI PROGRESIVE   Abstract In some Romance languages (Spanish, Catalan, Italian, Portuguese), the progressive verbal periphrasis combines an auxiliary derived from Latin stare with a gerund (Spanish estar cantando). According to […]

Read More

EXPRESIVITATEA CA MOTOR AL EVOLUȚIEI UNUI SISTEM VERBAL ASPECTUAL : CAZUL DIALECTELOR ARABE

EXPRESSIVITY AS THE CATALYST FOR CHANGE OF AN ASPECTUAL VERB SYSTEM: THE CASE OF ARABIC DIALECTS L’EXPRESSIVITE COMME MOTEUR D’EVOLUTION D’UN SYSTEME VERBAL ASPECTUEL : LE CAS DE DIALECTES ARABES EXPRESIVITATEA CA MOTOR AL EVOLUȚIEI UNUI SISTEM VERBAL ASPECTUAL : CAZUL DIALECTELOR ARABE   Abstract This article shows that the evolution of a fundamentally aspectual […]

Read More

MĂRCILE VIETNAMEZE ĐÃ ŞI RỒI ÎNTRE PERFECT ŞI PERFECTIV. ABORDARE ÎN COMPARAŢIE CU ENGLEZA ŞI FRANCEZA

THE VIETNAMESE MARKERS ĐÃ AND RỒI BETWEEN PERFECT AND PERFECTIVE:A COMPARATIVE STUDY WITH ENGLISH AND FRENCH LES MARQUEURS VIETNAMIENS DÃ ET RỒI ENTRE PERFECT ET PERFECTIVEREGARD CROISE AVEC L’ANGLAIS ET LE FRANÇAIS MĂRCILE VIETNAMEZE ĐÃ ŞI RỒI ÎNTRE PERFECT ŞI PERFECTIV. ABORDARE ÎN COMPARAŢIE CU ENGLEZA ŞI FRANCEZA   Abstract This contribution examines the aspectual […]

Read More

REALIZAT, PERFECTIV, TRECUT ŞI AFIRMAŢIE: CU PRIVIRE LA PERFECTUL COMPUS FRANCEZ ŞI LA -TA JAPONEZ

ACCOMPLISHMENT, PERFECTIVE, PAST AND AFFIRMATION: AROUND THE FRENCH COMPOUND PAST TENSE PASSÉ COMPOSÉ AND THE JAPANESE -TA FORM ACCOMPLI, PERFECTIF, PASSE ET AFFIRMATION :AUTOUR DU PASSE COMPOSE FRANÇAIS ET DE -TA JAPONAIS REALIZAT, PERFECTIV, TRECUT ŞI AFIRMAŢIE: CU PRIVIRE LA PERFECTUL COMPUS FRANCEZ ŞI LA -TA JAPONEZ   Abstract This work proposes to compare the […]

Read More

REMARCI DESPRE SINTAXA ŞI SEMANTICA NUMELOR PROPRII ÎN FOLOSIRILE NECONVENŢIONALE

REMARKS ON THE SYNTAX AND SEMANTICS OF PROPER NAMES IN UNCONVENTIONAL USES1 REMARQUES SUR LA SYNTAXE ET SEMANTIQUE DES NOMS PROPRES DANS LES USAGES NON CONVENTIONNELS1 REMARCI DESPRE SINTAXA ŞI SEMANTICA NUMELOR PROPRII ÎN FOLOSIRILE NECONVENŢIONALE1   Abstract This article proposes an approach to the syntax and semantics of proper names of individuals in some […]

Read More

II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂCoordinator/Coordinateur/Coordonator:   Rodica BIRIŞ 115   Rudolf WINDISCH 117 Alba Iulia – a town with several names Alba Iulia – einer Stadt mit mehreren Namen Alba Iulia – un oraş cu mai multe nume Diana PRESADĂ 125 German and British interferences: the […]

Read More

INTERFERENŢE GERMANO-BRITANICE: INFLUENŢA LUI BRECHT ŞI A TEATRULUI EPIC ASUPRA LUI ARDEN ŞI BOND

GERMAN AND BRITISH INTERFERENCES: THE IMPACT OF BRECHT’S EPIC THEATRE ON ARDEN AND BOND INTERFÉRENCES ALLEMANDES ET BRITANNIQUES: L’IMPACT DU THÉÂTRE ÉPIQUE DE BRECHT SUR ARDEN ET BOND INTERFERENŢE GERMANO-BRITANICE: INFLUENŢA LUI BRECHT ŞI A TEATRULUI EPIC ASUPRA LUI ARDEN ŞI BOND   Abstract By challenging people’s deep-rooted beliefs and ideologies, the German playwright Bertolt […]

