EVALUAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, PREOCUPARE IMPORTANTĂ ÎN FAZA DE PROIECTARE A PROGRAMELOR ŞI ÎN MĂSURAREA REZULTATELOR FINALE

EVALUAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, PREOCUPARE IMPORTANTĂ ÎN FAZA DE PROIECTARE A PROGRAMELOR ŞI ÎN MĂSURAREA REZULTATELOR FINALE   Vasile MAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract In the column “Lectureship of successful books” professor Vasile Man, informs his readers upon three recent editorial aspects: (1) “An evaluation of the scientific research activity”, by […]

Read More

PREZENTAREA PERSONALITĂŢII LUI VASILE GOLDIŞ, ÎN „TELEGRAFUL ROMÂN” DIN SIBIU, CU PRILEJUL ÎNMORMÂNTĂRII SALE LA ARAD

PREZENTAREA PERSONALITĂŢII LUI VASILE GOLDIŞ, ÎN „TELEGRAFUL ROMÂN” DIN SIBIU, CU PRILEJUL ÎNMORMÂNTĂRII SALE LA ARAD   Vasile MAN, Viorel Gh. ŢIGU Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract Due to the benevolence of Mircea Păcurariu, Univ. Prof. Ph. D., correspondent member of the Romanian Academy we received at the editorial office a […]

Read More

CRUCIADA I ŞI TERITORIUL ROMÂNESC

CRUCIADA I ŞI TERITORIUL ROMÂNESC   Viorel Gh. ŢIGU Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative   Abstract A very small quantity of information has been presented concerning the Romanian space and the crusades, although there has been and still is evidence in this respect: chronicles, documents or Codex […]

Read More

A HAPPY CHILDHOOD

A HAPPY CHILDHOOD George TAUTAN-CERMEIANU Writer, Canada   Estrelle had a happy childhood. She had learned to walk when she was eight months old and spoke very well at the age of one year. Her mother had a very important role in her evolution. Merida (her mother’s name) had won her trust. She was able […]

Read More

MUZICA AETERNA. MODELUL SPANIOL, SAU ALTCEVA DECÂT LA CULES DE CĂPŞUNI

MUZICA AETERNA. MODELUL SPANIOL, SAU ALTCEVA DECÂT LA CULES DE CĂPŞUNI   Cristina Laura POP, Studentă, Şcoala Superioară de Muzică „Regina Sofia” Madrid, Spania   Abstract It is among the art values of a country those expressed by cultured music. The Romanian musical school owns great human potential shown by the young musicians and this […]

Read More

ROLUL PRESEI ÎN VIAŢA UNEI MINORITĂŢI. PERSPECTIVĂ GENERALĂ CU REFERIRE LA EVOLUŢIA ÎN TIMP A SĂPTĂMÂNALULUI „FOAIA ROMÂNEASCĂ”

ROLUL PRESEI ÎN VIAŢA UNEI MINORITĂŢI. PERSPECTIVĂ GENERALĂ CU REFERIRE LA EVOLUŢIA ÎN TIMP A SĂPTĂMÂNALULUI „FOAIA ROMÂNEASCĂ”   Eva IOVA, Redactor-şef „Foaia românească”, Ungaria   Abstract The head-editor of the “Foaia Românească” newspaper, presents in his study, “The role of press in the life of a University” – as general perspective, referring to the […]

Read More

VIZIJA U @IVOTU I DELU VILIJEMA BLEJKA

VIZIJA U @IVOTU I DELU VILIJEMA BLEJKA (Viziuni în viaţa şi opera lui William Blake)   Jelena KRNETA Universitatea din Belgrad, Serbia   Abstract The art and poetry of William Blake is exquisite, but apart of being the artist and the poet he was visionary above all. That includes being thinker, spiritualist, mystic and modern […]

Read More

THE ARTIST’S BODY: MANIFESTATIONS OF THE ARTIST’S PRESENCE FROM ACTION PAINTING TO PERFORMANCE

THE ARTIST’S BODY: MANIFESTATIONS OF THE ARTIST’S PRESENCE FROM ACTION PAINTING TO PERFORMANCE (prezenţa corporală a artistului în arta contemporană)   Ileana Lucia SELEJAN International University Bremen, Germania   Rezumat Prezenţa artistului este un concept foarte interesant de urmărit în arta contemporană. Pornind de la semnele din culoare care urmăresc mişcările lui Jackson Pollock, corpul […]

