THE PHILOSOPHY OF POLITICAL IDENTITIES USING MASS-MEDIA

 

THE PHILOSOPHY OF POLITICAL IDENTITIES USING MASS-MEDIA

FILOSOFIA IDENTITĂŢILOR POLITICE CU AJUTORUL MIJLOACELOR DE MASĂ

Drd. Daniel ALBU,

Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca

E-mail: danielalbu990@yahoo.com

Abstract

This paper provides a philosophical approach to the concept of identity. From a philosophical point of view, the concept of identity references the concept of unity, which comprises two aspects: intrinsic indivision and distinctionfrom alii (unumestindivisum in se et divisum a quolibetalio). The concept of identity is dependent on the concept of being. In philosophy, which admits the existence of a single beingand reducesthe diversity attested by experience to appurtenance, one may speak of the real identity of all things.

Rezumat

Prezenta lucrare este o abordare filosofică a conceptului de identitate. Din punct de vedere filosofic, conceptul de identitate face trimitere la conceptul de unitate care cuprinde două aspecte: indiviziunea intrinsecă şi distincţia faţă de alţii (unum est indivisum in se et divisum a quolibet alio). Conceptul de identitate depinde de conceptul de a fi. În filosofia care admite existenţa unei fiinţe unice şi reduce la apartenenţă diversitatea atestată de experienţă se poate vorbi de identitatea reală a tuturor lucrurilor.

Keywords: philosophy, politicalidentity, mass-media

Cuvinte cheie: filosofia, identitate politică, mass-media

 

Read more