THE DUALITY OF TONE IN THE WORKS OF TUDOR ARGHEZI – BETWEEN REPRESSION AND SELF-CENSORSHIP

 

THE DUALITY OF TONE IN THE WORKS OF TUDOR ARGHEZI – BETWEEN REPRESSION AND SELF-CENSORSHIP

DUALITATEA TONULUI ARGHEZIAN – ÎNTRE REFULARE ŞI AUTOCENZURĂ

Raluca BOCA,

Universitatea Oradea

Calea Matei Basarab nr. 4

raluca_boca@yahoo.com

Abstract

Poetry book ” Anii tăcerii ” shows a split personality of the author. A constant struggle between the man who hides/burns his manuscripts, defeated and crushed by the communist regime and the poet who reacts to the slightest variations of the external factors, refusing censorship and political authority. This dark period is marked by the duality between adversity and resignation . Adverse circumstances with which the author is forced to fight – the political regime whose doctrine does not accept and whose repercussions are felt both in terms of social as well as financial , and resignation under pressure of circumstances – forces him to reduce the creative process as a discharge in absolute privacy.

Rezumat

Poezia din volumul „Anii tăcerii” arată o dublă personalitate a autorului. O continuă luptă între omul care își ascunde/arde manuscrisele, înfrânt și măcinat de regimul comunist și poetul care reacționează la cele mai mici variații ale unor factori externi, refuzând cenzura și subjugarea. Această perioadă obscură se află sub semnul dualității între adversitate și resemnare. Împrejurările potrivnice cu care autorul este nevoit să se lupte – regimul politic al cărui doctrină nu o acceptă si ale cărui repercursiuni sunt resimțite atît din punct de vedere social cît și financiar, dar și resemnarea sub presiunea împrejurărilor – îl forțează să reducă procesul de creație la un proces de refulare, într-o absolută intimitate.

Key words: Tudor Arghezi, Anii Tăcerii, bivalent, censorship

Cuvinte cheie: Tudor Arghezi, Anii Tăcerii, bivalent, cenzură

Read more