E-LEARNING ȘI TEHNOLOGIA NOUĂ – TESTAREA CUNOȘTINȚELOR PRIN QUIZZ-URI ELECTRONICE ȘI TESTE

E-LEARNING AND NEW TECHNOLOGY – KNOWLEDGE
TESTING BY ELECTRONIC QUIZZES AND TESTS

E-LEARNING ȘI TEHNOLOGIA NOUĂ – TESTAREA
CUNOȘTINȚELOR PRIN QUIZZ-URI ELECTRONICE ȘI TESTE

 

Abstract

The aim of the paper is description of new technologies in the in learning and teaching, ie, using electronic quizzes and tests. Until now, this area was unknown and unexplored at the Department of Romanian Studies in Novi Sad. By additional education professors can contribute to the implementation of e-learning.

Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a descrie tehnologia nouă în învățare și predare, și anume, prin folosirea quizz-urilor electronice și a testelor. Până în prezent, această arie a fost necunoscută și neexplorată la Departamentul de Studii Române din Novi Sad. Prin educație adițională profesorii pot contribui la implementarea e-learning-ului.

Keywords: E-learning, new technology, electronic quizzes, tests

Cuvinte cheie: E-learning, tehnologie nouă, quizz-uri electronice, teste

Read more