FRAZEOLOGIA . ASPECTE STILISTICE

FRAZEOLOGIA . ASPECTE STILISTICE

(cu referire la opera lui M. Sadoveanu)

 

Dumitru MIHĂILESCU

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad

 

Abstract

In the philologist study “Phraseology. Stylistic aspects (related to Mihail Sadoveanu’ work)”, the author, professor Dumitru Mihăilescu analyses the work of the great Romanian prose writer – Mihail Sadoveanu – referring to certain “Types of idiomatic units” and to the “Idiomatic synonymy” as source of graphicalness

 

Termenul frazeologie  are două sensuri mai importante:

a.totalitatea frazeologismelor  dintr-o   limbă; b. disciplina,care studiază frazeologismele.

Obiectul de studiu al frazeologieii îl constitue frazeologismele , numite si unităti frazeologice, îmbinări  frazeologice, grupuri  sintactice  stabile, frezeme sau paralexeme . Acestea sunt imbinări stabile de cuvinte cu un sens unitar si unic(adică functionează constant în aceeaşi configuraţie şi denumesc mereu un singur şi acelaşi obiect).De exemplu, a băga de seamă, bal mascat, copil din flori, denumesc, fiecare, câte un singur referent, diferit de referenţii desemnaţi de elementele componente.

Citeste articolul