IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

IV. TRANSLATIONS-TRANSLATION STUDIES/TRADUCTIONS-ÉTUDES
DES TRADUCTIONS/TRADUCERI-TRADUCTOLOGIE

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:


Mirel ANGHEL 199

 

 

Oana BADEA, Cristina Iulia FRÎNCULESCU, Adriana LAZARESCU 201

English-origin Words (Letter F) – Morphological Adaptation to the Romanian Language

Cuvinte de origine engleză (litera F) – Adaptare morfologică la limba română

 

Ioana Cecilia BOTAR 207

Children’s expectations regarding the fairytales’ translations in Romanian

Les attentes des enfants concernant les traductions des contes de fées en roumain

Așteptările copiilor în raport cu traducerea basmelor în română

 

Mirel ANGHEL 115

Teaching foreign languages for specific purposes – the case of medical English and Romanian

Predarea limbilor străine în scopuri specifice – cazul limbii engleze şi al limbii române medicale