VASILE GOLDIŞ – PERSONALITATE A CULTURII ROMÂNE ŞI UNIVERSALE

VASILE GOLDIŞ – PERSONALITY OF THE ROMANIAN AND
UNIVERSAL CULTURE

VASILE GOLDIŞ – PERSONALITATE A CULTURII ROMÂNE ŞI
UNIVERSALE

 

Abstract

National leader, ideologist, visionary political figure, the soul of the actions connected to the Great Union from the 1st of December 1918, Vasile Goldiş (1862-1934) was in the same time an eminent man of culture, member of the Romanian Academy.Professor, publicist, minister of Arts and Cults, deputy in the Romanian Parliament, president of the „Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român” (ASTRA), for his political and cultural merits, Vasile Goldiş was considered by Octavian Goga, Father of the birth land. Through his whole creation, Vasile Goldiş asserted himself as a representative of the Romanian soul, a great historical, political and cultural personality from the Europe of his time.

Rezumat

Lider naţional, ideolog, om politic vizionar, sufletul acţiunilor legate de înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiş (1862-1934) a fost în acelaşi timp un eminent om de cultură, membru al Academiei Române. Profesor, gazetar, ministru al Artelor şi Cultelor, deputat în Parlamentul României, preşedinte al „Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român” (ASTRA), pentru meritele politice şi culturale, Vasile Goldiş a fost considerat de către Octavian Goga, Părinte al patriei. Prin întreaga sa operă, Vasile Goldiş s-a afirmat ca un reprezentant al sufletului românesc, o mare personalitate istorică-politică şi culturală din Europa timpului său.

Key words: historical personality, political leader, man of culture, visionary, encyclopedist.

Cuvinte cheie: personalitate istorică, lider politic, om de cultură, vizionar, enciclopedist.

Read more