ÎNCEPUTUL TENDINȚELOR STILULUI BAROC ÎN CĂRȚILE SÂRBEȘTI ILUSTRATE STEMMATOGRAPHIA: ANALIZA PORTRETULUI ÎMPĂRATULUI DUSAN ÎNTRE CHRONOS ȘI MINERVA

BEGINNING OF BAROQUE TENDENCIES IN THE SERBIAN
ILLUSTRATED BOOKS
STEMMATOGRAPHIA: ANALYSIS PORTRAIT OF EMPEROR
DUSAN BETWEEN CHRONOS AND MINERVA

ÎNCEPUTUL TENDINȚELOR STILULUI BAROC ÎN CĂRȚILE
SÂRBEȘTI ILUSTRATE
STEMMATOGRAPHIA: ANALIZA PORTRETULUI
ÎMPĂRATULUI DUSAN ÎNTRE CHRONOS ȘI MINERVA

 

Abstract

Stemmatographia is one of the most valuable books that the Serbs issued in the 18th century. By its scope it is not so great, but this book marked the beginning of the Baroque tendency for the Serbs, and also expressed the contemporary cultural and national-political aspirations of the Serbian people in Austria. Socio-historical circumstances have played a major role in the issuing Stemmatographia. This manuscript was created shortly after the Belgrade peace treaty of 1739 when Serbia once again fell under theTurkish rule. The people, led by the patriarchs of Peć, but also called by Charles the VI, recrossed the Sava and Danube rivers. Actually, they wanted to consolidate the new territory, safeguard the rights, and above all to preserve the national and religious identity. Therefore Arsenije IV Jovanovic Sakabenta demanded that in this territory he should continue to be the confirmed patriarch and to extend his jurisdiction over Serbia, Bosnia, Dalmatia, Croatia and Macedonia and wherever there were South Slavonic people of the Orthodox religion. The confirmation of the Patriarch’s title was the reason for issuing Stemmatographia. This is indicated by the fact that the book was published in Vienna on the same day (21 October 1741), when Maria Theresa, after a long delay, confirmed to Arsenije IV his position of the archbishop of Karlovci and the title of patriarch. Patriarch Arsenije IV was known in the book Stemmatographia of Paul Ritter Vitezovic-heraldic collection but also Vitezovic had the idea of unification of Serbs, Croats and Slovenes, which he often represented. The creators of Stemmatographia were Patriarch Arsenije IV Jovanovic Sakabenta and Paul Nenadovic younger. Tom Mesmer and Christophor Zefarovic, one of the founders of modern Serbian art, cut it in the copper. The significance of Stemmatographia is great. First of all it is the first copper platebook of the Serbs, and also one of the first established in the baroque preliminary program, realized before similar ideas were implemented in painting. This means that Stemmatographia represents one of the first monuments of Serbian Baroque art.

Rezumat

Stemmatographia este una dintre cele mai valoroase cărți pe care sârbii au publicat-o în secolul al XVIII-lea. Prin scopul ei aceasta nu este prea grozavă, dar această carte a marcat începutul tendințelor barocului pentru sârbi, și de asemenea a exprimat aspirațiile culturale contemporane și 183

Jovana Koludžija – Beginning of Baroque Tendencies in the Serbian Illustrated Books Stemmatographia: Analysis …

cele naționale politice ale populației sârbe din Austria. Circumstanțele socio-istorice au jucat un rol major în publicarea cărții Stemmatographia. Acest manuscris a fost creat la scurt timp după tratatul de pace de la Belgrad din anul 1739 când Serbia a căzut din nou sub domnia turcă. Oamenii, conduși de către patriarhii din Peć, dar de asemenea, chemați de către Charles al VI-lea, au trecut încă o data Sava și Dunărea. De fapt, aceștia au dorit să consolideze noul teritoriu, să protejeze drepturile, și mai presus de toate să păstreze identitatea națională și religioasă. Așadar Arsenije IV Jovanovic Sakabenta a cerut ca în acest teritoriu să continue să fie confirmat drept patriarh și să-ți întindă jurisdicția asupra Serbiei, Bosniei, Dalmației, Croației și Macedoniei și asupra oricăror popoare Sud Slave de religie ortodoxă. Confirmarea titlului de Patriarh a for motivul publicării cărții Stemmatographia. Acest lucru este indicat de către faptul că această carte a fost publicată în Viena în aceeași zi (21 octombrie 1741), când Maria Theresa, după o lungă întârziere, i-a confirmat lui Arsenije IV poziția sa ca și arhiepiscop al Karlovci și titlul de patriarh. Patriarhul Arsenije IV a fost cunoscut în cartea Stemmatographia scrisă de Paul Ritter Vitezovic – colecția heraldică dar de asemenea Vitezovic a avut idea de unificare a sârbilor, croaților și slovenilor, pe care i-a reprezentat frecvent. Creatorii cărții Stemmatographia au fost Patriarhul Arsenije IV Jovanovic Sakabenta și tânărul Paul Nenadovic. Tom Mesmer și Christophor Zefarovic, unul dintre fondatorii artei sârbești moderne, tăiată în cupru. Semnificația cărții Stemmatographia este măreață. Înainte de toate, este prima carte din cupru a sârbilor, precum și una dintre primele stabilite în programul baroc preliminar, realizat înainte să fie implementate idei similare în pictură. Acesta înseamnă că Stemmatographia reprezintă unul dintre primele monumente ale artei sârbești în stil baroc.

Keywords: art, baroque, cultural aspirations, Vienna, book

Cuvinte cheie: artă, baroc, aspirații culturale, Viena, carte

Read more