Preface

I. NEW SCIENTIFIC RESEARCH FROM THE UNIVERSITIES AND INSTITUTES OF SERBIA, CROATIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, MONTENEGRO / NOI CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE DE LA UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DIN SERBIA, CROAŢIA, BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA, MUNTENEGRU Prefaţă la numărul special al revistei ”Studii de Ştiinţă şi Cultură” volumul X, nr. 4/decembrie 2014 Virginia POPOVIĆ,Universitatea din Novi Sad,Facultatea de Filosofie,Departamentul […]

Read More

ISSUES OF LEARNING THE ROMANIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE AMONG SERBIAN STUDENTS

  ISSUES OF LEARNING THE ROMANIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE AMONG SERBIAN STUDENTS PROBLÈMES D’APPRENTISSAGE DU ROUMAIN COMME LANGUE ÉTRANGÈRE PARMI LES ÉTUDIANTS SERBES PROBLEME DE ÎNVĂȚARE A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR SÂRBI Ivana JANJIĆ Faculty of Philosophy, University of Novi Sad Dr Zorana Đinđića 2, 210000 Novi Sad E-mail: […]

Read More

EMIL CIORAN IN THE MAGAZINE OF SCIENCE AND ART EUROPE

  EMIL CIORAN IN THE MAGAZINE OF SCIENCE AND ART EUROPE EMIL CIORAN DANS LA REVUE DE SCIENCE ET D’ART EUROPE EMIL CIORAN ÎN REVISTA DE ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ EUROPA Virginia POPOVIĆ, Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi Literatura Română, Dr. Zorana Djindjica, nr. 2, virginiapopovic@yahoo.com Marina PUIA-BĂDESCU, Universitatea din […]

Read More

BETWEEN TWO WORLDS: LANGUAGE AND CULTURE IN THE ULTRA-ORTHODOX JEWISH COMMUNITIES IN NEW YORK CITY AND IN UPSTATE NEW YORK

  BETWEEN TWO WORLDS: LANGUAGE AND CULTURE IN THE ULTRA-ORTHODOX JEWISH COMMUNITIES IN NEW YORK CITY AND IN UPSTATE NEW YORK ENTRE DEUX MONDES : LA LANGUE ET LA CULTURE DES COMMUNAUTÉS JUIVES ULTRA-ORTHODOXES DE NEW YORK ÎNTRE DOUĂ LUMI: LIMBA ȘI CULTURA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI ULTRA-ORTODOXE DIN NEW YORK Gabi ABRAMAC Sokrat Language Institute, Zagreb, Croatia, […]

Read More

SERBIA – MEDIA – EUROPEAN UNION

  SERBIA – MEDIA – EUROPEAN UNION LA SERBIE – LES MÉDIAS – L’UNION EUROPÉENNE SERBIA – MASS-MEDIA – UNIUNEA EUROPEANĂ Dejan PRALICA University of Novi Sad, Faculty Philosophy Dr Zorana Djindjića 2, 21000 Novi Sad novisad1748@open.telekom.rs, Smiljana MILINKOV University of Novi Sad, Faculty Philosophy Dr Zorana Djindjića 2, 21000 Novi Sad smilinkova@gmail.com Abstract The […]

Read More

PERIODIZACIJA RAZVOJA INSKRIBIRANIH STEĆAKA

  PERIODIZACIJA RAZVOJA INSKRIBIRANIH STEĆAKA PERIDIZATION OF INSCRIBED TOMBSTONES CLASIFICAREA PIETRELOR FUNERARE INSCRIPȚIONATE Indira ŠABIĆ Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet; University of Tuzla, Faculty of Phylosophy, Dr. Tihomila Markovića br. 1, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina E-mail: indirasmajlovic@yahoo.com Abstract Medieval inscribed tombstones are mainly classified in the Croatian, Serbian, Montenegrin and Bosnian-Herzegovinian (north and […]