Read More

SEMANTICA CONTRASTIVĂ ROMÂNO-GERMANĂ A DENUMIRII PĂRŢILOR CORPULUI OMENESC

GERMAN-ROMANIAN CONTRASTIVE SEMANTIC OF THE HUMAN PARTS OF THE BODY EINE DEUTSCH-RUMÄNISCHE VERGLEICHENDE SEMANTIK DER BEZEICHNUNGEN VON MENSCHLICHEN KÖRPERTEILEN SEMANTICA CONTRASTIVĂ ROMÂNO-GERMANĂ A DENUMIRII PĂRŢILOR CORPULUI OMENESC   Abstract The contrastive analyze, on semantic fields, captures more and more interest in the scientific papers. The present article refers to the names of the parts of […]

Read More

NOI TRENDURI ÎN FORMAREA CUVINTELOR PRIN COMPUNERE ÎN LIMBAJUL ECONOMIC GERMAN ŞI SLOVAC

NEW TRENDS IN WORD BUILDING, BY COMPOSITION IN THE GERMAN AND SLOVAKIAN ECONOMIC LANGUAGE NEUE TRENDS IN DER KOMPOSITION ALS WORTBILDUNGSART IN DER DEUTSCHEN UND SLOWAKISCHEN FACHSPRACHE DER WIRTSCHAFT NOI TRENDURI ÎN FORMAREA CUVINTELOR PRIN COMPUNERE ÎN LIMBAJUL ECONOMIC GERMAN ŞI SLOVAC   Abstract It can be noticed that during the last years, the German […]

Read More

TRANSCEDEREA COTIDIANULUI. DIMENSIUNI ALE FABULOSULUI ÎN BASMELE ŞI POVESTIRILE LUI CARMEN SYLVA

TRANSCENDENCE OF THE MUNDANE. DIMENSIONS OF THE MARVELOUS IN CARMEN SYLVA’S FAIRY TALES AND STORIES DIE TRANSZENDENZ DES ALLTAGS. DIMENSIONEN DES WUNDERBAREN IN CARMEN SYLVAS MÄRCHEN UND GESCHICHTEN TRANSCEDEREA COTIDIANULUI. DIMENSIUNI ALE FABULOSULUI ÎN BASMELE ŞI POVESTIRILE LUI CARMEN SYLVA   Abstract Elisabeth of Wied (1843-1916) a renowned poet with the pen name of Carmen […]

Read More

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator:   Virginia POPOVIC 159   Ivana JANJIĆ, Virginia POPOVIĆ 161 E-learning and new technology – knowledge testing by electronic quizzes and tests E-learning și tehnologia nouă – testarea cunoștințelor prin quizz-uri electronice  și teste […]

Read More

E-LEARNING ȘI TEHNOLOGIA NOUĂ – TESTAREA CUNOȘTINȚELOR PRIN QUIZZ-URI ELECTRONICE ȘI TESTE

E-LEARNING AND NEW TECHNOLOGY – KNOWLEDGE TESTING BY ELECTRONIC QUIZZES AND TESTS E-LEARNING ȘI TEHNOLOGIA NOUĂ – TESTAREA CUNOȘTINȚELOR PRIN QUIZZ-URI ELECTRONICE ȘI TESTE   Abstract The aim of the paper is description of new technologies in the in learning and teaching, ie, using electronic quizzes and tests. Until now, this area was unknown and […]

Read More

FORME ALE IDENTITĂŢII EX-IUGOSLAVE ÎN LITERATURĂ

FORME DE L’IDENTITÉ EX-YOUGOSLAVE EN LITTÉRATURE FORM OF THE EX-YUGOSLAVIAN IDENTITY IN LITERATURE FORME ALE IDENTITĂŢII EX-IUGOSLAVE ÎN LITERATURĂ   Abstract Dubravka Ugrešić condenses in the novel The Ministry of Pain (2004) a contorted identity map post- traumatic and emblematic of the Western Balkans affected by war at the end of the twentieth century. Living […]

Read More

ADPECTE VARIATE ALE EMERGENȚEI ȘI ACTIVITĂȚILOR ASOCIAȚIILOR CULTURALE FRANCO-SÂRBE ÎN SERBIA ÎNAINTE DE 1914

VARIOUS ASPECTS OF THE EMERGENCE AND ACTIVITIES OF FRANCO-SERBIAN CULTURAL ASSOCIATIONS IN SERBIA BEFORE 1914 ADPECTE VARIATE ALE EMERGENȚEI ȘI ACTIVITĂȚILOR ASOCIAȚIILOR CULTURALE FRANCO-SÂRBE ÎN SERBIA ÎNAINTE DE 1914   Abstract The expansion of French culture in Serbia resulted in the emergence of associations specializing in teaching and training of the French language and dissemination […]

