Grigore Vieru, the poet of the great metaphysical themes in Fanus Bailesteanu’s vision

 

Grigore Vieru, the poet of the great metaphysical themes in Fanus Bailesteanu’s vision

Grigore Vieru, le poète de grands thèmes métaphysiques dans la vision de Fanus Bailesteanu

Grigore Vieru, poetul marilor teme metafizice în viziunea lui Fănuş Băileşteanu

Narcisa Florentina Boldeanu

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea de Litere, Catedra Literatură Română şi Teorie Literară

Abstract

The Monograph, called Grigore Vieru, The Human and the Poet rises itself above all kind of prejudice exposed in the work of the author. Moreover, the whole approach compared with other contemporary Romanian writers reveals the ethic, aesthetic and poetic value of the work in the context of the literary history.

If Stelian Gruia’s attitude towards the life and work of Grigore Vieru is a familiar one, Fanus Baileanu keeps a certain distance denoting academic professionalism and despite the rough context for the reception of the author’s work, he rather seems to highlight the profound, magical poetic voice, uttered in a natural, human way thus giving him a special place among the literary generations.

Résumé

La Monographie, intitulée Grigore Vieru, l’Homme et le Poète, s’élève au-dessus de n’importe quel genre de préjudice énoncé sur les travaux de l’auteur Grigore Vieru, d’autant plus que toute l’approche littéraire dans son ensemble, par comparaison avec d’autres auteurs roumains contemporains, révéle la valeur de l’éthique, l’esthétique-poétique de l’oeuvre dans le contexte de l’histoire littéraire. Si Stelian Gruia montre une attitude familière et amicale envers le travail et la vie du poète Grigore Vieru, Băileşteanu garde une certaine distance, chose qui caractérise le professionnalisme, en préférant de mettre en évidence dans le cadre troublé de la réception des travaux de l’auteur, la voix profondément poétique, une voix magique, prononcée sur un ton naturel, voix humaine, naturelle qui lui donne une place particulière dans les générations littéraires.

Rezumat

Monografia, intitulată Grigore Vieru, Omul şi Poetul se ridică deasupra oricărui tip de prejudecată enunţată asupra operei autorului Grigore Vieru, cu atât mai mult cu cât întregul demers scoate în vileag, prin comparaţie cu alţi autori români contemporani, valoarea etică, estetică-poetică a operei în contextul istoriei literare. Dacă Stelian Gruia afişează o atitudine familiară, prietenească faţă de opera şi viaţa poetului Grigore Vieru, Fănuş Băileşteanu păstrează, lucru care denotă profesionalismul academic, o anumită distanţă, preferând să evidenţieze, în contextul tulbure al receptării operei autorului basarabean, vocea profund poetică, magică, rostită pe un ton firesc, uman, natural, voce care îi conferă o poziţie particulară în ansamblul generaţiilor literare.

Keywords: childhood, mother, love, country, religion.

Mots-clés: l’enfance, la maternité, l’amour, la patrie, la religion.

Cuvinte cheie: copilăria, mama, iubirea, patria, religia.

Read more