EMIL CIORAN IN THE MAGAZINE OF SCIENCE AND ART EUROPE

 

EMIL CIORAN IN THE MAGAZINE OF SCIENCE AND ART

EUROPE

EMIL CIORAN DANS LA REVUE DE SCIENCE ET D’ART EUROPE

EMIL CIORAN ÎN REVISTA DE ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ EUROPA

Virginia POPOVIĆ,

Universitatea din Novi Sad,

Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi Literatura Română,

Dr. Zorana Djindjica, nr. 2,

virginiapopovic@yahoo.com

Marina PUIA-BĂDESCU,

Universitatea din Novi Sad,

Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi Literatura Română,

Dr. Zorana Djindjica, nr. 2,

puiabadescu@gmail.com

Abstract

The magazine Europe was founded on 2008 and, since its very first issue and up to the latest, released in 2014, it published a few texts, written in Serbian and Romanian, arising from research on the life and works of Emil Cioran. This article discusses the texts published in the magazine Europe, which emphasize the following fields of research: center and margins in the works of Cioran, Cioran and his relations with the Jews, the works of Cioran in the French language, as well as two interviews with and about Cioran. The importance of these texts resides in promoting the literature and ideas of Cioran in the Serbian literary space, especially since Serbian translations from the works of this great philosopher have multiplied of late.

Résumé

La revue Europe de Novi Sad est une revue culturelle qui est publié depuis 2008 quelques textes qui sont basés sur des recherches en Serbie et en Roumanie sur la vie et l’œuvre d`Emil Cioran. Nous allons parler de quelques données importantes mis en évidence dans ce texte: centre et périphérie dans le travail de Cioran, relation de Cioran avec les juifs, aspects du travail de Cioran en français et sur deux interviews avec lui et à propos de lui. Importance de ces textes est pour promouvoir davantage la littérature et les idées illustre des grandes et connus noms roumain in espace de la Serbie, également a faire savoir a large publique avec les nouvelles recherches sur le grand philosophe et écrivain Emil Cioran.

Rezumat

Revista Europa este înfiinţată în 2008 şi de la primul număr până la ultimul, apărut în anul 2014, a publicat câteva texte care reprezintă unele cercetări scrise în sârbă şi română despre viaţa şi operta lui Emil Cioran. În această lucrare vorbim despre textele publicate în revista Europa şi care scot în evidenţă următoarele domenii de cercetare: centru şi periferie în opera Cioran, despre Cioran şi relaţiile cu evreii, despre opera lui Cioran în franceză cât şi două interviuri cu Cioran şi despre Cioran. Importanţa acestor texte este de a promova literatura şi ideile lui Cioran în spaţiul literar sârb, mai ales că în ultima vreme s-au înmulţit traducerile în sârbă ale acestui mare filozof.

Keywords: the magazine Europe, Emil Cioran, research, interview

Mots-clés: la revue Europe, Emil Cioran, recherche, interview

Cuvinte cheie: revista Europa, Emil Cioran, cercetare, interviu

Read more