THE LEXICAL ACQUISITION AND THE CINEMATOGRAPHIC PRETEXT

 

THE LEXICAL ACQUISITION AND THE CINEMATOGRAPHIC PRETEXT

ACHIZIŢIA LEXICALĂ ŞI PRETEXTUL CINEMATOGRAFIC

Ștefan GENCĂRĂU,

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Aix-Marseille Université CAER EA 854

E-mail: stefan.gencarau@univ-amu.fr

Abstract

We resume, in our pages, a series of observations formulated by Heather Hilton regarding the mental lexis and its configuration, in order to show that within the L2 lexical acquisition process, documentary or feature films may take over the role of the factors ensuring the immersion of the learner in the space of the language to be acquired. A student subjected to certain constraints of watching a film may reach results that are not too far from those pertaining to someone who descends onto the land of the language to be acquired.

Rezumat

Reluăm în paginile noastre o serie de observaţii formulate de Heather Hilton cu privire la lexicul mental şi configurarea sa, pentru a arăta că în procesul de achiziţie lexicală în L2, filmul, artistic sau documentar, poate să preia rolul factorilor ce asigură imersiunea cursantului în spaţiul limbii de achiziţionat. Un student supus anumitor constrângeri de vizionare a unui film poate ajunge la rezultate nu foarte depărtate de cele proprii unuia care descinde în patria limbii de achiziţionat.

Key words: lexical acquisition, cinematographic image, L1 or first language, L2 or second language

Cuvinte cheie: achiziţie lexicală, imagine cinematografică, L1 sau prima limbă, L2 sau limba a doua.

Read more