Read More

TRENUTNE SITUACIJE U RUMUNSKOM I ENGLESKOM JEZIKU -KONTRASTIVNA ANALIZA-

  TRENUTNE SITUACIJE U RUMUNSKOM I ENGLESKOM JEZIKU -KONTRASTIVNA ANALIZA- MOMENTARY SITUATIONS IN ROMANIAN AND ENGLISH LANGUAGE -CONTRASTIVE ANALYSIS- SITUAȚII MOMENTANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ÎN LIMBA ENGLEZĂ -ANALIZĂ CONTRASTIVĂ- Mihaela LAZOVIĆ Visoka hotelijerska škola strukovnih studija, Kneza Višeslava 70, 11000 Beograd E-mail: laz_13@yahoo.com Abstract This study attempts to view and connect the semantic category […]

Read More

ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ НАСТАВЕ РУСКОГ КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА

  ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ НАСТАВЕ РУСКОГ КАО ИНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА PSICHOLOGICAL BASIS OF TEACHING RUSSIAN AS ANOTHER SLAVIC LANGUAGE BAZELE PSIHOLOGICE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII RUSE CA A DOUA LIMBĂ SLAVĂ Наталија Ј. БРАЈКОВИЋ Филозофски факултет Никшић, Универзитет Црне Горе; Univerity of Montenegro, Faculty of Phylosophy Niksic Данила Бојовића бб, 81400 Никшић Е-mail: natalijab@t-com.me Аbstract In this work […]

Read More

STRATEGIES FOR TEACHING STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF KNOWLEDGE OF ENGLISH (THROUGH THE PRISM OF METHODOLOGICAL ISSUES)

  STRATEGIES FOR TEACHING STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF KNOWLEDGE OF ENGLISH (THROUGH THE PRISM OF METHODOLOGICAL ISSUES) STRATEGIES POUR ENSEIGNER DES ÉLÈVES AYANT DIFFÉRENTS NIVEAUX DE CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS (DU POINT DE VUE DES PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES) STRATEGII DE PREDARE PENTRU ELEVI CU NIVELURI DIFERITE DE CUNOȘTINȚE DE LIMBA ENGLEZĂ (PRIN PRISMA PROBLEMELOR METODOLOGICE) Nina […]

Read More

THEORETICAL APPROACHES TO TERMINOLOGY AND THE NATURE OF TERMS: A FEW CONSIDERATIONS

  THEORETICAL APPROACHES TO TERMINOLOGY AND THE NATURE OF TERMS: A FEW CONSIDERATIONS APPROCHES THÉORIQUES DE LA TERMINOLOGIE ET NATURE DE TERMES : QUELQUES CONSIDERATIONS ABORDĂRI TEORETICE ALE TERMINOLOGIEI ȘI NATURII TERMENILOR: CÂTEVA CONSIDERAȚII Olivera VUŠOVIĆ Université du Monténégro, Faculté de philosophie, Chaire de langue et de littérature françaises, Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora […]

Read More

TRANSCENDENTALNA MISAO RALFA VALDA EMERSONA

  TRANSCENDENTALNA MISAO RALFA VALDA EMERSONA GÂNDIREA TRANSCENDENTALĂ LA RALPH WALDO EMERSON LA PENSÉES TRANSCENDENTALE DE RALPH WALDO EMERSON Saša SIMOVIĆ Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet, Nikšić E-mail: sasasimovic@t-com.me Marija MIJUŠKOVIĆ Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet, Nikšić Abstract American Transcendentalism presents a synthesis of philosophical, literary and religious movement which flourished during 1830s and 1840s […]

Read More

CONSIDERATIONS ON THE RECEPTION OF MODERNITY IN ROMANIAN INTERWAR LITERATURE. INTERPRETATION AND AESTHETIC VALUE

  CONSIDERATIONS ON THE RECEPTION OF MODERNITY IN ROMANIAN INTERWAR LITERATURE. INTERPRETATION AND AESTHETIC VALUE ASPECTS CONCERNANT LA RECEPTION DE LA MODERNITÉ DANS LA LITTÉRATURE ROUMAINE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES. INTERPRÉTATION ET VALEUR ESTHÉTIQUE ASPECTE ALE RECEPTĂRII MODERNIZĂRII LITERATURII ROMÂNE INTERBELICE. INTERPRETARE ŞI VALOARE ESTETICĂ Sorin D. VINTILĂ Facultatea de Filosofie, Universitatea din Novi Sad Dr Zorana […]

