II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE-ROMANIAN CULTURE/CULTURE ET LANGUE
ALLEMANDE-CULTURE ROUMAINE/CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ-CULTURĂ ROMÂNEASCĂ
Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Rodica BIRIŞ 115

 

Rudolf WINDISCH 117

Alba Iulia – a town with several names

Alba Iulia – einer Stadt mit mehreren Namen

Alba Iulia – un oraş cu mai multe nume

Diana PRESADĂ 125

German and British interferences: the impact of Brecht’s epic theatre on Arden and Bond

Interférences allemandes et britanniques: l’impact du théâtre épique de Brecht sur Arden et Bond

Interferenţe germano-britanice: influenţa lui Brecht şi a teatrului epic asupra lui Arden şi Bond

Alexandra Denisa IGNA 133

German-Romanian contrastive semantic of the human parts of the body

Eine deutsch-rumänische vergleichende Semantik der Bezeichnungen von menschlichen Körperteilen

Semantica contrastivă româno-germană a denumirii părţilor corpului omenesc

Iveta KONTRÍKOVÁ 139

New trends in word building, by composition in the German and Slovakian economic language

Neue Trends in der Komposition als Wortbildungsart in der deutschen und slowakischen Fachsprache der Wirtschaft

Noi trenduri în formarea cuvintelor prin compunere în limbajul economic german şi slovac

Maria SASS 147

Transcendence of the mundane. Dimensions of the marvelous in Carmen Sylva’s fairy tales and stories

Die Transzendenz des Alltags. Dimensionen des Wunderbaren in Carmen Sylvas Märchen und Geschichten

Transcederea cotidianului. Dimensiuni ale fabulosului în basmele şi povestirile lui Carmen Sylva