Several suggestions forterminological studiesabout Romanians and their livingSpace in the geographical and historical Lexic ofthe Frenchman Jean-AlexandreVaillant

  Several suggestions forterminological studiesabout Romanians and their livingSpace in the geographical and historical Lexic ofthe Frenchman Jean-AlexandreVaillant Quelques suggestions d’étudesterminologiques sur les Roumains et leur espacegéographique et historique dans le lexique du Français Jean-Alexandre Vaillant Câteva sugestii de studii terminologice despre români şi spaţiul lor geografic şi istoric în lexicul francezului Jean-Alexandre Vaillant Gilles […]

Read More

Between the „novel” of writing and „the imaginary of existence”: Constantin Ţoiu and his Delayed Memoirs

  Between the „novel” of writing and „the imaginary of existence”: Constantin Ţoiu and his Delayed Memoirs Entre le « roman » de l’écriture et « l’imaginaire » de l’existence : Constantin Ţoiu et les Mémoires attardés Între „romanul” scriiturii şi „imaginarul existenţei”: Constantin Ţoiu şi Memoriile întârziate* Alina Crihană “Dunărea de Jos” University of Galaţi Email: crihanoali@yahoo.com Abstract Extending, […]

Read More

The need for language and cultural awareness in clinical and public health care facilities

  The need for language and cultural awareness in clinical and public health care facilities La nécessité pour la sensibilisation linguistique et culturelle dans les cliniques et les établissements médicaux Necesitatea conştientizării lingvistice şi culturale în clinici şi instituţii medicale Stăncuţa Ramona Dima-Laza Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, str. Unirii, nr. 3, E-mail: […]

Read More

Arguments’ typology in the oratorical creation of Antim Ivireanul

  Arguments’ typology in the oratorical creation of Antim Ivireanul La typologie des arguments dans l’oeuvre orathorique d’Antim Ivireanul Tipologia argumentelor în opera oratorică a lui Antim Ivireanul Sorinela – Alina GHEORGHE (OLTEANU) Universitatea din Piteşti E-mail: olteanu_georgel@yahoo.com Abstract The article proposes an analysis of Antim Ivireanul discourses, following the degree of efficiency of the […]

Read More

An Apology for Skepticism. Why Constructive Skepticism?

  An Apology for Skepticism. Why Constructive Skepticism? L’apologie du scepticisme. Pourquoi le scepticisme constructif? O justificare pentru scepticism. De ce scepticism constructiv? Ana-Blanca Stănescu, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Sibiu, blvd. Victoriei 10, E-mail: anablancastanescu@gmail.com Abstract In a 2005 essay Umberto Eco stated that “we are supposed to live in a skeptical age. In fact […]

Read More

Surrealism in Romanian and Serbian literature

  Surrealism in Romanian and Serbian literature Le Surréalisme dans la littérature roumaine et la littérature serbe Suprarealismul în literatura română şi literatura sârbă Marija Nenadić Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti E-mail: marija_nenadic@yahoo.com Abstract Surrealism in the literary criticism is often considered the French avant-garde movement and the emergence of this movement in […]

Read More

Vasile Goldis, Familia magazine contributor

  Vasile Goldis, Familia magazine contributor Vasile Goldis, colaborateur de la revue Familia Vasile Goldiş, colaborator al revistei Familia Maria Alexandra PANTEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E-mail: mariapantea82@gemail.com Abstract In the late nineteenth century and early twentieth century around Oradea “Familia” magazine have worked important culture people, including Vasile Goldis. As a […]

Read More

Grigore Vieru, the poet of the great metaphysical themes in Fanus Bailesteanu’s vision

  Grigore Vieru, the poet of the great metaphysical themes in Fanus Bailesteanu’s vision Grigore Vieru, le poète de grands thèmes métaphysiques dans la vision de Fanus Bailesteanu Grigore Vieru, poetul marilor teme metafizice în viziunea lui Fănuş Băileşteanu Narcisa Florentina Boldeanu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Catedra Literatură Română şi Teorie […]

Read More

In between faith and reason: Modern man relation to institutionalized religion

  In between faith and reason: Modern man relation to institutionalized religion Entre foi et rationalisation. La façon de l’homme moderne de se rapporter á la réligion institutionalisée Între credinţă şi raţionalizare: raportarea omului modern la religia instituţionalizată Camelia Burghele Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, str. Unirii, nr 9 E-mail: cameliaburghele@yahoo.com Abstract If […]

Read More

The feminist movement and the enforcement of the women’s literature in the inter-war period

  The feminist movement and the enforcement of the women’s literature in the inter-war period Le mouvement féministe et l’affirmation de la littérature des femmes dans l’entre –deux-guerres Mişcarea feministă şi impunerea literaturii femeilor în perioada interbelică Lavinia IONOAIA Universitatea de Vest Timişoara E-mail: laviniaionoaia@yahoo.com Abstract This study analyses the feminist movement as a fenomenon […]

Read More

The Space Conception and its Reflection in translation. The Case of the Translations from Italian into French of Works of the Graphic Novel type

  The Space Conception and its Reflection in translation. The Case of the Translations from Italian into French of Works of the Graphic Novel type [1] Concepţia spaţială şi reflexul ei în traducere. Cazul traducerii din italiană în franceză a unor opere tip Graphic Novel Sophie SAFFI sophie.saffi@univ-amu.fr Centre Aixois d’Etudes Romanes (CAER EA 854) […]

Read More

The importance of cultural dimension in translation: the example of French and Italian languages

  The importance of cultural dimension in translation: the example of French and Italian languages Le rôle de la dimension culturelle dans la traduction: l’exemple du français et de l’italien Importanţa dimensiunii culturale în traducere: exemplul limbii franceze şi italiene Louis Begioni CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université e-mail: louis.begioni@univ-lille3.fr Abstract We relate our […]

Read More

The status of teachers from the upper Spis region in the 9th century The case of Johann Still, theacher at the elementary school.

