ISSUES OF LEARNING THE ROMANIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE AMONG SERBIAN STUDENTS

 

ISSUES OF LEARNING THE ROMANIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE AMONG SERBIAN STUDENTS

PROBLÈMES D’APPRENTISSAGE DU ROUMAIN COMME LANGUE ÉTRANGÈRE PARMI LES ÉTUDIANTS SERBES

PROBLEME DE ÎNVĂȚARE A LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR SÂRBI

Ivana JANJIĆ

Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Dr Zorana Đinđića 2, 210000 Novi Sad

E-mail: ivana_janjic@yahoo.com

Rodica URSULESCU- MILIČIĆ

Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Dr Zorana Đinđića 2, 210000 Novi Sad

E-mail: rodika1969@gmail.com

Laura SPĂRIOSU

Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Dr Zorana Đinđića 2, 210000 Novi Sad

E-mail: lauraspariosu@gmail.com

Abstract

The aim of this paper is to present the main issues of learning the Romanian language as a foreign language among Serbian students of the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad. It is the intention of the authors to detect and discuss the common errors made by students taking the final test. The testing has been done on a sample of thirty students and the target group were A1, A2, B1, B2 level students. The test consisted of reading comprehension, writing and use of language. The language courses have been held twice a week and last ninety minutes each.

Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a prezenta principalele probleme de învățare a limbii române ca limbă străină în rândul studenților sârbi de la Facultatea de Filosofie a Universității din Novi Sad. Intenția autoarelor este de a detecta și a discuta greșelile comune făcute de studenții care s-au prezentat la testul final. Testarea a fost efectuată pe un eșantion de treizeci de studenți, grupul țintă fiind nivelul A1, A2, B1, B2. Testul a constat în înțelegerea unui text scris, partea scrisă și utilizarea limbii. Cursurile au avut loc de două ori pe săptămână, în durată de nouazeci de minute.

Keywords: the Romanian Language as a Foreign Language, Serbian Students, Issues, Errors

Cuvinte-cheie: limba română ca limbă străină, studenți sârbi, problem, greșeli

Read more