Read More

POLITICS AND POETICS OF EUROPEAN IMAGES OF SERBIA (1804-1914)

  POLITICS AND POETICS OF EUROPEAN IMAGES OF SERBIA (1804-1914) LA POLITIQUE ET LA POÉTIQUE DES IMAGES EUROPÉENNES SUR LA SERBIE (1804-1914) POLITICA ȘI POETICA IMAGINILOR EUROPENE ALE SERBIEI (1804-1914) Vladimir GVOZDEN Department of Comparative Literature, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad, Serbia E-mail: v_gvozden@yahoo.com Abstract This paper […]

Read More

WOMEN AND WAR IN THE NOVEL THE GREAT WAR BY ALEKSANDAR GATALICA

WOMEN AND WAR IN THE NOVEL THE GREAT WAR BY ALEKSANDAR GATALICA ЖЕНА И РАТ У РОМАНУ ВЕЛИКИ РАТ АЛЕКСАНДРА ГАТАЛИЦЕ LA FEMME ET LA GUERRE DANS LE ROMAN LA GRANDE GUERRE D’ALEKSANDAR GATALICA FEMEIA ŞI RĂZBOIUL ÎN ROMANUL MARELE RĂZBOI DE ALEKSANDAR GATALICA Snežana MILOJEVIĆ Universitatea din Niš, Facultatea de Filosofie, Serbia e-mail: milojevic.snezana@yahoo.com […]

Read More

THE SINGLE GIRL IN THE CITY: SEX AND URBAN LIFE IN AMERICAN TV SHOWS

  THE SINGLE GIRL IN THE CITY: SEX AND URBAN LIFE IN AMERICAN TV SHOWS LA FILLE CÉLIBATAIRE DANS LA VILLE : LA VIE SEXUELLE ET URBAINE DANS LES SÉRIES TÉLÉVISÉES AMÉRICAINES FATA SINGURĂ DE LA ORAȘ: VIAȚA SEXUALĂ ȘI URBANĂ ÎN SERIALELE DE TELEVIZIUNE AMERICANE Vladislava GORDIĆ PETKOVIĆ University of Novi Sad, Faculty of Philosophy […]

Read More

EVENTS AS PART OF CULTURAL HERITAGE OF ROMANIAN PEOPLE AND THEIR ROLL IN TOURISM OF VOJVODINA REGION (NORTH SERBIA)

  EVENTS AS PART OF CULTURAL HERITAGE OF ROMANIAN PEOPLE AND THEIR ROLL IN TOURISM OF VOJVODINA REGION (NORTH SERBIA) ÉVÉNEMENTS DANS LE CADRE DU PATRIMOINE CULTUREL DES ROUMAINS ET LEUR ROLE DANS LE TOURISME DE VOÏVODINE (NORD DE LA SERBIE) MANIFESTĂRILE CA PARTE A PATRIMONIULUI CULTURAL AL ROMÂNILOR ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI […]

Read More

PREPOSITIONAL CASE CONSTRUCTIONS WITH THE MEANING OF EXTERIOR LOCALIZATION OF THE OBJECT OF LOCALIZATION IN SERBIAN AND SLOVENIAN

  PREDLOŠKO-PADEŽNE KONSTRUKCIJE SA ZNAČENJEM SPOLJAŠNJE LOKALIZOVANOSTI OBJEKTA LOKALIZACIJE U SRPSKOM I SLOVENAČKOM JEZIKU PREPOSITIONAL CASE CONSTRUCTIONS WITH THE MEANING OF EXTERIOR LOCALIZATION OF THE OBJECT OF LOCALIZATION IN SERBIAN AND SLOVENIAN Ana SAMARDŽIĆ, University of Novi Sad, Faculty of Phylosophy, Department of Romanian Studies Dr Zorana Đinđića, no.2, 21000 Novi Sad; Uniwersytet im. Adama […]

