NOI TRENDURI ÎN FORMAREA CUVINTELOR PRIN COMPUNERE ÎN LIMBAJUL ECONOMIC GERMAN ŞI SLOVAC

NEW TRENDS IN WORD BUILDING, BY COMPOSITION IN THE
GERMAN AND SLOVAKIAN ECONOMIC LANGUAGE

NEUE TRENDS IN DER KOMPOSITION ALS
WORTBILDUNGSART IN DER DEUTSCHEN UND
SLOWAKISCHEN FACHSPRACHE DER WIRTSCHAFT

NOI TRENDURI ÎN FORMAREA CUVINTELOR PRIN
COMPUNERE ÎN LIMBAJUL ECONOMIC GERMAN ŞI SLOVAC

 

Abstract

It can be noticed that during the last years, the German and Slovakian economic language, developed considerably, especially in the lexical domain. The composition, as the most frequent way of enriching the vocabulary of the German language has a more and more important role in the Slovakian language, especially in the economic one. In the economic press more and more terms appear, built after the new ways of composition, which are imposed more or less in both languages. In our paper we will give a greater importance to the new tendencies of composing new terms in both languages and we will search for the differences and similarities between the formation of the new lexicon from the economic domain in the German and Slovakian language, regarding both the form and the semantic criteria.

Abstrakt

Die deutsche und slowakische Fachsprache der Wirtschaft entwickelt sich in den letzten Jahrzehnten sehr bedeutend, vor allem im Bereich der Fachlexik. Die Komposition als die häufigste Wortbildungsart des Deutschen spielt auch im Slowakischen, vor allem in den Fachterminologien, eine immer bedeutendere Rolle. In der Wirtschaftsfachpresse erscheinen Komposita, die nach neuen Kompositionsmodellen gebildet werden und die sich in beiden Sprachen mehr oder weniger etablieren. In unserem Beitrag widmen wir uns den neusten Tendenzen der Komposition in den genannten Fachsprachen, suchen nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen der Komposition in der deutschen und slowakischen Fachlexik der Wirtschaft, nach formellen und semantischen Kriterien der Bildung neuer Komposita.

Rezumat

Se poate observa că, limbajul economic german şi slovac s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani, mai ales în domeniul lexical. Compunerea, ca cel mai întâlnit mijloc de îmbogăţire a vocabularului limbii germane joacă şi în limba slovacă, în special în limbajul economic un rol tot mai important. În presa economică apar tot mai mulţi termeni formaţi după noi modele de compunere, care se impun mai mult sau mai puţin în ambele limbi. În lucrarea noastră ne vom apleca asupra noilor tendinţe de a compune noi termeni în ambele limbi şi vom căuta deosebirile şi asemănările dintre formarea noului lexic din domeniul economic în limbile germană şi slovacă, atât în ceea ce priveşte forma, cât şi criteriile semantice.

Keywords: Foreign words, economic language, composition, tendencies, specialty lexicon

Schlüsselwörter: Fremdwörter, Wirtschaftsthermini, Komposition, Tendenzen, Fachlexik

Cuvinte cheie: Cuvinte străine, limbaj economic, compunere, tendinţe, lexic de specialitate

Read more