Read More

ÎNCEPUTUL TENDINȚELOR STILULUI BAROC ÎN CĂRȚILE SÂRBEȘTI ILUSTRATE STEMMATOGRAPHIA: ANALIZA PORTRETULUI ÎMPĂRATULUI DUSAN ÎNTRE CHRONOS ȘI MINERVA

BEGINNING OF BAROQUE TENDENCIES IN THE SERBIAN ILLUSTRATED BOOKSSTEMMATOGRAPHIA: ANALYSIS PORTRAIT OF EMPEROR DUSAN BETWEEN CHRONOS AND MINERVA ÎNCEPUTUL TENDINȚELOR STILULUI BAROC ÎN CĂRȚILE SÂRBEȘTI ILUSTRATESTEMMATOGRAPHIA: ANALIZA PORTRETULUI ÎMPĂRATULUI DUSAN ÎNTRE CHRONOS ȘI MINERVA   Abstract Stemmatographia is one of the most valuable books that the Serbs issued in the 18th century. By its scope […]

Read More

ROLUL ŞI LOCUL MATRICELOR IDEOLOGICE ŞI AL STEREOTIPURILOR ÎN CULTURILE ÎNCHISE

THE ROLE AND PLACE OF IDEOLOGICAL MATRIXES AND STEREOTYPES IN CLOSED CULTURES ROLUL ŞI LOCUL MATRICELOR IDEOLOGICE ŞI AL STEREOTIPURILOR ÎN CULTURILE ÎNCHISE   Abstract In closed societies manipulative strategies are both unavoidable in order to constitute them, and necessary, in order to keep them closed. Fear from the unknown is programmed, and a desire […]

Read More

IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Mirel ANGHEL 199     Oana BADEA, Cristina Iulia FRÎNCULESCU, Adriana LAZARESCU 201 English-origin Words (Letter F) – Morphological Adaptation to the Romanian Language Cuvinte de origine engleză (litera F) – Adaptare morfologică la limba română   Ioana Cecilia BOTAR 207 Children’s expectations regarding the fairytales’ translations in Romanian […]

Read More

CUVINTE DE ORIGINE ENGLEZĂ (LITERA F) – ADAPTARE MORFOLOGICĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

ENGLISH-ORIGIN WORDS (LETTER F) – MORPHOLOGICAL ADAPTATION TO THE ROMANIAN LANGUAGE CUVINTE DE ORIGINE ENGLEZĂ (LITERA F) – ADAPTARE MORFOLOGICĂ LA LIMBA ROMÂNĂ   Abstract In the last decades, processes like internationalization and globalization are in a continuous promotion alongside the new technological and scientific discoveries. As such, they have ensured a fertile ground for […]

Read More

AŞTEPTÃRILE COPIILOR ÎN RAPORT CU TRADUCEREA BASMELOR ÎN ROMÂNÃ

CHILDREN’S EXPECTATIONS REGARDING THE FAIRYTALES’ TRANSLATIONS IN ROUMANIAN LES ATTENTES DES ENFANTS CONCERNANT LES TRADUCTIONS DES CONTES DE FÉES EN ROUMAIN AŞTEPTÃRILE COPIILOR ÎN RAPORT CU TRADUCEREA BASMELOR ÎN ROMÂNÃ Abstract This article deals with the horizon of expectations of the young Romanian public in connection with the particularity of Charles Perrault’s fairy tales, namely […]

Read More

PREDAREA LIMBILOR STRĂINE ÎN SCOPURI SPECIFICE – CAZUL LIMBII ENGLEZE ŞI AL LIMBII ROMÂNE MEDICALE

TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES – THE CASE OF MEDICAL ENGLISH AND ROMANIAN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE ÎN SCOPURI SPECIFICE – CAZUL LIMBII ENGLEZE ŞI AL LIMBII ROMÂNE MEDICALE   Abstract The teaching of foreign languages for specific purposes is a significant component of the Romanian higher education system, this aspect holding importance because now […]

Read More

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator:   Eugen GAGEA 221   Eugen GAGEA 223 Vasile Goldiş – personality of the Romanian and universal culture Vasile Goldiş – personalitate a culturii române şi universale   Mihaela Şt. RĂDULESCU 229 University and scientific culture. The importance of students’ training in writing scientific papers L’université et la culture […]

