ADPECTE VARIATE ALE EMERGENȚEI ȘI ACTIVITĂȚILOR ASOCIAȚIILOR CULTURALE FRANCO-SÂRBE ÎN SERBIA ÎNAINTE DE 1914

VARIOUS ASPECTS OF THE EMERGENCE AND ACTIVITIES
OF FRANCO-SERBIAN CULTURAL ASSOCIATIONS IN SERBIA
BEFORE 1914

ADPECTE VARIATE ALE EMERGENȚEI ȘI ACTIVITĂȚILOR
ASOCIAȚIILOR CULTURALE FRANCO-SÂRBE ÎN SERBIA
ÎNAINTE DE 1914

 

Abstract

The expansion of French culture in Serbia resulted in the emergence of associations specializing in teaching and training of the French language and dissemination of French culture. Since the mid-19th century, the local bearers of this culture were Serbs educated in France. Between the end of the 19th century, when the first initiative for the establishment of a society of this kind was launched, and the Great War (1914–1918), there were several associations whose members were mostly prominent Serbs and representatives of France in Serbia. Based on historical sources and literature, the paper analyses various aspects of the establishment and operation of Franco-Serbian cultural associations and their influence on Serbian culture through the paradigms of the relationship between France and Serbia, international relations, the emergence and achievements of the French cultural diplomacy.

Rezumat

Expansiunea culturii franceze în Serbia a rezultat în emergența asociațiilor specializate în predare și instruire limbajului francez precum și diseminării culturii franceze. Încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, purtătorii acestei culturi au fost sârbii educați în Franța. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, când prima inițiativă pentru stabilirea societății de acest fel a fost lansată, și Marele Război (1914–1918), au fost câteva asociații ai căror membrii au fost în predominanță sârbi și reprezentanți ai Franței în Serbia. În baza surselor istorice și a literaturii, lucrarea analizează aspecte variate ale stabilirii și operării asociațiilor culturale franco-sârbe și influența lor asupra culturii sârbești prin paradigme ale relației dintre Franța și Serbia, relațiile internaționale, emergența și realizările diplomației culturale franceze.

Keywords: the French culture, Serbia, France, the Franco-Serbian cultural associations, cultural diplomacy.

Cuvinte cheie: cultura franceză, Serbia, Franța, asociațiile franco-sârbești, diplomație culturală

Read more