The Comparative Adverbial Structures. A Contrastive Study

The Comparative Adverbial Structures. A Contrastive Study

Les structures adverbiales comparatives. Etude contrastif

Structurile adverbiale comparative. Studiu contrastiv

Silvia Andreia PINTEA

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

str. Universităţii, nr. 13, Suceava

e-mail: pinteasilvia@yahoo.com

Abstract

The present article aims to analyze the comparative adverbial structures of syntactically and semantically. For emphasizing this point I had in mind the correspondence of these structures in the main languages of Romanian origin (Romanian, French, Italian, Spanish) but also in English.

Résumé

Cette étude analyse les structures adverbiales comparatives du point de vue syntactique et sémantique. Pour mettre en relief cet aspect, nous avons marqué la correspondance entre les principales langues d’origine romane (franҫais, roumain, italien, espagnol), mais aussi l’anglais.

Rezumat

Acest studiu analizează structurile adverbiale comparative din punct de vedere sintactic şi semantic. Pentru a pune în relief acest aspect, am avut în vedere corespondenţa acestor structuri în principalele limbi de origine romană (română, franceză, italiană, spaniolă), dar şi în limba engleză.

Key-words: adverbial structure, adverb, comparative;

Mots-clés: structure adverbiale, adverbe, comparative;

Cuvinte cheie: structură adverbială, adverb, comparativ;

Read more…