CUVINTE DE ORIGINE ENGLEZĂ (LITERA F) – ADAPTARE MORFOLOGICĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

ENGLISH-ORIGIN WORDS (LETTER F) – MORPHOLOGICAL
ADAPTATION TO THE ROMANIAN LANGUAGE

CUVINTE DE ORIGINE ENGLEZĂ (LITERA F) – ADAPTARE
MORFOLOGICĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

 

Abstract

In the last decades, processes like internationalization and globalization are in a continuous promotion alongside the new technological and scientific discoveries. As such, they have ensured a fertile ground for an accelerated absorption of English-origin words, reflecting the rapid changes in various social and material cultures. The present article presents a descriptive study upon the morphological adaptation of English-origin words – letter F, selected from two major dictionaries of the Romanian language: the Great Dictionary of Neologisms (MDN, 2009) and the Explicative Dictionary of the Romanian Language (DEX, 2012).

Rezumat

În ultimele decenii, fenomene ca internaţionalizarea şi globalizarea au fost într-o continuă expansiune, alături de descoperirile tehnologice şi ştiinţifice. Astfel, acestea au asigurat un teren fertil pentru o absorbţie accelerată a cuvintelor de origine engleză, reflectând schimbările rapide din diversele culturi sociale şi materiale. Articolul de faţă prezintă un studiu descriptiv asupra adaptării morfologice a cuvintelor de origine engleză (litera F), selectate din două dicţionare importante ale limbii române actuale: Marele Dicţionar de Neologisme (MDN, 2009) şi Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX, 2012).

Keywords: English, Romanian, morphological adaptation, language

Cuvinte cheie: engleză, română, adaptare morfologică, limbă

Read more