Read More

CU INIMA LA PĂDURE

CU INIMA LA PĂDURE   Francisc SCHNEIDER Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Medicină   Abstract „My heart in the woods” is the story of a medical treatment in a hospital situated closer to a forest. This was the time for memories of places and people. Living in a bed for recovery, gives […]

Read More

REPERE TEORETICE ŞI PROBLEME GENERALE ALE RECEPTĂRII LUI EUGEN IONESCU ÎN CRITICA ROMÂNEASCĂ

REPERE TEORETICE ŞI PROBLEME GENERALE ALE RECEPTĂRII LUI EUGEN IONESCU ÎN CRITICA ROMÂNEASCĂ   Gheorghe MOCUŢA Grup Şcolar „Ion Creangă” Curtici   Abstract This chapter is part of a much larger work designed to point out how Eugen Ionescu’s literary creation is received and interpreted by Romanian critics. Critics’ embrace or loathing of absurd theatre […]

Read More

FRAZEOLOGIA . ASPECTE STILISTICE

FRAZEOLOGIA . ASPECTE STILISTICE (cu referire la opera lui M. Sadoveanu)   Dumitru MIHĂILESCU Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad   Abstract In the philologist study “Phraseology. Stylistic aspects (related to Mihail Sadoveanu’ work)”, the author, professor Dumitru Mihăilescu analyses the work of the great Romanian prose writer – Mihail Sadoveanu – referring to certain “Types of […]

Read More

GEORGE COŞBUC – 140

GEORGE COŞBUC – 140   Iulian NEGRILĂ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei   Abstract At anniversary time (140 years since the poet’s birthday) the literary historian, Iulian Negrilă, Prof. Ph.D. evokes in an ample study, the life and fortune of a Classic of the Romanian literature, that […]

Read More

STUDIU DIDACTICOMETRIC PRIVIND OPŢIUNEA PENTRU PROFESIE ŞI ALEGEREA FACULTĂŢII

STUDIU DIDACTICOMETRIC PRIVIND OPŢIUNEA PENTRU PROFESIE ŞI ALEGEREA FACULTĂŢII   Teodor PĂTRĂUŢĂ Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş” Arad   Resumeé L’option pour la faculté est l’expression d’un complexe de facteurs et conditions subjectifs et objectifs du jeune. On peut discuter des stratégies éducationnelles et de socialisation à long terme, l’avenir professionnel et social des […]

Read More

INTEGRATION OF THE SLOVAK REPUBLIC IN THE EUROPEAN UNION AND ITS CONTRIBUTION FOR SLOVAK TOURISM

INTEGRATION  OF THE SLOVAK REPUBLIC IN  THE EUROPEAN UNION AND ITS CONTRIBUTION FOR SLOVAK TOURISM   Anton STRAŠÍK, Anna FRIEDOVÁ Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 975 90 Banská Bystrica, Slovak republic   Abstract: The entrance of the Slovak Republic in the community of advanced European countries brings many opportunities for […]

Read More

PROBLEMA SENSULUI VIEŢII ŞI MORALITATEA ÎN VIZIUNEA LUI VASILE GOLDIŞ

PROBLEMA SENSULUI VIEŢII ŞI MORALITATEA ÎN VIZIUNEA LUI VASILE GOLDIŞ Marţian IOVAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Abstract The following study outlines the concept and ethical attitudes of Vasile Goldiş as an essential part of his preoccupations in the theoretical and philosophical field. As a Christian-Democrat thinker, a personality attached to universal humanistic and […]

Read More

ISTORICUL PARCURILOR ŞI A ZONELOR DE AGREMENT DE PE TERITORIUL INTRAVILAN ŞI EXTRAVILAN AL ORAŞULUI ARAD (secolele XIX-XX)

ISTORICUL PARCURILOR ŞI A ZONELOR DE AGREMENT DE PE TERITORIUL INTRAVILAN ŞI EXTRAVILAN AL ORAŞULUI ARAD (secolele XIX-XX)   Dan DEMŞEA Complexul Muzeal Judeţean Arad   Abstract In the study History of the parks of Arad town (XIX-XX centuries) the author refers to the evolution of the green spaces, from private decorative gardens to public […]

