SERBIA – MEDIA – EUROPEAN UNION

 

SERBIA – MEDIA – EUROPEAN UNION

LA SERBIE – LES MÉDIAS – L’UNION EUROPÉENNE

SERBIA – MASS-MEDIA – UNIUNEA EUROPEANĂ

Dejan PRALICA

University of Novi Sad, Faculty Philosophy

Dr Zorana Djindjića 2, 21000 Novi Sad

novisad1748@open.telekom.rs,

Smiljana MILINKOV

University of Novi Sad, Faculty Philosophy

Dr Zorana Djindjića 2, 21000 Novi Sad

smilinkova@gmail.com

Abstract

The aim of this paper is to show how much and in which way the electronic and print media in Serbia report on the European Union. Considering the fact that Serbia is a candidate country for EU membership, the main hypothesis is that there is a big interest for “European topics” in the media. The first special hypothesis is that the media report on this topic mainly in a positive way, and the other hypothesis is that the participants in the media reports have a highly neutral opinions about Serbia becoming a part of EU and “Europeisation” in general.

The corpus of this research is 272 theme packages and articles, collected from different media during seven days of monitoring in October 2012. The authors paid special attention to the fact that all types of media should be incorporated in the research, public services, national commercial, regional and local media, tabloids and broadsheets and one quality weekly newspaper. The research was conducted based on a code sheet with 23 categories.

Qualitative-quantitative method of media discourse analysis was used and it was found to be most suitable for this type of research, since it questions the society and the culture in which the real interlocutors exchange messages.

The preliminary results showed that, in the corpus of all “European packages/articles”, 34% were broadcast at the beginning of radio and TV programs or on the front pages of newspapers, meaning that there is a relatively big media interest for the analyzed topic. About one third of the journalists had a neutral approach to reporting on “European topics”, while as much as 85% of the participants in the stories had a positive attitude towards EU membership. That is significantly more than 48% of citizens who supported the process in a research from October 2012.

Rezumat

În acest articol se dorește ilustrarea modului în care presa electronică și scrisă din Serbia prezintă Uniunea Europeană. Având în vedere faptul că Serbia este o țară candidată pentru accederea la UE, principala ipoteză este că există un mare interes pentru „temele europene” în mass-media. Prima ipoteză specială este că mass-media prezintă aceste teme în general într-o lumină pozitivă, iar cealaltă ipoteză este că participanții la reportajele mass-media au opinii neutre despre aderarea Serbiei la UE și despre „europenizare” în general.

Corpul acestei cercetări îl constituie 272 de pachete tematice și articole, colectate din diferite medii de presă pe durata a șapte zile de monitorizare în luna octombrie 2012. Autorii au acordat o atenție specială faptului că toate tipurile de mass-media ar trebui încorporate în cercetare, inclusiv serviciile publice, reclamele transmise la nivel național, presa regională și locală, tabloidele și ziarele de știri în format mare, precum și un săptămânal de calitate. Cercetarea a fost realizată pe baza unei fișe de coduri cu 23 de categorii.

A fost utilizată metoda calitativ-cantitativă a analizei discursului mediatic, constatându-se că aceasta este cea mai potrivită pentru acest tip de cercetare, deoarece ea se adresează societății și culturii în care interlocutorii reali schimbă mesaje.

Rezultatele preliminare au arătat că, din totalul „pachetelor/articolelor europene”, 34% au fost transmise la începutul programelor radio și TV sau pe prima pagină a ziarelor, însemnând că există un interes relativ mare al mass-mediei față de tema analizată. Aproximativ o treime din jurnaliști au avut o abordare neutră față de reportajele pe „teme europene”, în timp ce nu mai puțin 85% dintre participanții la știri au avut o atitudine pozitivă față de aderarea la UE. Această cifră este semnificativ mai mare decât cei 48% din cetățeni care au susținut procesul conform unei cercetări din octombrie 2012.

Key words: European Union, Serbia, Media, Discourse Media Analysis.

Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, Serbia, mass-media, analiza discursului mediatic.

 

Read more