Read More

VASILE GOLDIŞ – PERSONALITATE A CULTURII ROMÂNE ŞI UNIVERSALE

VASILE GOLDIŞ – PERSONALITY OF THE ROMANIAN AND UNIVERSAL CULTURE VASILE GOLDIŞ – PERSONALITATE A CULTURII ROMÂNE ŞI UNIVERSALE   Abstract National leader, ideologist, visionary political figure, the soul of the actions connected to the Great Union from the 1st of December 1918, Vasile Goldiş (1862-1934) was in the same time an eminent man of […]

Read More

UNIVERSITATEA ŞI CULTURA ŞTIINŢIFICĂ. IMPORTANŢA INIŢIERII STUDENŢILOR ÎN ELABORAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

UNIVERSITY AND SCIENTIFIC CULTURE. THE IMPORTANCE OF STUDENTS’ TRAINING IN WRITING SCIENTIFIC PAPERS L’UNIVERSITÉ ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE. L’IMPORTANCE D’INITIER LES ÉTUDIANTS À L’ÉLABORATION DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES UNIVERSITATEA ŞI CULTURA ŞTIINŢIFICĂ. IMPORTANŢA INIŢIERII STUDENŢILOR ÎN ELABORAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE   Abstract Starting from the fact that many students face the task of writing papers for the […]

Read More

ATANASIE MARIAN MARIENESCU (1830-1915) – LOCUL ȘI ROLUL ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ

ATANASIE MARIAN MARIENESCU(1830-1915) – HIS PLACE AND ROLE IN THE ROMANIAN CULTURE ATANASIE MARIAN MARIENESCU (1830-1915) – LOCUL ȘI ROLUL ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ   Abstract Atanasie Marian Marienescu(1830-1915)was an illuminist of high ethical and cultural conduct, with multilateral interests, a continuer Gh,Șincai and G.Barițiu, being aware of Romanians unity and being proud of the glorious […]

Read More

ARADUL – CENTRU ISTORIC DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ

ARAD – HISTORICAL CENTER OF CULTURE AND EUROPEAN CIVILIZATION ARADUL – CENTRU ISTORIC DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ     Abstract Arad is a city with recognition in the Romanian history, many of the great personalities who participated at the Great Union from the 1st of December 1918, originated from Arad County. The city of […]

Read More

VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZII Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

VI. BOOK REVIEWS/CRITIQUES DE LIVRES/RECENZIICoordinator/Coordinateur/Coordonator:   Emilia PARPALĂ 251 Cristina SAVA 253 Al. Cistelecan, Ten women, Publisher Cartier Chisinau, Collection „Cartier Rotonda” (eds. Em. Galaicu-Paun), First Edition, November, 2015, 160 p. Al. Cistelecan, Dix  femmes, Éditeur Cartier Chisinau, Collection „Cartier Rotonda” (coord. Em. Galaicu-Paun), Premier Édition, Novembre, 2015, 160 p. Al. Cistelecan, Zece femei, Editura […]

Read More

ENGLEZA PENTRU TURISMUL INTERNAȚIONAL-MANUAL PENTRU STUDENȚII PRE-INTERMEDIARI, PEARSON EDUCATION LIMITED, ANGLIA

ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM PRE- INTERMEDIATESTUDENTS’ BOOK, PEARSON EDUCATION LIMITED, ENGLANDL’ENGLAIS POUR LE TOURISME INTERNATIONAL-MANUEL POUR LES ÉTUDIANTS PRE-INTERMÉDIAIRES, PEARSON EDUCATION LIMITED, ANGLETERREENGLEZA PENTRU TURISMUL INTERNAȚIONAL-MANUAL PENTRU STUDENȚII PRE-INTERMEDIARI, PEARSONEDUCATION LIMITED, ANGLIA   Abstract English, as the lingua franca, is the universal language of travel. In order to improve students’ usage of travel terminology, teachers […]

Read More

Al. Cistelecan, Zece femei, Editura Cartier Chişinău, Colecţia „Cartier Rotonda” (coord. de Em. Galaicu-Păun), Ediţia I, noiembrie, 2015, 160 p.

Al. Cistelecan, Ten women, Publisher Cartier Chisinau, Collection„Cartier Rotonda” (eds. Em. Galaicu-Paun), First Edition, November, 2015, 160 p.Al. Cistelecan, Dix femmes, Éditeur Cartier Chisinau, Collection „Cartier Rotonda” (coord. Em. Galaicu-Paun), Premier Édition, Novembre, 2015, 160 p.Al. Cistelecan, Zece femei, Editura Cartier Chişinău, Colecţia„Cartier Rotonda” (coord. de Em. Galaicu-Păun), Ediţia I, noiembrie,2015, 160 p. Abstract Al. […]

Read More