PREZENTAREA PERSONALITĂŢII LUI VASILE GOLDIŞ, ÎN „TELEGRAFUL ROMÂN” DIN SIBIU, CU PRILEJUL ÎNMORMÂNTĂRII SALE LA ARAD

PREZENTAREA PERSONALITĂŢII LUI VASILE GOLDIŞ, ÎN „TELEGRAFUL ROMÂN” DIN SIBIU, CU PRILEJUL ÎNMORMÂNTĂRII SALE LA ARAD

 

Vasile MAN, Viorel Gh. ŢIGU

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

 

Abstract

Due to the benevolence of Mircea Păcurariu, Univ. Prof. Ph. D., correspondent member of the Romanian Academy we received at the editorial office a photocopy of the newspaper entitled “The Romanian Telegraph” from Sibiu, Church National Body, No. 8, February 1934 – which is totally dedicated to Vasile Goldiş’s personality (1862-1934), presenting the sad moment when the great patriot and founder of the Great Union from December 1, 1918, has passed away.

 

Prin bunăvoinţa Pr. Prof.univ.dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, am primit, recent, la redacţie, o copie xerox a ziarului „Telegraful Român” din Sibiu, Organ naţional bisericesc, Nr. 8, februarie 1934 – care este dedicat în întregime personalităţii lui VASILE GOLDIŞ (1862-1934), redând tristul moment al trecerii la cele veşnice a marelui patriot  şi ctitor al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

În preambulul articolului „Înmormântarea lui V. Goldiş la Arad” din „Telegraful Român” se arată următoarele: „Din toate părţile s’au adunat cu miile oamenii, intelectuali şi ţărani, sosiţi cu trenuri speciale, spre a fi de faţă la înmormântarea lui Vasile Goldiş în ziua de 12 Februarie 1934.

Pieţele şi bulevardele Aradului, pe unde a trecut cortegiul funebral, au fost tixite de numărul uriaş al mulţimii.

Citeste articolul