Can We Speak of Cyclicity in the Evolution of Languages ? The Concept of “Deflexivity” in the Typological Evolution of the Romance Languages, the Examples of French, Italian and Romanian

Can We Speak of Cyclicity in the Evolution of Languages ? The Concept of “Deflexivity” in the Typological Evolution of the Romance Languages, the Examples of French, Italian and Romanian Peut-on parler de cyclicité dans l’évolution des langues ? Le concept de déflexivité dans l’évolution typologique des langues romanes ; les exemples du français, de l’italien et […]

Read More

Gender Bias in Sports Reporting: Female Athletes in the British Press

  Gender Bias in Sports Reporting: Female Athletes in the British Press Les préjugés sexistes dans les reportages sportifs: Les athlètes féminines dans la presse britannique Prejudecăţi de sex în reportajele sportive: Atletele feminine în presa britanică Diane Ponterotto University of Rome “Tor Vergata”, Italy E-mail: dpontero@yahoo.com Abstract This paper addresses the question of the […]

Read More

The Names of Numbers. Linguistic Considerations

The Names of Numbers. Linguistic Considerations I nomi dei numeri. Considerazioni linguistiche Numele numerelor. Consideraţii lingvistice Alberto Manco Ricercatore, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati Università degli studi di Napoli “L’Orientale” e-mail: albertomanco@unior.it Abstract The learning of more prevalent systems of numbering usually goes on for tens: for a child, counting up to ten […]

Read More

Language and Identity in the English Version of Italian University Webistes: Preliminary Research Results

Language and Identity in the English Version of Italian University Webistes: Preliminary Research Results Langue et identité dans la version anglaise des sites des universités italiennes: Résultats préliminaires d’une recherche Limbă şi identitate în versiunea engleză a siturilor universităţilor italiene: Rezultate preliminare ale unei cercetări Laura Ferrarotti University of Rome ‘La Sapienza’ Department of Communcation […]

Read More

Sacred and Profane in the Quattrocento

Sacred and Profane in the Quattrocento Sacré et profane au Quattrocento Sacru şi profan în Quattrocento Jean-Louis Charlet Université –Marseille AMU, UMR 7297 E-mail : charlet@mmsh.univ-aix.fr Abstract On the basis of a semantic and lexicographic (N. Perotti, Cornu copiae ; L. Valla, Elegantie) study of the words sacer and profanus, it is showed that in the […]

Read More

How to Rrespond to Society? Public Legitimation Strategies in Postmodern German Pop Song Lyrics and in French Existentialist Philosophy

How to Rrespond to Society? Public Legitimation Strategies in Postmodern German Pop Song Lyrics and in French Existentialist Philosophy Comment répondre à la société? Stratégies de légitimation publique dans les paroles des chansons pop postmodernes allemandes et dans la philosophie existentialiste française Reacţii la societate. Strategii de legitimare publică în versurile cântecelor pop postmoderne germane […]

Read More

History by Chance: Maramures County cut in Two (Historical Features of Right Bank Tisa Roumanian Villages)

History by Chance: Maramures County cut in Two (Historical Features of Right Bank Tisa Roumanian Villages) Les hasards de l’histoire: Le Maramures coupé en deux (Repères dans l’histoire des des villages roumains de la rive droite du Tisa) Hazardul istoriei: Maramureşul tăiat în două (Repere din istoria satelor româneşti din dreapta Tisei) Camelia BURGHELE cercetător […]

Read More

The Comparative Adverbial Structures. A Contrastive Study

The Comparative Adverbial Structures. A Contrastive Study Les structures adverbiales comparatives. Etude contrastif Structurile adverbiale comparative. Studiu contrastiv Silvia Andreia PINTEA Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării str. Universităţii, nr. 13, Suceava e-mail: pinteasilvia@yahoo.com Abstract The present article aims to analyze the comparative adverbial structures of syntactically and semantically. […]

Read More

German Translation Theories and Their Practicalness

German Translation Theories and Their Practicalness Les théories traductologiques allemandes et leur applicabilité dans la pratique de la traduction Teorii traductologice germane şi aplicabilitatea acestora în practica traducerii Carol Alexandru MOHR Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Str. Universităţii 13, 720229 Suceava Carl@Mohr.ro Abstract The translator should not be […]

Read More

Female Voices of the Diaspora – Romanian Poetry in Vojvodina

Female Voices of the Diaspora – Romanian Poetry in Vojvodina Les voix féminines de la Diaspora – la poésie roumaine en Voïvodine Voci feminine în diasporă – poezia de limba română din Voivodina Virginia POPOVIĆ, Vladimir BAROVIĆ Universitatea din Novi Sad, Serbia, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Românistică Dr. Zorana Djindjica 2, 21000 Novi Sad, […]

Read More

Titu Maiorescu, Polyglot and Translator

Titu Maiorescu, Polyglot and Translator Titu Maiorecu, polyglotte et translateur Titu Maiorecu, poliglot şi traducător* Bogdan Mihai DASCĂLU Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13 E-mail: bmdascalu@yahoo.com Abstract Since he was young, TM has studied the classical languages and many occidental languages, such as German, French […]

Read More

Methods in Teaching of Foreign Languages

Methods in Teaching of Foreign Languages Méthodes de travail utilisées dans l’enseignement des langues étrangères Metode de lucru folosite în predarea limbilor străine Arbeitsweisen für den Fremdsprachenunterricht Rodica BIRIŞ Universitatea de Vest “Vasile Goldiş“, Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative E-mail: birisrodica@yahoo.com Abstract This article tries to give an overview over the different […]

Read More

Graham Greene’s The Quiet American. A Sartrian Existentialist Critique

Graham Greene’s The Quiet American. A Sartrian Existentialist Critique “Un Américain bien tranquille” de Graham Greene. Une critique existentialiste de type Sartre Americanul liniştit de Graham Greene. O critică existenţialistă de tip Sartre Gianina Daniela SabĂu Universitatea de Vest “Vasile Goldis”, B–dul Revoluţiei, nr 81, Arad, România gianinapopovici2007@yahoo.com Abstract The article highlights the influence of […]

Read More

Ioana BOT, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București, 2012, 271 p.

Ioana BOT, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București, 2012, 271 p. Anca-Elena DANCIU Université Aix-Marseille AMU, France A-i face o prezentare Ioanei Bot ar fi, oarecum, în zadar, luând în considerare vasta bibliografie care ne-a fost dedicată de-a lungul timpului, dar mai ales, dăruirea și devotamentul pe care fiecare student l-a simțit în momentul […]

Read More