Female Voices of the Diaspora – Romanian Poetry in Vojvodina

Female Voices of the Diaspora Romanian Poetry in Vojvodina

Les voix féminines de la Diaspora – la poésie roumaine en Voïvodine

Voci feminine în diasporă – poezia de limba română din Voivodina

Virginia POPOVIĆ, Vladimir BAROVIĆ

Universitatea din Novi Sad, Serbia, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Românistică Dr. Zorana Djindjica 2, 21000 Novi Sad, Serbia

virginiapopovic@yahoo.com, barovic@neobee.net

Abstract

Female literature in Voivodina, by entering into the new millennium, turns towards another sphere, to the modern world, the elite and postmodern poetry, running away from the great influence of Serbian literature and from Romanian literature on the other side, female voices have succeeded in bringing an original vision and to impose their own aesthetic programs in the lyrical spaces from Vojvodina.

Résumé

La littérature féminine en Voïvodine, dans le nouveau millénaire, révèle un retour au un autre domaine, du monde moderne, au une sphère du monde moderne, d’élite, de poésie postmoderne, en cours d`exécutant de la grande influence de la littérature serbe, et d’autre part de l’influence de la littérature roumaine, les voix feminine ont été le mesure d’apporter une vision unique et d’imposer leur propre programes esthétiques dans l`espace lirique du Voïvodine.

Rezumat

Literatura feminină din Voivodina, prin intrarea în noul mileniu, descoperă o întoarcere spre o altă sferă, a lumii moderne, a elitei, a poeziei postmoderne, fugind pe de o parte de influenţa mare a literaturii sârbe, pe de altă parte de cea a literaturii române, vocile feminine au reuşit să aducă viziuni inedite şi să se impună în spaţiul liric voivodinean cu propriile lor programe estetice.

Keywords: female literatura in Vojvodina, poetry, Diaspora, modernism

Mots-clés: Literature féminine en Voïvodine, poésie, Diaspora, modernisme

Cuvinte cheie: voci feminine in literatura Voivodina, diaspora, modernism

Read more…