Read More

COMBINATIONS OF WORDS IN A GERMAN MULTI-MEDIA MARKETING CAMPAIGN

  COMBINATIONS OF WORDS IN A GERMAN MULTI-MEDIA MARKETING CAMPAIGN WORTKOMBINATIONEN IN EINER MULTIMEDIALEN MARKETING-KAMPAGNE COMBINATII DE CUVINTE DIN GERMANĂ ÎN MULTI–MEDIA -MARKETING August GRAF Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Deutschland, E-mail: a_graf@rocketmail.com Abstract The article describes a multi-media marketing campaign created by the Saarland Tourist Board. The focus of this campaign is a linguistic game […]

Read More

THE FUTURE TENSE: A PSYCHOMECHANIC AND CONTRASTIVE APPROACHE IN ITALIAN AND FRENCH

  THE FUTURE TENSE: A PSYCHOMECHANIC AND CONTRASTIVE APPROACHE IN ITALIAN AND FRENCH VIITORUL: O ABORDARE PSIHOMECANICĂ ŞI CONTRASTIVĂ ÎN ITALIANĂ ŞI FRANCEZĂ LE FUTUR : APPROCHES PSYCHOMECANIQUE ET CONTRASTIVE ITALIEN-FRANÇAIS Sophie SAFFI CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université E-mail sophie.saffi@univ-amu.fr Ahlem GUIGA CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université E-mail ahlemguiga@gmail.com Résumé Cet […]

Read More

L’INTERTEXTUALITE CHEZ BOUDJEDRA : INTERACTION ENTRE LECTURE ET ECRITURE

  L’INTERTEXTUALITE CHEZ BOUDJEDRA : INTERACTION ENTRE LECTURE ET ECRITURE INTERTEXTUALITY BY BOUDJEDRA: INTERACTION BETWEEN READING AND WRITING INTERTEXTUALITATEA LA BOUDJEDRA: O INTERACŢIUNE ÎNTRE LECTURĂ ŞI SCRIITURĂ Wafa BEN AZIZA Université d’Aix-Marseille, CIELAM, E-mail benaziza.wafa@yahoo.fr Abstract Intertextuality cannot be limited to the simple fact that texts interact with one or many texts. It makes us rethink […]

Read More

DIVERGENCES IN TRANSLATING TEMPORAL FORMS OF THE INDICATIVE IN FRENCH AND ROMANIAN

DIVERGENCES IN TRANSLATING TEMPORAL FORMS OF THE INDICATIVE IN FRENCH AND ROMANIAN QUELQUES DIVERGENCES DANS LA TRADUCTION DES FORMES TEMPORELLES DE L’INDICATIF EN FRANÇAIS ET EN ROUMAIN CONTEMPORAIN DIVERGENŢE DE TRADUCERE A FORMELOR TEMPORALE ALE INDICATIVULUI ÎN FRANCEZĂ ŞI ROMÂNĂ Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC, Université Paris IV-Sorbonne Resumé Dans cet article on propose quelques voies de recherche […]

Read More

HOW TRANSCRIBE PHONETICS AND PHONOLOGY POLYMORPHISM IN THE CONTINUUM OF ITALIAN LANGUAGE AREAS?

