IMPLICAŢIILE ASPECTUALE, TEMPORALE ŞI MODALE ALE VIITORULUI ANTERIOR ÎN LIMBILE ROMANICE

THE ASPECTUAL, TEMPORAL AND MODAL IMPLICATIONS
OF THE FUTURE PERFECT TENSE IN THE ROMANIC
LANGUAGES

LES IMPLICATIONS ASPECTUELLES, TEMPORELLES ET
MODALES DU FUTUR ANTERIEUR DANS LES LANGUES
ROMANES

IMPLICAŢIILE ASPECTUALE, TEMPORALE ŞI MODALE
ALE VIITORULUI ANTERIOR ÎN LIMBILE ROMANICE

 

Abstract

This article deals with the future perfect tense in the Romance languages. It focusses on the combination of these three constitutive elements: the future tense, the accomplished aspect and the period of the event. This combination is interesting to study not only in the Romance languages but also in Slavic languages because the association of the perfective form of a verb with the present tense expresses future, as is the case in Russian. The synthetic forms of the future in the Romance languages can be interpreted in a similar way: they come from the Latin periphrastic future (amare + habeo >j’aimer-ai) where habeo represents both the present tense and the semantic perfective aspect, conferring to the notion of aimer the idea of futurity. In the case of the future perfect tense, the combination of the same elements leads to different meanings which depend on the degrees of modality and of temporality involved in the future tenses of each language.

Résumé

L’article porte sur le futur antérieur des langues romanes et met l’accent sur la combinaison des trois éléments constitutifs que sont : le temps futur, l’aspect accompli et l’époque de l’événement. L’intérêt de cette combinaison dépasse le cadre des langues romanes puisque dans certaines langues slaves, comme le russe, l’association de la forme perfective d’un verbe avec le temps présent exprime le futur. On peut interpréter les formes synthétiques du futur des langues romanes d’une manière analogue : elles proviennent du futur périphrastique latin (amare + habeo > j’aimer-ai) dans lequel habeo représente à la fois le temps présent et l’aspect sémantique perfectif. C’est lui qui confère à la notion verbale la valeur de futur. Pour le futur antérieur, la combinaison de ces mêmes éléments aboutit à des significations différentes selon les parts de modalité et de temporalité contenues dans le futur de chaque langue.

Rezumat

In acest articol se pune accentul pe combinarea a trei elemente constitutive ale viitorului anterior : timpul viitor, aspectul realizat şi epoca evenimentului. Interesul acestei combinări depăşeşte cadrul limbilor romanice pentru că, în unele limbi slave, ca rusa, asocierea formei perfective a unui verb cu timpul prezent exprimă viitorul. Formele sintetice ale viitorului limbilor romanice pot fi interpretate într-un mod analog: ele provin din viitorul perifrastic latin (amare+habeo ‘voi iubi’), unde habeo reprezintă în acelaşi timp prezentul şi aspectul semantic perfectiv. Anume, el conferă noţiunii verbale valoarea de viitor. Pentru viitorul anterior, combinarea acestor elemente conduce la semnificaţii diferite, potrivit cu părţile de modalitate si temporalitate conţinute în viitorul fiecărei limbi.

Keywords: romance languages, aspect, accomplished, future tense, future perfect tense

Mots-clés: langues romanes, aspect, accompli, futur, futur antérieur

Cuvinte cheie: limbi romanice, aspect, perfect, viitor, viitor anterior

Read more