Ioana BOT, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București, 2012, 271 p.

Ioana BOT, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București, 2012, 271 p.

Anca-Elena DANCIU

Université Aix-Marseille AMU, France

A-i face o prezentare Ioanei Bot ar fi, oarecum, în zadar, luând în considerare vasta bibliografie care ne-a fost dedicată de-a lungul timpului, dar mai ales, dăruirea și devotamentul pe care fiecare student l-a simțit în momentul în care a asistat la cursurile universitare ale autoarei. Ioana Bot se află printre cele mai importante nume din țară și nu numai în critica literară, iar aprecierile la adresa sa nu au întărziat să apară.

Pentru a urma canoanele unei recenzii, vom aminti, totuși, câteva date biografice ale autoarei, tocmai pentru acei cititori „cu ochi străini”, care nu au pășit încă, îndeaproape, în universul Ioanei Bot. Așadar, născută în 1964, la Cluj-Napoca, Ioana Bot este în prezent profesor la Facultatea de Litere din cadrul Univeristății „Babeș-Bolyai” și autoare a numeroase volume cu impact major în literatura română. Benefica persistență a operei sale se îndreaptă către studiul operei eminesciene, concretizat în publicații valoroase, dintre care extragem câteva titluri: Eminescu și lirica românească de azi (1990); Mihai Eminescu – Scrisori (2004); Mihai Eminescu, poet naţional român (2002). Volumele care ne călăuzesc în tainele literaturii sunt multe și interesante, însă abordarea unghiurilor și perspectivelor inedite asupra noilor apariții publicistice îi aduc autoarei aprecieri suplimentare. Ne referim aici la rubrica din „Dilematica”, denumită Cărți de plastic, unde autoarea își exprimă cele mai sincere și justificate opinii despre aceste producții.

 

Citeste articolul