  HOW TRANSCRIBE PHONETICS AND PHONOLOGY POLYMORPHISM IN THE CONTINUUM OF ITALIAN LANGUAGE AREAS? COMMENT TRANSCRIRE LE POLYMORPHISME PHONETIQUE ET PHONOLOGIQUE DANS LE CONTINUUM LINGUISTIQUE DES AIRES ITALIENNES ? CUM SĂ SE TRANSCRIE POLIMORFISMUL FONETIC șI FONOLOGIC ÎN CONTINUUMUL LINGVISTIC AL ARIILOR ITALIENE? Louis BEGIONI, Università degli studi Roma Tor Vergata, CAER EA 854, AMU […]

Read More

A LEXICAL SEMANTIC MICROFIELD IN LEXICOGRAPHIC DIACHRONY

  A LEXICAL SEMANTIC MICROFIELD IN LEXICOGRAPHIC DIACHRONY UN MICRO-CÂMP LEXICO-SEMANTIC ÎN DIACRONIE LEXICOGRAFICĂ Oana Aurelia Gencărău, Universitatea din Oradea/CAER EA 854 Aix-Marseille Université AMU E-mail: oanagen@yahoo.fr Abstract Starting from the 1993 version of the Le Nouveau Petit Robert monolingual dictionary, Sylvianne Rémi-Giraud assembles the lexical semantic microfield which reunites the words people, nation, state, […]

Read More

THE EARLIEST ITALIAN GRAMMARS AND THE INFLUENCE OF LATIN GRAMMAR

  THE EARLIEST ITALIAN GRAMMARS AND THE INFLUENCE OF LATIN GRAMMAR LES PREMIERES GRAMMAIRES DE LA LANGUE ITALIENNE ET L’INFLUENCE DE LA GRAMMAIRE LATINE PRIMELE GRAMATICI ALE LIMBII ITALIENE SI INFLUENțA GRAMATICII LATINE Giada MATTARUCCO, Università per Stranieri di Siena, Italia E-mail: mattarucco@unistrasi.it Abstract This paper deals with the earliest Italian grammars, from the so-called […]

Read More

THE LEXICAL ACQUISITION AND THE CINEMATOGRAPHIC PRETEXT

  THE LEXICAL ACQUISITION AND THE CINEMATOGRAPHIC PRETEXT ACHIZIŢIA LEXICALĂ ŞI PRETEXTUL CINEMATOGRAFIC Ștefan GENCĂRĂU, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Aix-Marseille Université CAER EA 854 E-mail: stefan.gencarau@univ-amu.fr Abstract We resume, in our pages, a series of observations formulated by Heather Hilton regarding the mental lexis and its configuration, in order to show that within the L2 lexical […]

Read More

THE PHILOSOPHY OF POLITICAL IDENTITIES USING MASS-MEDIA

  THE PHILOSOPHY OF POLITICAL IDENTITIES USING MASS-MEDIA FILOSOFIA IDENTITĂŢILOR POLITICE CU AJUTORUL MIJLOACELOR DE MASĂ Drd. Daniel ALBU, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca E-mail: danielalbu990@yahoo.com Abstract This paper provides a philosophical approach to the concept of identity. From a philosophical point of view, the concept of identity references the concept of unity, which […]

Read More

THE DUALITY OF TONE IN THE WORKS OF TUDOR ARGHEZI – BETWEEN REPRESSION AND SELF-CENSORSHIP

  THE DUALITY OF TONE IN THE WORKS OF TUDOR ARGHEZI – BETWEEN REPRESSION AND SELF-CENSORSHIP DUALITATEA TONULUI ARGHEZIAN – ÎNTRE REFULARE ŞI AUTOCENZURĂ Raluca BOCA, Universitatea Oradea Calea Matei Basarab nr. 4 raluca_boca@yahoo.com Abstract Poetry book ” Anii tăcerii ” shows a split personality of the author. A constant struggle between the man who […]

Read More

Laura Spăriosu Onomastica românilor din Banatul Sârbesc Central: Studii de antroponimie, Editura Gutenberg Univers, Arad, România, 2014

  Laura Spăriosu Onomastica românilor din Banatul Sârbesc Central: Studii de antroponimie, Editura Gutenberg Univers, Arad, România, 2014 Emilia PARPALĂ, Universitatea din Craiova Lista lucrărilor de onomastică s-a îmbogăţit recent prin Onomastica românilor din Banatul Sârbesc Central: Studii de antroponimie. Este un debut, în baza tezei de doctorat din 2006, al doamnei Laura Spăriosu, confrenţiar […]

Read More