EVENTS AS PART OF CULTURAL HERITAGE OF ROMANIAN PEOPLE AND THEIR ROLL IN TOURISM OF VOJVODINA REGION (NORTH SERBIA)

 

EVENTS AS PART OF CULTURAL HERITAGE OF ROMANIAN PEOPLE AND THEIR ROLL IN TOURISM OF VOJVODINA REGION (NORTH SERBIA)

ÉVÉNEMENTS DANS LE CADRE DU PATRIMOINE CULTUREL DES ROUMAINS ET LEUR ROLE DANS LE TOURISME DE VOÏVODINE (NORD DE LA SERBIE)

MANIFESTĂRILE CA PARTE A PATRIMONIULUI CULTURAL AL ROMÂNILOR ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN VOIVODINA (SERBIA DE NORD)

Jovana BOŠKOV

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Trg Dositeja Obradovića br. 3, 21000 Novi Sad

E-mail: boskovjovana@gmail.com

Sebastian KOTRLA

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet

Departman za rumunistiku

Dr Zorana Đinđića br. 2, 21000 Novi Sad

E-mail: sebi.kotrla@gmail.com

Stefan KOTRLA

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematičku fakultet

Društvo Mladih Istraživača „Branislav Bukurov”

Trg Dositeja Obradovića br. 3, 21000 Novi Sad

E-mail: stefankotrla@gmail.com

Abstract

Events are one of the best ways to preserve the cultural identity of one nation.Partly by virtue of the events, in Vojvodina as a very multicultural environs,Romanian people managed to preserve their culture and to present it to young generation.

This paper presents Romanian events held on the territory of Vojvodina, as well as their role in the tourism of this area. The most visited and most attractive are explained in more detail.

Résumé

Les événements sont l’un des moyens qui préserve l’identité culturelle d’un peuple. Grâce à des événements, en Voïvodine qui est un environnement hautement multiculturel, le peuple roumain a réussi à préserver leur culture età la présenter aux jeunes générations.

Cet article présente les événements roumains organisés sur le territoire de la Voïvodine, ainsi que leur rôle dans le tourisme de cette région. Les plus visités et attrayants touristiquement sont expliqués en détail.

Rezumat

Manifestările culturale reprezintă una dintre modalitățile de păstrare a identității unui popor. Datorită manifestărilor, în mediul multicultural al Voivodinei, poporul român a reuşit să-şi păstreze cultura şi să o transmită generațiilor în şir. În această lucrare sunt prezentate manifestările românilor care se organizează pe teritoriul Voivodinei, precum şi rolul lor în dezvoltarea turismului din această zonă. Din punct de vedere al importanței turistice, sunt prezentate cele mai vizitate şi cele mai atractive manifestări culturale din această zonă.

Keywords: Events, Culture, Romanians, Vojvodina, Serbia

Mots clés: les événements, la culture, les Roumains, Voïvodine, Serbie

Cuvinte cheie: manifestare, cultură, poporul român, Voivodina, Serbia

 

Read more