UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, PROMOTOARE A SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII ÎN ARIA EUROPEANĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR (EHEA)

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, PROMOTOARE A SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII ÎN ARIA EUROPEANĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR (EHEA)

 

Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN

Rector al Universităţii de Vest ” Vasile Goldiş” Arad

Vice preşedinte al Federaţiei Europene a Şcolilor

Preşedinte al Uniunii Universităţilor Particulare Acreditate din România

 

Ajunse la a XVI-a ediţie, „Zilele Academice Arădene” au constituit un fericit moment de bilanţ ştiinţific şi instituţional.

Cu certitudine, anul calendaristic 2005 a fost unul memorabil prin reuşitele de excepţie ale comunităţii noastre academice, anul în care am încheiat reforma curriculară conform modelului european Bologna 1999. Momentele cele mai importante au fost: ianuarie 2005, când am devenit membri plini ai Asociaţiei Universităţilor Europene; august 2005, când am fost atestaţi ca instituţie conducătoare de studii doctorale I.O.D.; octombrie 2005, când am devenit membri Asociaţiei Universităţilor Dunărene. Desigur, momentul cu încărcătura emoţională cea mai mare l-a constituit vizita d-lui Prof.univ.dr. Georg Winckler şi conferirea  titlului de Doctor Honoris Causa acestei mari  personalităţi a Europei academice. Faptul că Preşedintele Asociaţiei Universităţilor Europene, Rector al Universităţii din Viena şi Preşedintele Consiliului Rectorilor din Austria a acceptat cu bucurie să se alăture comunităţii noastre academice, este o confirmare a cotei europene a Universităţii noastre şi ne onorează în mod deosebit.

Aserţiunea că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” constituie un model academic privat de succes, o autentică promotoare a Societăţii cunoaşterii, a fost subliniată şi la Conferinţa UNESCO-CEPES de la Varşovia şi, recent, în luna martie, 2006, la Seminarul Asociaţiei Universităţilor Europene de la Viena, seminar organizat de EUA  în colaborare cu Preşedenţia austriacă a Uniunii Europene şi Universitatea din Viena.

Prin Granturile Internaţionale realizate, în anul 2005 şi 2006, în parteneriat cu Universităţi de prestigiu din Europa, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” s-a afirmat şi în rankingul Spaţiului European al Cercetării Ştiinţifice. Proiectele în cadrul Programului Leonardo da Vinci: Trening internaţional pentru studii europene şi administraţie INTESA, Promovarea competenţelor la nivel european Nu.E.ST., confirmă deschiderea internaţională a instituţiei. De asemenea, este de menţionat că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” deţine preşedenţia Asociaţiei euroregionale pentru studiul sănătăţii umane şi a mediului Dunăre – Mureş – Criş – Tisa ( D.K.M.T.).

Cu o bogată producţie ştiinţifică, cu peste şapte sute de autori: profesori, cercetători şi studenţi, „Zilele Academice”, din 12-14 mai 2006, sunt un succes.

Participarea unui mare număr de delegaţii universitare din străinătate la acest eveniment ştiinţific al Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş”, confirmă că spaţiul european a devenit o mare familie.

 Citeste articolul