  The status of teachers from the upper Spis region in the 9th century The case of Johann Still, theacher at the elementary school. Le statut des cadres didactiques de la region du Spis superieur au XIX eme siècle. Le cas de l’ensegnant Johann Still de l’ecole elementaire Statutul cadrelor didactice din regiunea Spis superior […]

Read More

Language in Action. Bilingualism and Society

  Language in Action. Bilingualism and Society Langue en action. Bilinguisme et société Limba în acţiune. Bilingvism şi societate Alexandra Scridon, Loredana Mihaela Kantor Babeş-Bolyai University, Faculty of Letters, 31, Horea str., Cluj-Napoca, Cluj E-mail: lorelay_ella@yahoo.com, alexandra_scridon@yahoo.com Abstract Languages are the medium through which communication takes place in politics, commerce, academia, the media, technology and […]

Read More

The Psychoanalytic Concept of Transference: Its Applications in Literary and Translation Studies. Transferential Models of Reading

  The Psychoanalytic Concept of Transference: Its Applications in Literary and Translation Studies. Transferential Models of Reading Le concept psychanalytique du “transfert”: applications dans le domaine de la critique litéraire et de la traduction. Modèles transférentiels de la lecture Conceptul psihanalitic de transfer: aplicaţii în sfera criticii literare şi a traducerii. Modele transferenţiale ale lecturii […]

Read More

New teaching concepts of the German language as a modern language

  New teaching concepts of the German language as a modern language Des nouveaux concepts d’enseignement de la langue allemande comme langue moderne Noi concepte de predare a limbii germane ca limbă modernă Neue Arbeitsweisen im Unterricht der deutschen Sprache als Fremdsprache Rodica BIRIŞ Universitatea de Vest “Vasile Goldiş“, Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice […]

Read More

An Approach to Legal Translation

  An Approach to Legal Translation Une approche à la traduction de textes juridiques Un mod de abordare a traducerii textelor juridice Olga Margareta Stroia Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu E-mail: olga.stroia@yahoo.com Abstract Legal translators rely on translatorial procedures and practices that are not so widely different from the ones used in general translation practice. However, […]

Read More

Valences temporal tuning fork in novel One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez

  Valences temporal tuning fork in novel One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez Valences du diapason temporel dans le roman Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez Valenţele diapazonului temporal în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez Victoria BARAGA Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Facultatea de […]

Read More

On Hemingway’s Literary Characters

  On Hemingway’s Literary Characters Sur les personnages littéraires de Hemingway Despre personajele literare ale lui Hemingway Maria-Miruna Ciocoi-Pop “Vasile Goldiş” Western University of Arad Faculty for Humanities, Political and Administrative Sciences 3, Unirii street, Arad E-mail: miruna_ciocoipop@yahoo.com Abstract The present paper is a brief outline of Hemingway’s characters and the way in which they […]

Read More

The Biblical Pericope Vaiera: Basis for a Judeo-Christian Encounter for a Dialogue About Salvation

The Biblical Pericope Vaiera: Basis for a Judeo-Christian Encounter for a Dialogue About Salvation Le péricope biblique Vaiera: fondation de la réunion judéo-chrétienne pour un dialogue sur le salut Pericopa biblică Vaiera: fundament al întâlnirii iudeo-creştine pentru un dialog despre mântuire Teodor Ioan Colda Institutul Teologic Baptist Bucureşti Str. Berzei, Nr. 29, Sector 1, Bucureşti […]

Read More

Fascinaţia romanticilor germani faţă de Asia de Sud Robert Cowan, The Indo-German identification: reconciling South Asian origins and European destinies, 1765-1885, (Camden House, 2010), 225 pagini

Aflate într-o dialectică multimilenară, Estul şi Vestul s-au influenţat reciproc în mişcarea de clepsidră a popoarelor de pe întinsul Eurasiei. În căutarea originii speciei umane, istoriografii de secol XVIII au ataşat acestui Volkerwanderungen un caracter omogen etnico-lingvistic. Arienii/indo-arienii sau indo-europenii au devenit în istoriografia romanticilor poporul primordial care a creat o limbă comună. Cartea lui […]

Read More

Gauri Shankar Gupta – Desluşind misterele vieţii: Ştiinţă modernă şi înţelepciune antică, Budapesta, 2012

  Prezentarea cărţii Desluşind misterele vieţii: Ştiinţă modernă şi înţelepciune antică, semnată de Excelenţa Sa Gauri Shankar Gupta, Ambasadorul Indiei la Budapesta, în cadrul „Zilelor Academice Arădene” organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (17 – 19 mai 2013), a constituit o adevărată sărbătoare academică de înaltă ţinută a spiritului uman însetat de […]

Read More