V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

V. SCIENTIFIC CULTURE/CULTURE SCIENTIFIQUE/CULTURĂ ŞTIINŢIFICĂ

Coordinator/Coordinateur/Coordonator:

 

Eugen GAGEA 221

 

Eugen GAGEA 223

Vasile Goldiş – personality of the Romanian and universal culture

Vasile Goldiş – personalitate a culturii române şi universale

 

Mihaela Şt. RĂDULESCU 229

University and scientific culture. The importance of students’ training in writing scientific papers

L’université et la culture scientifique. L’importance d’initier les étudiants à l’élaboration des travaux scientifiques

Universitatea şi cultura ştiinţifică. Importanţa iniţierii studenţilor în elaborarea lucrărilor ştiinţifice

 

Stelean-Ioan BOIA 239

Atanasie Marian Marienescu (1830-1915)  – his place and role in the romanian culture

Atanasie Marian Marienescu (1830-1915) – locul și rolul în cultura românească

 

Mădălina IACOB 245

Arad – Historical center of culture and European civilization

Aradul – Centru istoric de cultură şi civilizaţie europeană