III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE

AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE

ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Virginia POPOVIC 159

 

Ivana JANJIĆ, Virginia POPOVIĆ 161

E-learning and new technology – knowledge testing by electronic quizzes and tests

E-learning și tehnologia nouă – testarea cunoștințelor prin quizz-uri electronice  și teste

 

Carmen DĂRĂBUŞ 167

Forme de l’identité ex-yougoslave en littérature

Form of the ex-Yugoslavian identity in literature

Forme ale identității ex-iugoslave în literatură

 

Aleksandra KOLAKOVIĆ 175

Various aspects of the emergence and activities of Franco-Serbian cultural associations in Serbia before 1914

Aspecte variate ale emergenței și activităților asociațiilor culturale franco-sârbe în Serbia înainte de 1914

 

Jovana KOLUDŽIJA 183

Beginning of Baroque Tendencies in the Serbian Illustrated Books Stemmatographia:

Analysis Portrait of Emperor Dusan between Chronos and Minerva

Începutul tendințelor stilului baroc în cărțile sârbești ilustrate Stemmatographia:

Analiza portretului împăratului Dusan între Chronos și Minerva

 

Aleksandra DJURIĆ-BOSNIĆ 191

The Role and place of ideological matrixes and stereotypes in closed cultures

Rolul și locul matricelor ideologice și al stereotipurilor în culturile închise