Read More

BISERICA ORTODOXĂ DIN LIPOVA

BISERICA ORTODOXĂ DIN LIPOVA   Stelean-Ioan BOIA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative   Abstract The study entitled the Orthodox Church of Lipova is based on documentary sources from the country and abroad as well as on the updated specialty literature. The author set himself the task of […]

Read More

VASILE GOLDIŞ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ

VASILE GOLDIŞ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ   Eugen GAGEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei   Abstract Vasile Goldiş to belong of romanian descendent history, in the first of all as political democratic leader for national rights of transylvanian at the last of XIX century and beginning of the […]

Read More

NOTĂ JURIDICĂ. „PATRU” PENTRU FUNDAŢIA GOJDU

NOTĂ JURIDICĂ. „PATRU” PENTRU FUNDAŢIA GOJDU   Paul M. POPOVICI Facultatea de Ştiinţe Juridice Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad   Abstract In the juridical note “Four for the Gojdu Foundation”, Paul Popovici, lect. Ph. D. refers to the obligation of the Romanian state in what concerns the recovery of the Gojdu Foundation patrimony. There […]

Read More

GETO-DACII, ENTITATE A LUMII TRACICE AŞEZATĂ LA CONFLUENŢA DINTRE ORIENT ŞI OCCIDENT

GETO-DACII, ENTITATE A LUMII TRACICE AŞEZATĂ LA CONFLUENŢA DINTRE ORIENT ŞI OCCIDENT   Marius GREC Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative   Moto: „Geţii … au fost robiţi pe dată, măcar că ei sunt cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci.” (Herodot, Istorii, IV, 93)   […]

Read More

CUVÂNT ROSTIT LA PRIMIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

CUVÂNT ROSTIT LA PRIMIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD 12 MAI 2006   Mircea PĂCURARIU, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu Membru corespondent al Academiei Române   Domnule Rector, Prea Sfinţite Părinte Episcop, Stimaţi membrii ai Senatului Universităţii, Prea Cucernici Părinţi, Onorată asistenţă,   Abstract Due […]

Read More

PARCURI ŞI GRĂDINI BOTANICE DIN MAROC (IV)

PARCURI ŞI GRĂDINI BOTANICE DIN MAROC (IV)   Aurel ARDELEAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad   Abstract In the paper entitled “Parks and botanical gardens from Morocco” the author, Aurel Ardelean, Prof. Ph.D. presents in his well-known column, “Botanical Culture (IV)”, the flora of Morocco with the characteristics of the African continent. It renders […]

Read More

INCIDENŢA NEOPLAZIILOR ONCO-HEMATOLOGICE DIN JUDEŢUL ARAD

INCIDENŢA NEOPLAZIILOR ONCO-HEMATOLOGICE DIN JUDEŢUL ARAD   Coralia COTORACI, Voichiţa MUNTOIU, D. LAZA, Ana VARGA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Spitalul Clinic Judeţean Arad-Secţia Hematologie-Oncologie   Abstract The authors of the study „The Incidence of Neoplastic Oncology – Hematology in Arad Country” presents some scientific conclusions based on the clinical experience in what concerns […]

Read More

HUMAN RACES AND EVOLUTIONARY MEDICINE

HUMAN RACES AND EVOLUTIONARY MEDICINE   Bernard SWYNGHEDAUW U572-INSERM, Hopitai Lariboisière,’ 41 Bd de la Chapelle, 75475 Paris Cedex 10 France. E-mail: Bernard,Swynghedauw@)larib, inserm.fr   Data from the Human Genome Programme has clearly established thai the human race is unique. Attempts to identify separately Black, Caucasian and Asian, did not establish a biological basis, which […]

Read More

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, PROMOTOARE A SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII ÎN ARIA EUROPEANĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR (EHEA)

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, PROMOTOARE A SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII ÎN ARIA EUROPEANĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR (EHEA)   Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN Rector al Universităţii de Vest ” Vasile Goldiş” Arad Vice preşedinte al Federaţiei Europene a Şcolilor Preşedinte al Uniunii Universităţilor Particulare Acreditate din România   Ajunse la a XVI-a ediţie, „Zilele […]

Read More